food, products or place Zip code or address

ศาสนาและศรัทธา

ศาสนาและศรัทธา

พระผุด วัดพระทอง ภูเก็ต

Pinpoint Add to Favorites

มหัศจรรย์พระพุทธรูปครึ่งองค์ Unseen ภูเก็ต แวะสักการะก่อนเข้าเมือง

มหัศจรรย์พระพุทธรูปครึ่งองค์ Unseen ภูเก็ต แวะสักการะก่อนเข้าเมือง แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต : พระผุด วัดพระทอง วัดพระทองเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา อ่านต่อ

พระธาตุศรีสองรัก เลย

Pinpoint Add to Favorites

สองรักสองมิตรภาพ สักขีพยานสัจจะมิตรภาพไทย-ลาว ขอพรเรื่องความรักจักสมหวัง

สองรักสองมิตรภาพ สักขีพยานสัจจะมิตรภาพไทย-ลาว ขอพรเรื่องความรักจักสมหวัง   แหล่งท่องเที่ยวเลย : พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุศรีสองรัก เป็นโบราณปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดเลย เป็นที่เคารพบูชาของทั้งชาวไทยและชาวลาวมานานกว่าสี่ศตวรรษ อ่านต่อ

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

Pinpoint Add to Favorites

ต้นโพธิ์ต้นแรกของสยามประเทศ กิ่งโพธิ์ต้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

ต้นโพธิ์ต้นแรกของสยามประเทศ กิ่งโพธิ์ต้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้   แหล่งท่องเที่ยวปราจีนบุรี : ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ "ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ" กล่าวกันว่าต้นโพธิ์ศรีมหาโพธินี้เป็นกิ่งโพธิ์จากต้นโพธิ์ต้นเดียวกับต้น "พระศรีมหาโพธิ์" ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับและตรัสรู้สัมโพธิญาณ จึงทำให้ต้นโพธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธศาสนิกชนมาแต่สมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบันกว่า อ่านต่อ

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ นครนายก

Pinpoint Add to Favorites

ศาลศักดิ์สิทธิ์ริมน้ำคู่เมืองนครนายก ที่มาของอำเภอองครักษ์

ศาลศักดิ์สิทธิ์ริมน้ำคู่เมืองนครนายก ที่มาของอำเภอองครักษ์   แหล่งท่องเที่ยวนครนายก : ศาลเจ้าพ่อองครักษ์   ศาลเจ้าพ่อองครักษ์เป็นศาลแบบศิลปะจีนที่เก่าแก่คู่เมืองนครนายก เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครนายกและประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือยำเกรงและมาสักการะบูชา ในประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสจังหวัดปราจีนบุรีโดยเสด็จผ่านมาตามลำน้ำนครนายก อ่านต่อ

วัดป่าโมกวรวิหาร อ่างทอง

Pinpoint Add to Favorites

สักการะพระพุทธไสยาสน์งดงาม วัดสำคัญที่ชุมนุมพลสมเด็จพระนเรศวรฯ

สักการะพระพุทธไสยาสน์งดงาม วัดสำคัญที่ชุมนุมพลสมเด็จพระนเรศวรฯ    แหล่งท่องเที่ยวอ่างทอง : วัดป่าโมกวรวิหาร วัดป่าโมกวรวิหาร หรือ วัดป่าโมก เป็นวัดที่อยู่ติดริมแม่น้ำของจังหวัดอ่างทอง ชาวบ้านเรียกว่าวัดใต้ท้ายตลาด  ในอดีตบริเวณวัดแห่งนี้เคยมีต้นโมกอยู่มากมาย อ่านต่อ

วัดท่าอิฐ อ่างทอง

Pinpoint Add to Favorites

นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง ศิลปะลังกา-อยุธยา

นมัสการพระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง ศิลปะลังกา-อยุธยา   แหล่งท่องเที่ยวอ่างทอง : วัดท่าอิฐ วัดท่าอิฐ สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.2304 บบนพื้นที่ดั้งเดิมที่เข้าใจว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล มีสิ่งที่น่าสนใจคือ อ่านต่อ

วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง

Pinpoint Add to Favorites

ไหว้พระเมืองอ่างทอง กราบพระพุทธไสยาสน์ยาวอันดับสองของไทย

ไหว้พระเมืองอ่างทอง  กราบพระพุทธไสยาสน์ยาวอันดับสองของไทย   แหล่งท่องเที่ยวอ่างทอง : วัดขุนอินทประมูล วัดขุนอินทประมูล เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เดิมน่าจะว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ ประดิษฐาน "พระศรีเมืองทอง" อ่านต่อ

วัดสี่ร้อย อ่างทอง

Pinpoint Add to Favorites

ตามรอยตำนานขุนรองปลัดชูจากภาพยนตร์ กราบสักการระหลวงพ่อร้องไห้

ตามรอยตำนานขุนรองปลัดชูจากภาพยนตร์ กราบสักการระหลวงพ่อร้องไห้   แหล่งท่องเที่ยวอ่างทอง : วัดสี่ร้อย วัดสี่ร้อยเป็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญ  ริมฝั่งแม่น้ำน้อย จังหวัดอ่างทอง วัดสี่ร้อยเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่คนทั่วไปหลังจากภาพยนตร์ "ขุนรองปลัดชู อ่านต่อ

วัดม่วง อ่างทอง

Pinpoint Add to Favorites

อลังการองค์พระใหญ่เห็นได้แต่ไกล สูงใหญ่เสียดฟ้าติดอันดับโลก

อลังการองค์พระใหญ่เห็นได้แต่ไกล สูงใหญ่เสียดฟ้าติดอันดับโลก   แหล่งท่องเที่ยวอ่างทอง : วัดม่วง วัดม่วงสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ในบริเวณเดิมที่ชื่อว่าแขวงเมืองวิเศษชาญ ซึ่งเคยได้เป็นเมืองหน้าด่านมาแต่เก่าก่อน ต่อมาเมื่ออยุธยาเสียกรุงก็ได้กลายเป็นวัดร้าง ในปี อ่านต่อ

วัดไชโยวรวิหาร อ่างทอง

Pinpoint Add to Favorites

กราบนมัสการ “พระมหาพุทธพิมพ์”หลวงพ่อโตองค์ใหญ่พุทธลักษณะแปลกตาของอ่างทอง

กราบนมัสการ “พระมหาพุทธพิมพ์”หลวงพ่อโตองค์ใหญ่พุทธลักษณะแปลกตาของอ่างทอง   แหล่งท่องเที่ยวอ่างทอง : วัดไชโยวรวิหาร วัดไชโยวรวิหาร หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า วัดไชโย เดิมเป็นวัดราษฏร์สร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏใช้ชื่อว่า "วัดเกษไชโย" อ่านต่อ