วัดเชิดชูพระบรมราชวงศ์จักรี  เยี่ยมชมศาลานานาชาติ 6 ประเทศ และพุทธคยาจำลอง

 

สถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี : วัดญาณสังวราราม

วัดญาณสังวราราม มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสำนักปฏิบัติคือ เน้นทางด้านสมถะและวิปัสสนาและเพื่อให้เป็นที่ประโยชน์แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ในทางการศึกษาอบรมพระธรรมวินัยรวมทั้งเพื่อให้เป็นที่ยังประโยชน์ในการบำเพ็ญอเนกกุศลต่างๆ วัดญาณสังวรารามสร้างขึ้นในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาทำพิธีที่วัดญาณสังวรารามนี้หลายต่อหลายครั้ง วัดญาณสังวรารามมีพุทธสถาน ถาวรวัตถุ สถานที่สำคัญที่น่าสนใจมากมายให้เยี่ยมชม

วัดญาณสังวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร มีขนาดกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เขาชีโอนและเขาชีจรรย์ โดยแบ่งออกเป็น 4 เขต ได้แก่ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตอุบาสกอุบาสิกา และเขตโครงการพระราชดำริ

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร (ชื่อเต็ม) , วัดชุมพลนิกายาราม (ชื่อสามัญ)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Yannasangwararam Worawiharn
อำเภอ : สัตหีบ
จังหวัด : ชลบุรี
แผนที่ : พิกัด 12.790189,100.958734

 

 

เจดีย์พุทธคยาจำลอง วัดญาณสังวราราม

เจดีย์พุทธคยาจำลองคือเจดีย์ที่จำลองมาจากเจดีย์พุทธคยา ที่รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา คือเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจดีย์พุทธคยาจำลองนี้มีความสูงใหญ่ เราจะสามารถเห็นได้แต่ไกลและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก

วัดญาณสังวราราม สัตหีบ

วัดญาณสังวราราม สัตหีบ

วัดญาณสังวราราม จากมุมวิหารเซียน

 

ศาลานานาชาติ หรือศาลามังกรเล่นน้ำ

ศาลานานาชาติ สร้างโดยพระราชปรารภของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นศาลาที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมประจำชาติของแต่ละชาติ ซึ่งต่างได้จัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างศาลานานาชาติ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรต่อไป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ศาลามังกรเล่นน้ำ” ศาลาดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบ้านอำเภอ มีรูปมังกรเล่นน้ำเป็นสัญลักษณ์ประจำศาลา แต่ละชาติ ซึ่งมีความหมายว่า น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วย พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อมแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ศาลามังกรเล่นน้ำ ทั้งหมด 6 ชาติ รวม 7 ศาลา คือ

1. ศาลาไทยล้านนา และศาลาไทยภาคกลาง ของชาติไทย
2. ศาลาจีนนอก ของชาติสิงคโปร์
3. ศาลาจีนใน ของพสกนิกรชาติไทย
4. ศาลาญี่ปุ่น ของชาติญี่ปุ่น
5. ศาลาฝรั่ง ของชาติสวิตเซอร์แลนด์
6. ศาลาอินเดีย ชองชาติอินเดีย

 

 

เจดีย์สีขาว พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์

เจดีย์สีขาว พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ มีความสูงถึง 39 เมตร เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่สีขาวสะดุดตา มีความหมายว่า “พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุเพื่อ ความพิพัฒนาสถาพรแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์”  สร้างเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบรมราชวงศ์จักรี ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ เพื่อการบำเพ็ญกุศลต่างๆ ชั้นที่สองประดิษฐานพระเจดีย์ทองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้านนอกชั้นที่สามมีซุ้มประดิษฐาน พระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ คือ พระภปร.ด้านหน้า พระไพรีพินาศ(ด้านขวาของพระภปร. ) และพระชินราชสีหศาสดา (ด้านซ้ายของพระภปร.)

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากถนนสุขุมวิทมาทางสัตหีบ เมื่อเลยโรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน และโอเชียนมารีน่า ที่อยู่ทางขวามือ ให้สังเกตทางซ้ายมือจะมีทางเข้าตรงสถานีรถไฟวัดญาณสังวราราม ตรงมาเรื่อยๆจะเห็นอ่างเก็บน้ำ และเห็นเจดีย์พุทธคยามาแต่ไกล ไปตามทางอ้อมอ่างเก็บน้ำก็ถึงวัดญาณสังวราราม

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เลขที่ 999 หมู่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
การติดต่อ : 038 237912 , 038 238369
Official Website : www.watyanasangvararam.com

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร , วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , wikipedia
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น