ปูชนียสถานหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม ต้นประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : วัดพระธาตุดอยจอมทอง เสาสะดือเมืองเชียงราย

วัดพระธาตุดอยจอมทอง อยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย มีสิ่งสำคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชา ได้แก่ องค์พระธาตุดอยจอมทอง  ซึ่งเป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม สะดือเมืองเชียงราย ( เสาหลักเมือง) และ ศาลเจ้าพ่อดอยทอง ตัววัดตั้งอยู่บนดอยจอมทองซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองเชียงรายได้ ตามประวัติวัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระยาเรือนแก้ว ผู้ครองเมืองไชยนารายณ์ ( อำเภอเวียงชัย ปัจจุบัน) ราวปี พ.ศ. 1332 ต่อมาในสมัยของพญามังรายมหาราช ขณะนั้นเป็นเจ้าเมืองหิรัญนครเงินยาง (เชียงแสน ในปัจจุบัน) เมื่อช้างพระที่นั่งหายจึงทรงติดตามมาพบที่วังคำ พระองค์ได้เสด็จขึ้นมาบนดอยจอมทองทรงเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม จึงโปรดให้ก่อสร้างปราการโอบดอยไว้โดยรอบขนานนามว่าเมืองเชียงราย และทรงกำหนดให้พื้นที่ในบริเวณเดียวกันเป็นสะดือเมืองเชียงราย ต่อมาจึงมีการสร้างพระธาตุขึ้น ในคราวที่พระมหาเถระจากเมืองลังกา มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาจำนวน 16 องค์ ถวายแก่พระเจ้าพังคราชเจ้าเมืองโยนกนาคพันธุ์ พระธาตุบางส่วนได้ถูกอัญเชิญไปบรรจุและสร้างพระธาตุจอมกิตติ ที่เชียงแสน  อีก 3 องค์ พระองค์ได้มอบให้แก่พญาเรือนแก้ว เจ้าเมืองไชยนารายณ์ จึงนำบรรจุเป็นพระธาตุดอยจอมทอง  ซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาและพุกาม ตั้งอยู่ภายในวัด  และมีประเพณีการสรงน้ำพระธาตุในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ใต้ (เดือน 5 เหนือ)

ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการสร้างพระวิหารขึ้นและได้มีการบูรณะต่อมาอีกหลายครั้ง มีลักษณะเป็นพระวิหารแบบร่วมสมัย ระหว่างศิลปล้านนาและรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสัมริดปางมารวิชัย  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม ต่อมาภายหลังในปี พ.ศ. 2531 จึงมีการสร้างเสาสะดือเมืองไว้บนยอดดอยแห่งนี้ เพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึงพระคุณของพญามังรายและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาราช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530

สำหรับ เสาสะดือเมืองเชียงราย สร้างจากหินชั้นดีจากจังหวัดตาก มีรูปแบบศิลปะขอมแบบพนมบาแกง โดยยึดตามรูปแบบสมมติของจักรวาล หันหน้าไปสู่ทิศตะวันออก บริเวณด้านนอกสุดเป็นคูน้ำเหมือนในจักรวาล ลานดินถัดจากคูน้ำหมายถึงแผ่นดิน ลานด้านในยกเป็นชั้นๆ จำนวน 6 ชั้น เปรียบเสมือนสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น ด้วยความศรัทธาต่อเสาสะดือเมืองของชาวล้านนา จึงนิยมสรงน้ำเสาสะดือเมืองเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของชาวเมือง น้ำที่สรงเสาสะดือเมืองแล้วเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันเสาสะดือเมืองเชียงรายนอกจากเป็นสถานที่รำลึกถึงการสร้างเมืองเชียงรายแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นไปสู่เสาสะดือเมืองด้านขวามือ มีสิ่งก่อสร้างขนาดย่อมตั้งอยู่ เรียกว่า “กรุวัฒนธรรมเชียงราย” ซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2544 เพื่อเก็บร่องรอยและหลักฐานทางวัฒนธรรมร่วมสมัยปัจจุบัน ซึ่งกรุวัฒนธรรมเชียงรายนี้จะทำการขุดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อมีอายุครบ 100 ปีถัดไป หรือในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2644

 

วัดพระธาตุดอยจอมทอง เสาสะดือเมืองเชียงราย เชียงราย

วัดพระธาตุดอยจอมทอง เสาสะดือเมืองเชียงราย เชียงราย

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดพระธาตุดอยทอง ,วัดพระธาตุดอยตอง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Phra That Chom Thong
อำเภอ : เมืองเชียงราย  (Muang Chiang Rai)
จังหวัด : เชียงราย (Chiang Rai)
แผนที่ : พิกัด 19.915093,99.822625

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช ขับไปตามถนนอุตรกิจไปจนถึงสี่แยกพหลโยธิน (สายใน) เลี้ยวขวาผ่านหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสิงหไคล ตรงไปจนถึงปากทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนไตรรัตน์ ผ่านวัดพระแก้ว เลี้ยวขวาผ่านโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งขึ้นดอยทองผ่านวัดงำเมืองไปประมาร 350 เมตร ก็จะถึงปากทางขึ้นพระธาตุดอยจอมทอง

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ถนนอาจอำนวย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
การติดต่อ : 053 716055

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : , ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย , wikipedia, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น