สักการะพระนอนไม้สักทองทั้งต้นอายุ 300 ปี  พระศรีศากยมุนีมิ่งมงคล

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : พระนอนไม้สักทอง วัดศรีมงคล

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดศรีมงคลนี้ แกะสลักจากไม้สักทอง ปัจจุบันมีอายุประมาณ 300 ปี เป็นไม้ซุงไม้สักทองขนาดเส้นรอบวง 3.6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.59 เมตร และมีความยาวถึง 9 เมตร กล่าวกันว่าถูกค้นพบที่ อ. ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และถูกตัดโดยบริษัทบอร์เนียว ซึ่งเป็นบริษัทตะวันตกแห่งแรกที่ได้รับสัมปทานทำป่าไม้ในสมัยรัชกาลที่ 6 และ 7 ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้มีชาวบ้านหาปลาในลำน้ำฝางได้พบไม้สักทองโผล่ออกมาริมตลิ่ง จากการกัดเซาะที่เกิดจากการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ำ ทางผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาศวัดศรีมงคลจึงได้ขอมาไว้ที่วัดด้วยการตรวจสอบดูแล้วว่าเป็นไม้สักทองเก่าแก่และเป็นสมบัติของแผ่นดิน หลังจากนั้นอีก 6 ปี จึงนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ทั้งท่องเดียวมีนามว่า “พระศรีศากยมุณีมิ่งมงคล” หรือ “พระนอนช้างล้อม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มีความยาว 7.49 เมตร สูง 1.59 เมตร แกะสลักโดยสล่า 5 คนนำโดยสล่าหนานมิตร บ้านทาสะป้วด ใช้เวลาแกะสลักเพียงเก้าวัน ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหารวัดศรีมงคล

ในช่วงเวลาที่บริษัทบอร์เนียวได้รับสัมปทานป่าไม้นั้น ยังพบช้างเผือกที่อำเภอฝางถึง 2 เชือก ชื่อพลายเผือกตรีและลูกช้าง “พระเศวตคชเดศน์ดิลกฯ” ที่ต่อมาเป็นพระยาช้างต้นในรัชกาลที่ 7 ตามประวัติพระเศวตคชเดศน์ดิลก ในคราวระวางสมโภช เมื่อปีพ.ศ. 2470 เจ้าแก้วนวรัฐและผู้จัดการป่าไม้บริษัทบอร์เนียวได้น้อมเกล้านำถวาย พระเศวตคชเดศน์ดิลกมีลักษณะสำคัญได้แก่ หนังสีบัวโรย ขนตามตัวและศีรษะต้นแดง ปลายขาวเมื่ออยู่กับตัวสีบัวโรย ตาสีฟ้าอ่อน เพดาน เล็บและขนที่หูมีสีขาว พระเศวตคชเดศน์ดิลก ยืนโรงอยู่ ณ โรงช้างต้น พระราชวังดุสิต คู่กับพระเศวตวชิรพาหฯ เป็นเวลา 16 ปี จึงล้มลงเมื่อปี พ.ศ. 2486

ปัจจุบันภายในวัดศรีมงคล ยังดำเนินการสร้างสร้างรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ยังไม่กำหนดแล้วเสร็จ (update 2016)

 

พระนอนไม้สักทอง วัดศรีมงคล เชียงใหม่

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : The old teak wood reclining Buddha at Wat Si Mongkol
อำเภอ : ฝาง (Fang)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัด 19.883371,99.193891

 

พระนอนไม้สักทอง วัดศรีมงคล เชียงใหม่

พระนอนไม้สักทอง วัดศรีมงคล เชียงใหม่

พระนอนไม้สักทอง วัดศรีมงคล เชียงใหม่
 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  วิ่งมาตามเส้นทางเชียงใหม่-ฝาง ขับเลยผ่านอำเภอไชยปราการ ก่อนถึงตัวเมืองฝาง จะผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตฝาง เลยไปอีกสักพักสังเกตซ้ายมือจะพบป้ายวัดศรีมงคล

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดศรีมงคล ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น