นมัสการซำปอกงแปดริ้ว พระพุทธรูปหลวงพ่อโตหนึ่งในสามแห่งของไทย

 

แหล่งท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา : วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) 

วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) เป็นวัดญวนในลัทธิมหายาน ซึ่งรับเอาพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจากประเทศจีน มี “ซำปอกง” หรือที่คนไทยเรียกว่า “หลวงพ่อโต” ประดิษฐานอยู่เป็นพระประธานประจำวัด ซึ่งในประเทศไทยมีเพียง 3 องค์เท่านั้น คือที่ วัดพนัญเชิง อยุธยา วัดกัลยาณ์ ฝั่งธนบุรี และวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) แห่งนี้ หลวงพ่อโตแปดริ้วนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามซำปอกงแปดริ้วว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก” ในคราวที่เสด็จจังหวัดฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อโตของวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) นี้มีความศักดิ์สิทธิ์ในการนำโชคดีมาให้ และให้คุณแก่คนทำมาค้าขาย ในเรื่องบนบานศาลกล่าว มีเชื่อเสียงด้านการค้าขายที่ดิน โชคลาภ และการเจ็บไข้ได้ป่วย ผู้ที่มาขอพรจะแก้บนด้วยเทียนคู่เล่มใหญ่ ในช่วงวันหยุดจะมีชาวต่างชาติที่นับถือพุทธแบบจีนอย่างเช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน มานมัสการอยู่เป็นประจำ นอกจากนั้นภายในวัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) ภายในอุโบสถยังมีพระโพธิสัตว์กวนอิม พระอรหันต์ ตลอดจนเทพเจ้าองค์ต่างๆตามความเชื่อของวัดจีนหรือวัดญวณ

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดอุภัยภาติการาม (ชื่อเรียกที่ถูกต้อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Sompokong (Sompokong Temple) or Wat Uphai Phatikaram ( Uphai Phatikaram Temple)
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 06:00 – 18:00
อำเภอ : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ฺMuang Chachoengsao)
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao)
แผนที่ : พิกัด 13.696063,101.088638

 

 

“พระพุทธไตรรัตนนายก” หลวงพ่อโต (ซำปอกง) หนึ่งในสามของไทย

หลวงพ่อโต หรือ ซำปอกงของวัดอุภัยภาติการาม เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ลงรักปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 6.50 เมตร สูงประมาณ 12 เมตร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยในอดีตนั้นมีเศรษฐีชื่อหลงจู๊ฮี้และหลงจู๊แดงมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิงที่อยุธยามาก ในเวลาต่อมาจึงสละที่ดินเพื่อสร้างเป็นวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปซำปอกงที่ให้ช่างจำลองแบบมาจากหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง

ซำปอกงในเมืองไทยมีด้วยกัน 3 แห่งคือ
1. ซำปอกง ที่วัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยา เป็นซำปอกงองค์แรกหรือองค์โต สร้างขึ้นก่อนสถาปนากรุงศรีอุยธยา
2. ซำปอกง ที่วัดกัลยาณ์ ฝั่งธนบุรี กทม. เป็นซำปอกงองค์กลาง สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3
3. ซำปอกง ที่วัดอุภัยภาติการาม จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นซำปอกงองค์เล็กสุด สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5

ในปี พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จจังหวัดฉะเชิงเทรา พระราชทานนามซำปอกงแปดริ้วว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก” ให้สอดคล้องกับซำปอกงที่อื่นๆ และพระราชทานนามวัดนี้ว่า “วัดอุภัยภาติการาม” เนื่องจากวัดนี้ประสบความเสียหายจากน้ำท่วมอยู่บ่อยๆ

ปัจจุบันมีงานประเพณีปิดทองหลวงพ่อโต ซำปอกง วัดอุภัยภาติการาม กำหนดจัดในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี

 

 

วัดซำปอกง (วัดอุภัยภาติการาม) ฉะเชิงเทรา

วัดซำปอกง (วัดอุภัยภาติการาม) ฉะเชิงเทรา

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / หากมาจากเส้นมอเตอร์เวย์ เลี้ยวออกมาทางฉะเชิงเทราเข้าเส้น 304 วิ่งตรงเข้าเมืองเลี้ยวขวาเข้าถนนมหาจักรพรรดิ์ ก่อนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศุภกิจ วิ่งมาสักระยะสังเกตทางซ้ายมือก็ถึง อยู่ก่อนถึงตลาดบ้านใหม่

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดอุภัยภาติการาม (ซำปอกง) 475/7ก ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
การติดต่อ : 038 511198 , 038 816904
Official Website : www.uphaiphatikaram.com
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์ วัดซำปอกง , แผ่นพับ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น