วิหารเก่าแก่ วัดใหญ่ของแม่แจ่ม ชมอุโบสถกลางน้ำหลงเหลือแห่งเดียวในไทย

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : วัดพุทธเอ้น

“วัดพุทธเอ้น” หรือ “วัดพุทธเอิ้น” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วัดพุทธเอ้นเดิมมีชื่อว่า “วัดศรีสุทธาวาสเอิ้นมงกุฎ” ก่อสร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว ในสมัยก่อนพระสงฆ์ในแม่แจ่มจะใช้วัดพุทธเอ้นเป็นวัดที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา ก่อนที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียน “โบสถ์น้ำ” ซึ่งเป็นอุโบสถกลางน้ำที่หลงเหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในวัดพุทธเอ้นยังมีวิหารไม้สักเก่าแก่ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่ได้เลือนลางไปมากแล้ว ด้านหลังวิหารก็เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์องค์ใหญ่ ส่วนด้านนอกมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวแม่แจ่ม

 

วัดพุทธเอ้น แม่แจ่ม เชียงใหม่

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดพุทธเอิ้น
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Phutha Oen (Phutha Oen Temple)
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 07:00 – 18:00
อำเภอ : แม่แจ่ม (Mae Chaem)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัด 18.513328,98.351108

 

 

อุโบสถกลางน้ำ หลงเหลือเพีนงแห่งเดียวในไทย

อุโบสถกลางน้ำหรือ  “โบสถ์น้ำ”  ที่วัดพุทธเอ้นนี้เป็นอุโบสถกลางน้ำที่เหลืออยู่แห่งเดียวในไทย ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร มีลักษณะคือสร้างในสระสี่เหลี่ยมโดยปักเสาลงในน้ำล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง บริเวณรอบโบสถ์จนถึงกำแพง เรียกว่า “อุทกสีมา” มีความหมายเหมือนกับ “ขันทสีมา”  หน้าบันแกะสลักไม้เป็นลายพรรณพฤกษา เชิงชายเป็นรูปมกรคายนาคทั้งสี่ด้าน ในอดีตมีคติการบวชในโบสถ์กลางน้ำนั้นถือว่าเป็นการบวชพระภิกษุสงฆ์ที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด ซึ่งเป็นความเชื่อแบบลัทธิลังกาวงศ์ ปัจจุบันการบวชกลางน้ำนี้ได้ยกเลิกไปหมดแล้ว

 

วัดพุทธเอ้น แม่แจ่ม เชียงใหม่

 

 

บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์

ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวัดพุทธเอ้น มีลักษณะเป็นบ่อน้ำมีน้ำไสใหลเย็นออกมาจากพื้นดิน ชาวแม่แจ่มถือกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ มักนิยมมารองน้ำดื่มเพื่อไปดื่มกินที่บ้าน น้ำจากบ่อน้ำนี้เองก็ได้ไหลลงสู่สระน้ำของอุโบสถ ทำให้มีน้ำตลอดปี

มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับบ่อน้ำพุทธเอ้นนี้ว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดเวเนยสัตว์ผ่านมาและได้หยุดพักผ่อนที่ดอนสกานต์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดพุทธเอ้นในปัจจุบัน ได้ทรงตรัสเรียกหาพระอานนท์ พระพุทธอุปัฏฐากให้หาน้ำมาเสวย เสร็จแล้วทรงบ้วนพระโอษฐ์ลง ณ บริเวณที่เป็นบ่อน้ำในปัจจุบัน ซึ่งบ่อน้ำนี้มีลักษณะเป็นน้ำผุดออกจากใต้พื้นดิน และไหลออกมาไม่ขาดสายไม่ว่าบ้านเมืองจะแล้งเพียงใดก็ตาม ต่อมาได้มีภิกษุสองรูปคือพระติวิทวังโส และพระชมภูวิทโยได้ธุดงค์ผ่านมาจึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านละแวกนั้นสร้างวัดขึ้นตรงบริเวณที่น้ำน้ำพุ่งออก

 

วัดพุทธเอ้น แม่แจ่ม เชียงใหม่

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / 

  • จากตัวเมืองเชียงใหม่ วิ่งมาตาม ถ. สายเชียงใหม่–ฮอด (ถนนสาย 108) เพื่อไปทาง อ.จอมทอง หรือ ดอยอินทนนท์ ผ่าน อำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง เข้าสู่อำเภอจอมทอง ระยะประมาณ 56 กิโลเมตร ก่อนถึงพระธาตุศรีจอมทองฯ จะมีแยกเลี้ยวขึ้นดอยอินทนนท์
  • เส้นทางจะเข้าสู่ถนนสาย 1009 มุ่งตรงขึ้นสู่ดอยอินทนนท์ ผ่านด่านจุดตรวจของอุทยานแห่งชาติที่ 1 (ให้บอกที่ด่านว่าจะไปแม่แจ่ม) บ้านแม่กลางหลวง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จากนั้นจะเข้าสู่ด่านจุดตรวจอุทยานแห่งชาติที่ 2 จากด้านล่างจนถึงจุดนี้มีระยะทาง 38 กิโลเมตร เป็นเส้นทางขึ้นลงเขา
  • เมื่อผ่านด่านจุดตรวจอุทยานแห่งชาติที่ 2 จะมีทางเลี้ยวซ้ายเพื่อไปอ.แม่แจ่ม ให้สังเกตป้ายทางไปบ่อน้ำพุร้อนเทพพนม จากจุดนี้จะขึ้นลงเขาชันและมีโค้งหักศอกจำนวนมาก ผู้ขับควรขำนาญการขับรถ จนไปถึงตัวอำเภอแม่แจ่ม จากจุดนี้ใช้ระยะทางทั้งหมด 23 กิโลเมตร ใช้เวลาขับขี่ประมาณ 40 นาที – 1 ชัวโมง
  • * หรืออีกเส้นทางเมื่อเลยอำเภอจอมทองให้มาถึงอำเภอฮอด เมื่อเลยป้ายที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบหลวงมาประมาณ 4.5 กิโลเมตร จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1088 วิ่งตรงไปอีก 46 กิโลเมตรก็จะเข้าอำเภอแม่แจ่มได้เช่นกัน
  • จากที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ฝั่งตลาดจะมีสะพานข้ามแม่น้ำแม่แจ่ม ให้ข้ามสะพานเลี้ยวขวาตรงขึ้นไปทางทิศเหนือ ระยะประมาณ 3 กิโลเมตร ก็ถึงวัดพุทธเอ้น

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  /

  • จากตัวเมืองเชียงใหม่ให้เรียกรถแดงมาลงที่ประตูเชียงใหม่ จากนั้นหาคิวรถโดยสารสองแถวสายเชียงใหม่ – จอมทอง ลงที่อำเภอจอมทอง
  • ให้มาขึ้นที่คิวรถสองแถวสาย จอมทอง-แม่แจ่ม มีรถเวลา 09:30 , 11:30 , 13:30 , 15:30 , 17:30 รถเต็มก่อนออกก่อน รถจะไปจอดที่คิวรถในตัวเมืองแม่แจ่ม ใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงครึ่ง (ขากลับแม่แจ่ม-จอมทอง มีรถเวลา 04:30 (รถจอดหน้าอำเภอ) , 07:00 , 09:00 , 12:00 , 15:00 รถเต็มก่อนออกก่อน) จากนั้นจึงเหมารถเที่ยวต่อ หรือ ให้พาไปส่งร้านเช่ามอเตอร์ไซด์

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 15 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น