อุทยานพระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก บรมครูปู่ฤาษีนารอด

 

แหล่งท่องเที่ยวสุพรรณบุรี : อุทยานพระฤาษี (สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด)

ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ่อปู่ฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่สำนักพยัคฆบรรพต สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด โดยมี พระฤาษีพยัคฆราชมุนี (อาจารพล พยัคฆราช) เป็นประธานโครงการ มีขนาดหน้าตัก 13 เมตร สูงเท่าตึก 6 ชั้น โดยทำพิธี “ฉลองสมโภชบรมครูพ่อปู่ฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลก” เมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยข้อมูลเกี่ยวกับพระฤาษีนารอด หรือเรียกว่า พระนารท พระนารทมุนี พระนารอด นั้นถือว่าเป็นครูของฤาษีทั้งปวง เป็นบรมครูที่มีฐานะเป็นทั้งเทพฤๅษีผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์และเป็นทั้งพรหมฤๅษีผู้ทรงฌานสมาบัติสูงสุด เป็นฤาษีองค์แรกของไตรภูมิ มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระฤๅษีนารอดที่น่าสนใจดังนี้ว่า พระฤๅษีนารอดนั้นเป็นบุตรของพระพรหม นับถือกันว่าเป็นผู้หยั่งรู้ในสามโลก เชี่ยวชาญการดนตรีอย่างยิ่ง มีวิชาความรู้ด้านสมุนไพร พระเวทคาถาอาคมต่างๆ รวมไปถึงโหราศาสตร์ ด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงยกย่องพระฤๅษีนารอดว่าทรงเป็นบรมครูทางด้านดุริยางคศิลป์ เป็นครูยาและครูโหราศาสตร์และเป็นครูทางด้านเวทมนต์คาถาต่างๆ คติว่าด้วยพระฤๅษีนารอดนั้นกล่าวว่ามีรัศมีกายสีม่วง ในมือมักถือตำราพระเวท บ้างทำเป็นพระฤๅษีรูปงามในมือถือเครื่องดีด นอกจากนี้ตามตำนานถือว่าพระฤๅษีนารอดเป็นบุตรโดยตรงแห่งพระพรหม นับเป็นประชาบดีอันเป็นหนึ่งในผู้สร้างโลกอีกด้วย พระฤๅษีนารอดมีความสามารถในด้านการแปลงกายเป็นต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ เคยแปลงเป็นลิงและนก ในปัจจุบันจึงมีการสร้างหัวโขนพระนารทมุนีหรือพระฤๅษีนารอดในรูปหน้าลิงและพญานกด้วย

 

ข้อมูลเกี่ยวกับฤๅษี
ในวรรณคดีต่างๆ นั้นเรามักจะอ่านพบเรื่องราวของฤๅษีซึ่งเป็นเป็นผู้มีตบะฌานมีอิทธิฤทธิ์ต่างๆ เป็นที่อัศจรรย์ ทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย แต่โบราณนั้นฤๅษีทั้งหลายก็ล้วนอยู่ในลัทธินับถือพระเป็นเจ้า บูชาพระศิวะนารายณ์เป็นใหญ่ ตั้งตบะขอพรจากพระเป็นเจ้าเพื่อเข้าถึงอำนาจเหนือธรรมชาติและให้ตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าสูงสุด ในกาลต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก แต่ลัทธิการบำเพ็ญเพียรเก่าแก่ตามแบบพระฤๅษีก็ยังคงมีอยู่ พระฤๅษีในยุคพระพุทธกาลเป็นต้นมานั้นจึงมีลัทธิใหม่เกิดขึ้นจากลัทธิเก่าคือ มีการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเชื่อถือบูชาพระพุทธองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญตามแนวทางของอริยมรรคมีองค์ 8 ตามไปด้วย เรียกว่า “บวรฤๅษี” ถือว่าเป็นพระฤๅษีที่มีหลักบริสุทธิ์ในการบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งน่าเคารพกราบไหว้ยิ่งนัก
ฤๅษีพยัคฆราชมุนี
ฤๅษีพยัคฆราชมุนี ฤๅษีท่านนี้แต่เดิมเป็นผู้ถือพรตปฏิบัติในผ้าขาวมาแต่เดิม จนเมื่อท่านเห็นว่าควรถือศีลปฏิบัติจริงจังและอุทิศตนถวายต่อครูบาอาจารย์มากขึ้นจึงตัดสินใจเปลี่ยนเพศเป็นฤๅษีถือวัตรปฏิบัติเคร่งครัดพร้อมทั้งโปรดผู้ศรัทธาโดยทั่วไปด้วยวิชาอาคมต่างๆ ที่ร่ำเรียนมาพร้อมทั้งสั่งสอนให้แต่ละคนตั้งอยู่ในศีล สัจจะ คุณงามความดี แนะนำสั่งสอนการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อความพ้นทุกข์ในที่สุด ท่านฤๅษีพยัคฆราชมุนีเป็นฤๅษีที่อยู่ทางฝ่ายพุทธ แม้มีการใช้พระเวทต่างๆ แต่เรื่องการปฏิบัติตนและการสั่งสอนศิษย์นั้นท่านจะเน้นให้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์โดยตรงเพื่อความพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติเป็นหลัก

 

อุทยานพระฤาษี (สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด) สุพรรณบุรี

 

ข้อมูลทั่วไป

ช่วงเวลาสำหรับถ่ายภาพ :
อำเภอ : อู่ทอง (U Thong)
จังหวัด : สุพรรณบุรี (Suphan Buri)
แผนที่ : พิกัด 14.402136,99.833438

 

อุทยานพระฤาษี (สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด) สุพรรณบุรี

อุทยานพระฤาษี (สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอด) สุพรรณบุรี

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากตัวเมืองสุพรรณบุรี วิ่งมาทางอำเภออู่ทองตามถนนมาลัยแมน ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร จะพบวงเวียนที่เป็นหอนาฬิกา ให้เลี้ยวขวา เมื่อพ้นวงเวียนจะเจอถนนวินยานุโยคยังไม่ใช่ ให้เลี้ยวซ้ายที่ถนนต่อไปคือทางหลวงหมายเลข 3472 ตรงเข้ามาประมาณ 8 กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายที่ปั๊มน้ำมัน สถานปฏิบัติธรรมปู่ฤๅษีนารอดจะอยู่ทางซ้ายมือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : สำนักพยัคฆ์บรรพต ซอยโรงโม่ บ้านห้วยหิน ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การติดต่อ : 085 072 0650
Official Website : www.narattamunee.com

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์ narattamunee.com
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น