เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ศูนย์รวมศรัทธามาตั้งแต่สมัยทวารวดีมาจนถึงปัจจุบัน

 

แหล่งท่องเที่ยวนครปฐม : พระปฐมเจดีย์ 

พระปฐมเจดีย์ หรือองค์พระปฐมเจดีย์  เป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของประเทศไทย เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นเจดีย์ที่กล่าวกันว่ามีความสูงที่สุดในโลก มีขนาดสูงใหญ่มากจนสามารถเห็นได้จากทั่วเมืองนครปฐม เมื่อเทียบเฉพาะขนาดความสูงแล้วมีความสูงถึง127 เมตร  นอกจากนั้นตามประวัติแล้วพระปฐมเจดีย์ก็ยังเป็นเจดีย์ทีเก่าแก่มากที่สุดที่แห่งหนึ่ง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระปฐมเจดีย์นั้นเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก ไม่ใช่กับเฉพาะชาวไทย แต่ยังรวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วโลก  ทุกๆวันมีผู้คนเดินทางเข้ามากราบไหว้กันอย่างเนืองแน่น

พระปฐมเจดีย์ตั้งอยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร มีลักษณะเป็นรูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุง รัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐ ถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ ประกอบด้วยวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น  เดิมมีชื่อว่า “พระธมเจดีย์” ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานนามใหม่เป็น “พระปฐมเจดีย์”

มีข้อสันนิษฐานหลายข้อเกี่ยวกับช่วงเวลาสร้างพระปฐมเจดีย์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ทรงทรงเชื่อว่าเจดีย์นี้คือเจดีย์แห่งแรกของสุวรรณภูมิ  ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า พระเจดีย์เดิม มีลักษณะทรงโอคว่ำ หรือทรงมะนาวผ่าซีก ในลักษณะสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ให้พระสมณทูตเดินทางมาเผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิ และภายหลังอาจมีเจ้านายพระองค์ใดมาบูรณะให้เป็นยอดแบบปรางค์ ในขณะทื่มีนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีบางท่านได้ระบุว่า พระปฐมเจดีย์ไม่ได้เป็นเจดีย์ที่เก่าที่สุดของสุวรรณภูมิ แต่เป็นพระมหาธาตุหลวงในยุคทวารวดีหลังจากนั้นราวพันปี ด้วยเหตุผลหลายประการโดยเฉพาะการค้นพบเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าพระธมเจดีย์

ถึงแม้พระปฐมเจดีย์อาจไม่ใช่สถูปเจดีย์แห่งแรกในสยามประเทศ แต่พระปฐมเจดีย์เป็นพระมหาธาตุหลวงยิ่งใหญ่และมีความสำคัญมาตั้งแต่แรกสร้างในยุคทวารวดี สืบมาถึงสมัยอยุธยา รัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คืน เป็นประจำทุกปี

 

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : องค์พระปฐมเจดีย์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Phra Pathom Chedi , Phra Pathommachedi
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 07.00-20.00
   ค่าเข้าชม : คนไทย ไม่เสียค่าเข่้า / ชาวต่างประเทศ 40 บาท
อำเภอ : เมืองนครปฐม (Mueang Nakhon Pathom)
จังหวัด : นครปฐม (Nakhon Pathom)
แผนที่ : พิกัด 13.818942,100.060246

 

 

เดินรอบองค์พระปฐมเจดีย์

รอบระเบียงขององค์พระปฐมเจดีย์ มีฐานโดยรอบวัดได้ราว 230 เมตร สามารถเดินรอบองค์พระ โดยจะได้เห็นศิลปะพระพุทธรูปแบบไทยผสมกับรูปปั้นในแบบศิลปะจีนด้วย ซึ่งขณะเดินสามารถทำบุญต่างๆได้ นอกจากนั้นช่วงเย็นๆด้านข้างองค์พระยังมีตลาดโต้รุ่งที่ขายของกินของใช้มากมาย

 

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

 

กราบ “หลวงพ่อพระร่วง” หรือ ”พระร่วงโรจนฤทธิ์”

ที่ด้านหน้าขององค์พระปฐมเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อพระร่วง” หรือ  ”พระร่วงโรจนฤทธิ์” (ชื่อเต็ม : พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร) เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครปฐม หลวงพ่อพระร่วงเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติศิลปะแบบสุโขทัย มีขนาดความสูงวัดจากพระบาทถึงพระเกศ 7.42 เมตร  เป็นที่เคารพนับถือของชาวนครปฐมอย่างมาก บริเวณด้านหลังของหลวงพ่อพระร่วงบรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

 

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

 

 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ตั้งอยู่ในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ด้านทิศใต้ รวบรวมวัตถุโบราณศิลปะสมัยทาวารวดีในช่วงยุคสร้างเมืองเริ่มแรกของนครปฐม การแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 แนะนำลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของจังหวัดนครปฐม การติดต่อรับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 เสนอเรื่องราวด้านศาสนาและความเชื่อของชุมชนทวารวดีที่นครปฐมสะท้อนผ่านงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ
ส่วนที่ 3 เรื่องราวของนครปฐมหลังความรุ่งเรืองสมัยทวารวดี

นอกจากนั้นยังมีที่เก็บหีบศพของย่าเหลและโต๊ะหมู่บูชาซึ่งใช้ในพิธีศพของย่าเหลซึ่งเป็นสุนัขที่รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดปรานมากและถูกคนลอบยิงตาย

 

สอบถามเพิ่มเติม : 034 270300, 034 242500

09:00 – 16:00
ค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

 

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

 

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / จากกรุงเทพฯ มาตามถนนเพชรเกษม ไปทางตัวเมืองนครปฐม ข้ามสะพานลอยเข้าเมือง เข้าถนนเทศา หรือวิ่งตามป้ายบอกทางเข้าตัวจังหวัดนครปฐมส่วนขากลับเข้ากรุงเทพฯ สังเกตป้ายบอกทางไปพระปฐมเจดีย์ เลี้ยวซ้ายเข้ามาจะเข้าถนนยิงเป้า เลี้ยวขวาเข้าถนนราชวิถี จากนั้นซ้ายเข้าถนนหน้าวังทางเดียวกับที่ไปพระราชวังสนามจันทน์ เมื่อเลี้ยวขวาตรงทางเข้าก็จะเห็นองค์พระอยู่ตรงหน้า วิ่งตรงมาก็ถึงหมายเหตุ ถนนรอบองค์พระปฐมเจดีย์จะเป็นการเดินรถวันเวย์ลักษณะตามเข็มนาฬิกา มีจุดจอดรถหลายจุด

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  / รถทัวร์ - สถานีขนส่งสายใต้ ขึ้นรถ   ปอ.1 เบอร์ 997  ปอ.2 เบอร์ 83 จุดจอดใกล้องค์พระปฐมเจดีย์ มีรถตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนรถตู้ - มีคิวรถตู้หลายที่ อาทิ คิวรถตู้อนุสาวรีย์ชัยฯ อยู่ใต้ทางด่วนฝั่งพหลโยธิน รถตู้สาย ปิ่นเกล้า – ม.ศิลปากร (สนามจันทน์ ) ขึ้นรถบริเวณพระพรหมข้าง ๆ ห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้ารถไฟ -  หากขึ้นที่กรุงเทพฯต้นทางหัวลำโพง ใช้เวลาราวๆ 1 ชั่วโมง มีวันละหลายเที่ยว ลงที่สถานีนครปฐมก็ถึงหน้าพระปฐมเจดีย์

 

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : เลขที่ 27 ถนนขวาพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
การติดต่อ : สำนักงานจัดประโยชน์และ รักษาองค์พระปฐมเจดีย์  034 242143
วัดพระปฐมเจดีย์ 034 210317
Official Website : www.watphrapathomchedi.com

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ,wikipedia ,มหาวิทยาลัยศิลปากร , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , เว็บไซต์เทศบาลนครนครปฐม
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น