พระบรมธาตุไชยา โบราณสถานอันศักสิทธิ์ของภาคใต้ อนุรักษ์ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัย

 

แหล่งท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี : พระธาตุไชยา (วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร)

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากของภาคใต้ โดยมีหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุมาตั้งแต่สมัยทวารดี สมัยศรีวิชัย สมัยสุโขทัย จนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านการเป็นวัดร้างจนมาบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยาจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมานานนับแต่โบราณกาล

สิ่งสำคัญภายในวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ได้แก่ พระบรมธาตุไชยา หรือที่เรียกกันติดปากว่า พระธาตุไชยา เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธเจดีย์สมัยศรีวิชัยสร้างตามลัทธิมหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมัยที่อาณาจักรศรีวิชัยกำลังรุ่งเรืองและได้แผ่อำนาจตลอดแหลมมาลายูจนถึงเมืองไชยา ตามประวัติไม่มีผู้ใดทราบได้ว่าใครเป็นผู้สร้างไว้แต่หนไหน

พระธาตุไชยานับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ นอกเหนือจาก เจดีย์พระมหาธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่นครศรีธรรมราช และพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำคูหาภิมุข ที่ยะลา

 

พระธาตุไชยา (วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร) สุราษฎร์ธานี

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Phra Borommathat Chaiya Worawihan
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:00 – 16:00
อำเภอ : ไชยา (Chaiya)
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี (Surat Thani)
แผนที่ : พิกัด 9.384614,99.184194

 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี  รวบรวมศิลปวัตถุที่พบในเขตพื้นที่อำเภอไชยา โดยท่านพระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม) อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา เป็นผู้ก่อตั้ง มีอาคารที่ใช้ในการจัดแสดง 2 อาคาร มีโบราณวัตถุสำคัญ ประกอบด้วย กลองมโหระทึก  พระพิมพ์ดินดิบ ธรรมจักร พระพุทธรูปนาคปรก (จำลอง) รอยพระพุทธบาท (จำลอง) พระพุทธรูปปางสมาธิ ท่อนองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 8 กร(ปัทมปาณิ) (จำลอง)

 

วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 09:00 – 16:00
ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท / Foreigner 30 BHT

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรุงเทพฯวิ่งมาตามถนนเพชรเกษมผ่านจังหวัดชุมพรเข้าสู่อำเภอไชยา  ถึงทางแยกไชยาเลี้ยวเข้าไปทางอำเภอไชยาตามทางหลวงหมายเลข 4011 ประมาณกิโลเมตรที่ 137 อีกประมาณ 2 กม.ก็ถึงพระธาตุไชยา

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : 50 ถนนรักษ์นรกิจ หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การติดต่อ : 077 431090 , 077 431402

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี , ฐานข้อมูลพิพิธภัณธฑ์ในประเทศไทย , ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม , wikipedia
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น