พ่อตาหินช้างเรืองเดช เข้าเขตประตูภาคใต้ แวะซื้อกล้วยเล็บมือนางขึ้นชื่อ

 

แหล่งท่องเที่ยวชุมพร : ศาลพ่อตาหินช้าง

ศาลพ่อตาหินช้างเป็นศาลที่ประดิษฐานรูปเคารพหินอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปร่างเหมือนช้าง 11 เศียร เรียกอีกชื่อว่า “ศาลพ่อศรีหริมงคล” ประดิษฐานตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ศาลพ่อตาหินช้างเป็นที่เคารพสักการะชองประชาชนทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมาเพื่อขอพรต่างๆ และเพื่อให้การเดินทางเป็นไปโดยสวัสดิภาพ บริ้เวณนี้เองยังเป็แหล่งซื้อของริมทางที่มีความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก และผลไม้ตามฤดูกาลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กล้วยเล็บมือนางที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า กว่า 50 ปีที่แล้วครั้งที่การก่อสร้างถนนสายนี้ยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อการก่อสร้างดำาเนินมาถึงบริเวณนี้ ก็เกิดปัญหาจนเป็นอุปสรรคกีดขวางให้การสร้างถนนดำาเนินต่อไปไม่ได้ ทั้งยังมีคนงานบาดเจ็บและเสียชีวิต ชาวบ้านเชื่อกันว่า ณ ที่ตรงนี้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ จึงได้ตั้งศาลพ่อตาหินช้างและทำพิธีบวงสรวงเพื่อ ขอให้การทำงานลุล่วงไปได้ด้วยดี จากนั้นก็ปรากฏว่าการก่อสร้างทางเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น นับแต่นั้นมาชาวชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งผู้ที่สัญจรเดินทางผ่านไปมา ไม่ว่าจะเพื่อท่องเที่ยว หรือเดินทางค้าขายก็ตาม จะต้องแวะมาขอพรเจ้าพ่อตาหินช้าง เพื่อให้มีสวัสดิภาพในการเดินทาง และประสบความสำาเร็จในการค้าขาย เมื่อประสบผลตามคำาขอก็จะกลับมาจุดประทัดถวาย หรือนำารูปปั้นช้างมาแก้บน กลายเป็นที่มาให้ผู้เดินทางต้องบีบแตรรถ 3 ครั้งเมื่อขับผ่านศาล เพื่อแสดงความเคารพต่อศาลพ่อตาหินช้างจนเสียงดังไปตลอดทั้งวัน

 

ศาลพ่อตาหินช้าง ชุมพร

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : ศาลพ่อศรีหริมงคล
ชื่อภาษาอังกฤษ : Por Ta Hin Chang Shrine
อำเภอ : ท่าแซะ (Tha Sae)
จังหวัด : ชุมพร (Chomphon)
แผนที่ : พิกัด 10.850851 , 99.231475

 

 

แวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาล กล้วยเล็บมือนางขึ้นชื่อ

ด้วยความที่มีผู้คนแวะมาสักการะเจ้าพ่อตาหินช้างเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันนี้พื้นที่บริเวณศาลจึงเป็นจุดพักรถที่มีพ่อค้าแม่ขายมาตั้งร้านจำาหน่ายสินค้าพื้นเมืองเรียงรายริมสองข้างทางยาวสุดตา สินค้าพื้นเมืองที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดอย่างยิ่งก็คือ “กล้วยเล็บมือนาง” ผลไม้ถิ่นขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร มีทั้งสดและแปรรูปให้เลือกซื้อ นอกจากนี้ยังมีผลไม้ต่างๆ ตามฤดูกาล อาทิ มังคุด ทุเรียน สละ สะตอ ฯลฯ ส่งตรงจากสวนของชาวบ้าน

 

ศาลพ่อตาหินช้าง ชุมพร

 

ศาลพ่อตาหินช้าง ชุมพร

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรุงเทพฯวิ่งมาตามถนนเพชรเกษม เมื่อเข้าสู่จังหวัดชุมพร บริเวณระหว่างหลัก กม. ที่ 453-454 ศาลพ่อตาหินช้างจะอยู่ทางขวามือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น