food, products or place Zip code or address

จังหวัดสมุทรสาคร

ที่เที่ยวจังหวัดสมุทรสาครแบ่งออกเป็นรายอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร , อำเภอกระทุ่มแบน , อำเภอบ้านแพ้ว

ศาลเจ้าพ่อกวนอู สมุทรสาคร

Add to Favorites
หนึ่งในศาลจีนศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าฉลอม กราบไหว้กวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ 

ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Add to Favorites
ส่องนกนับแสนตัว เดินเล่นดูสัตว์ชายเลนอย่างใกล้ชิด  วิวปากแม่น้ำป่าชายเลนมหาชัยฝั่งตะวันตก 

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Add to Favorites
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำน้องใหม่ จูงลูกหลานถ่ายคู่กับวาฬบรูด้าสูงเท่าตึก 5 ชั้น 

วัดโกรกกราก สมุทรสาคร

Add to Favorites
Unseen พระใส่แว่นตาดำ ปริศนาพระพุทธรูปทำไมต้องใส่แว่น 

อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม สมุทรสาคร

Add to Favorites
เจ้าแม่กวนอิมสูงสิบเมตร กราบไหว้พระโพธิสัตว์ปางต่างๆภายในถ้ำ 

ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก สมุทรสาคร

Add to Favorites
แหล่งกิจกรรมปลูกป่าชายเลนสมุทรสาคร อนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก 

ศาลพันท้ายนรสิงห์ และวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

Add to Favorites
ไหว้ขอพรองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์ สักการะพระจุฬามณีเจดีย์ที่สมุทรสาคร 

วัดบางหญ้าแพรก (หลวงพ่อมาลัย) สมุทรสาคร

Add to Favorites
สัมผัสมนต์ขลัง สืบสานตำนานวัดมอญรามัญ กราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองตกน้ำมัน  

วัดช่องลม สมุทรสาคร

Add to Favorites
อลังการขุมทรัพย์รังนกแอ่น  ชมทิวทัศน์ปากอ่าว พระอารามหลวงสมุทรสาคร