สักการะพระเจดีย์กลางน้ำ สัญลักษณ์สมุทรปราการ ประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 2

แหล่งท่องเที่ยวสมุทรปราการ : พระสมุทรเจดีย์

พระสมุทรเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ มักถูกเรียกว่า “พระเจดีย์กลางน้ำ” เพราะเดิมพระสมุทรเจดีย์เป็นเจดีย์ทีตั้งอยู่บนเกาะที่มีน้ำล้อมรอบ ต่อมาชายตลิ่งฝั่งขวาของแม่น้ำตื้นเขินมากขึ้นเรื่อยๆจนเชื่อมติแผ่นดินดกับเกาะที่ตั้งของพระเจดีย์ มีผู้คนนิยมมาเคารพสักการะบูชา ตามประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯให้สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นตำบลปากน้ำ และทรงสร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่เกาะกลางน้ำแล้วพระราชทานนามว่า “พระสมุทรเจดีย์” การสร้างยังมิทันเสร็จได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน พระสมุทรเจดีย์ได้สร้างต่อจนสำเร็จในรัชสมัยรัชกาลที่ 3  จ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิสังขรณ์พระสมุทรเจดีย์ให้สูงขึ้นตามแบบอยุธยา พระสมุทรเจดีย์อยู่ในความดูแลของวัดพระสมุทรเจดีย์ ทุกๆปีในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 จะมีงานใหญ่ก็คืองานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี จะมีพิธีนำขบวนแห่ผ้าแดงเพื่อนำไปมผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดพระสมุทรเจดีย์ม, พระเจดีย์กลางน้ำ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Phra Samut Chedi
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 07.00-16.00
ช่วงเวลาสำหรับถ่ายภาพ :
อำเภอ : พระสมุทรเจดีย์ (Phra Samut Chedi)
จังหวัด : สมุทรปราการ (Samut Prakan)
แผนที่ : พิกัด 13.600358,100.586289

 

สักการะองค์พระสมุทรเจดีย์

เดิมสร้างเป็นแบบย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์จะสถาปนาให้สูงขึ้นไปอีก.ให้นายช่างจัดการสร้างพระเจดีย์แบบลอมฟางแบบที่ที่กรุงศรีอยุธยาครอบพระเจดีย์เดิม  นอกจากนี้ยังทรงสร้างศาลาเก๋งจีน หอเทียน หอระฆัง พระวิหาร และพระพุทธรูป ปางห้ามสมุทร พร้อมหลักผูกเรือริมน้ำรอบองค์พระสมุทรเจดีย์และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ จากพระบรมมหาราชวัง องค์พระเจดีย์สูงจากฐานจนถึงยอด 27.75 เมตร มีกำแพงแก้วสองศอกคืบล้อมรอบองค์พระเจดีย์ มีศาลาทั้งสี่ทิศ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2371

พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
 

วันนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ประจำปี

หรืองานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ จัดขึ้นในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ของทุกๆปี  เป็นงานที่จัดผนวกเข้ากับงานกาชาดปากน้ำ จะมีการเชิญผ้าแดงที่พุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันไปช่วยเย็บผ้าแดงผืนใหญ่สำหรับห่มองค์พระสมุทรเจดีย์  โดยก่อนหน้าวังานจะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยและพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจน พระเทพารักษ์ ณ บริเวณองค์พระสมุทรเจดีย์  จากนั้นจะมีพิธีนำขบวนแห่ผ้าแดงขึ้นที่อำเภอพระประแดง เพื่อนำไปวนรอบองค์และท้ายสุดคือการทำพิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์  นอกจากนั้นในช่วงวันงานยังการละเล่นมหรสพ ไหว้พระ และร้านค้ามีทั้งของกินของใช้มากมาย

 

 

   

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากอำเภอพระประแดงเข้าทางหลวงสาย 303 (ถนนสุขสวัสดิ์) ไปบรรจบกับทางหลวง 3105 ไปตามทางจนสุดทาง วัดตั้งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  / รถโดยสารสาย 20 ป้อมพระจุล-วงเวียนใหญ่ หรือ สาย 511 ( ปอ 11 เดิม )   507 536 25  ลงที่ศาลากลางจังหวัด  จากนั้นนั่งเรือข้ามฟากในตลาดท่าวิบูลย์ศรี

    การติดต่อ

ที่อยู่ : 14 บ้านเจดีย์ ถ.สุขสวัสดิ์ ม.3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.เมืองสมุทรปราการ

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เขตท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ , wikipedia ,  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น