นมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง ปล่อยใจทำบุญให้อาหารปลาริมน้ำ

 

แหล่งท่องเที่ยวนครปฐม : วัดไร่ขิง

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีน (นครชัยศรี) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นักท่องเที่ยวมักแวะมาไหว้พระหลวงพ่อวัดไร่ขิง ควบคู่กับการมาเที่ยวชมตลาดน้ำดอนหวาย วัดไร่ขิง ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2334 สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) โดยตั้งชื่อตามชื่อชุมชนซึ่งสมัยก่อนนิยมปลูกขิงกันอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวจีนที่มาตั้งชมุชนแถบนี้ ต่อมาปี พ.ศ. 2446 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงตั้งชื่อวัดใหม่ว่า “วัดมงคลจินดาราม (ไร่ขิง)” แต่ชาวบ้านและทางราชการยังคงใช้ชื่อเดิมเพียงว่า “วัดไร่ขิง” สืบมาจนทุกวันนี้

อาณาเขตวัดไร่ขิงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เขตศาสนสถานและเขตสาธารณสถานซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนและโรงพยาบาลมีถนนตัดผ่านกลาง  ในช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์มักมีผู้มีจิตศรัทธาจากจังหวัดต่างๆมากราบไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย กิจกรรมอื่นๆได้แก่ การให้อาหารปลาบริเวณริมน้ำมีปลาสวายอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก พิพิธภัณฑ์ของเก่ารวบรวมของเก่าที่ชาวบ้านนำมาถวายวัด ส่วนทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดนัดอาหารและผลไม้จำหน่ายหน้าวัด และที่บริเวณริมแม่น้ำหน้าโบสถ์จะมีชาวสวนพายเรือนำผลไม้มาขาย และในช่วงวันขึ้น13ค่ำ ถึงแรม 3คำ เดือน5 และช่วงเทศการตรุษจีนทุกปี จะมีงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี ซึ่งเป็นงานใหญ่ของชาวนครปฐม

 

วัดไร่ขิง นครปฐม

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ :  วัดมงคลจินดาราม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Rai Khing
วันเปิดให้บริการ :
อำเภอ : สามพราน (Sam Phran)
จังหวัด : นครปฐม (Nakhon Pathom)
แผนที่ : พิกัด 13.742803,100.258585

 

 

กราบหลวงพ่อวัดไร่ขิง

หลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ที่ชาวนครปฐมเคารพนับถือ  หน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้วเศษ สูง 4 ศอก 16 นิ้วเศษ พุทธลักษณะเป็นสมัยเชียงแสน สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสมัยไทยล้านนา และล้านช้าง  ตามประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (พุก) ได้อัญเชิญมาจากวัดศาลาปูนที่อยุธยาโดยนำล่องมาทางน้ำ  ประชาชนเลื่อมใสในเรื่องการรักษาโรคภัย  ในช่วงระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำ ถึงแรม 3 ค่ำเดือน 5 ของทุกปี ทางวัดไร่ขิงจะจัดงานนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงขึ้น มีการออกร้านและมหรสพมากมาย

ด้านหน้าพระอุโบสถ  สามารถปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์จำลองได้ ส่วนภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนัง ภาพวาดพุทธประวัติในพระอุโบสถและภาพวาดการชะลออัญเชิญหลวงพ่อวัดไร่ขิงให้ได้ชม

 

วัดไร่ขิง นครปฐม

 

ทำบุญทำทาน ให้อาหารปลาที่วังมัจฉา

บริเวณริมแม่น้ำหน้าโบสถ์นี้เป็นเขตอภัยทาน ร่มรื่น มีปลาสวายตัวโตเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังเลี้ยงปลาเพื่อทำบุญได้

 

วัดไร่ขิง นครปฐม

 

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / 

  • จากสะพานพระปิ่นเกล้ามุ่งตรงมาตามเส้นปิ่นเกล้า – นครชัยศรี ผ่านพุทธมณฑล จนมาถึงบริเวณถนนสายพุทธมณฑลสาย 5 ให้เลี้ยวซ้าย สังเกตทางขวามือจะมีทางเลี้ยวเข้ามาตลาดดอนหวาย ประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะถึงบริเวณตลาดดอนหวาย ให้เลยมาอีก 5 กิโลเมตรก็จะถึงวัดไร่ขิง
  • หรือมาตามถนนเพชรเกษม เมื่อเลยสวนสามพรานมาให้สังเกตทางด้านขวามือจะเห็นป้ายวัดไร่ขิง ให้กลับรถเพื่อวิ่งเข้าไปทางถนนสาย 3316 เลยวัดไปประมาณ 2 กม. ก็จะถึงตลาดดอนหวาย

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  /

  • รถปรับอากาศ สาย 84 ( ยูโรทู ) วงเวียนใหญ่-คลองสาน-วัดไร่ขิง
  • รถปรับอากาศ สาย 556 ( ยูโรทู ) ประตูน้ำ-โบ๊ะเบ้-สายใต้ใหม่-วัดไร่ขิง
  • รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ สายเก่า กรุงเทพฯ-นครปฐม กรุงเทพฯ-ราชบุรี กรุงเทพฯ-บางลี่ กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี ลงปากทางเข้าวัดไร่ขิง แล้วต่อรถโดยสารประจำทางเข้าไปยังวัดไร่ขิง
  • รถตู้จากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สาย ปิ่นเกล้า – ไร่ขิง

การเดินทางโดยทางเรือ  / มีเรือท่องเที่ยวไปกลับ ระหว่างวัดไร่ขิง และตลาดน้ำดอนหวาย

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดไร่ขิง หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
การติดต่อ : 034 323616
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์ www.raikhingtemple.com , wikipedia , Facebook วัดไร่ขิง พระอารามหลวง , หนังสือประวัติหลวงพ่อวัดไร่ขิง , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น