ศาลศักดิ์สิทธิ์ริมน้ำคู่เมืองนครนายก ที่มาของอำเภอองครักษ์

 

แหล่งท่องเที่ยวนครนายก : ศาลเจ้าพ่อองครักษ์

 

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์เป็นศาลแบบศิลปะจีนที่เก่าแก่คู่เมืองนครนายก เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนครนายกและประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือยำเกรงและมาสักการะบูชา ในประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสจังหวัดปราจีนบุรีโดยเสด็จผ่านมาตามลำน้ำนครนายก ได้เสด็จพักแรมที่บริเวณศาลเจ้าพ่อองครักษ์ในปัจจุบัน ระหว่างที่ประทับอยู่นายทหารราชองครักษ์ได้ป่วยและถึงแก่กรรมลง พระองค์จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ศาลแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่าศาลเจ้าพ่อองครักษ์ตั้งแต่นั้นมา และเป็นที่มาของชิ่ออำเภอองครักษ์ในเวลาต่อมา

ในบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อองครักษ์แห่งนี้เป็นวังน้ำวน น้ำไหลเชี่ยวมาก ถือกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ จึงได้มีการนำไปใช้สรงน้ำพุทธาภิเษกเมื่อครั้งประกอบราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปัจจุบันมีการบูรณะศาลเจ้าพ่อองครักษ์อย่างงดงาม บริเวณรอบศาลยังมีศาลเจ้าแม่กวนอิมอยู่อีกด้วย
ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ นครนายก

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : San Chao Pho Ongkharak (Chao Pho Ongkharak Shrine)
เวลาเปิด-ปิด : 08:00 – 17:00
ช่วงเวลาสำหรับถ่ายภาพ :
สำหรับการถ่ายภาพด้านหน้า 
อำเภอ : อำเภอองครักษ์ (Ongkharak)
จังหวัด : นครนายก (Nakhon Nayok)
แผนที่ : พิกัด 14.1255131,101.0110191

 

 

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ นครนายก

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ นครนายก

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ นครนายก

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรุงเทพมาตามเส้นรังสิต-นครนายก เมื่อเข้าเขตจังหวัดนครนายกจะผ่านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ทางขวามือ ตรงมาจนถึงแยกองครักษ์ให้เลี้ยวขวา เมื่อข้ามคลองให้เลี้ยวมาตามถนนเก่าเสาวภา ตรงเลียบน้ำมาตามทางจนถึงแยกขวาถนน 28 กันยา เลี้ยวขวาและจะเจอแยกซ้ายอีกที เลี้ยวมาก็จะเจอศาลเจ้าพ่อองครักษ์ตั้งเด่นอยู่ริมน้ำ ส่วนขากลับไม่สามารถออกทางเดิมได้ให้มาออกตรงบริเวณที่ว่าการอำเภอองครักษ์

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านคลองศาลเจ้า ตำบลสันทรายมูน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ป้ายข้อมูลภายในสถานที่
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น