ถ้าตะวันตกมีเจดีย์แห่งความพ่ายแพ้คราวเสียกรุง ทางตะวันออกก็มีเจดีย์ชัยมงคลอนุสรณ์กอบกู้เอกราช 

 

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดใหญ่ชัยมงคล

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าอู่ทอง เดิมชื่อวัดป่าแก้ว เป็นสำนักของพระสงฆ์ซึ่งไปบวชเรียนมาแต่สำนักพระวันรัตน์มหาเถระในประเทศลังกา ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดใหญ่ จากนั้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะหลังจากทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่าที่เมืองสุพรรณบุรี มีชื่อเจดีย์ว่า “ชัยมงคล” เมื่อนานวันเข้าวัดนี้จึงถูกเรียกให้กลายเป็น “วัดใหญ่ชัยมงคล” ในที่สุด

จุดเด่นของวัดใหญ่ชัยมงคลจึงเป็นพระเจดีย์ใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นมองเห็นแต่ไกลทางด้านตะวันออกของอยุธยา

 

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดป่าแก้ว (ชื่อเดิม) , วัดเจ้าพระยาไท  (ชื่อเดิม), วัดใหญ่ (ชื่อเดิม)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Yai Chaimongkol
เวลาเปิด-ปิด : 8.30 น. – 17:00 น.
ค่าเข้าชม : คนไทยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชาวต่างชาติ 20 บาท
อำเภอ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
แผนที่ : พิกัด 14.346445, 100.592617

 

 

พระเจดีย์ใหญ่  ”พระเจดีย์ชัยมงคล”

ในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะหลังจากทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่าที่เมืองสุพรรณบุรี มีชื่อเจดีย์ว่า “ชัยมงคล” โดยสร้างให้มีขนาดสูงกว่าพระเจดีย์ภูเขาทองที่อยู่ทางตะวันตก ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นเครื่องล้างความอัปยศอดสูของชาติไทย เหตุเพราะเจดีย์ภูเขาทองคือเจดีย์แบบมอญที่พระเจ้าบุเรงนองได้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของพม่าเหนือกรุงศรีอยุธยา และเพื่อเป็นเครื่องให้เกิดกำลังใจแก่คนไทยทั้งชาติอีกด้วย นับว่าเป็นพระบรมราโชบายอันลึกซึ้ง และมีประโยชน์ต่อชาติไทยจนตราบทุกวันนี้

มีข้อสันนิษฐานว่าพระมหาเจดีย์ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนั้นน่าจะเป็นศิลปะในสมัยพระนารายณ์ลงมา หรือเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย แม้หลักฐานตำนานและพงศาวดารจะระบุว่าวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นอยุธยา แต่สิ่งก่อสร้างต่างๆ มีการบูรณปฏิสังขรณ์เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาในทุกยุคทุกสมัย

 

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

 

พระวิหารพระพุทธไสยาสน์

วิหารพระนอนขนาดใหญ่ที่ปรักหักพัง มีพระนอนหรือพระไสยาสน์หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระเศียรไปทางทิศใต้ สำหรับเป็นที่สักการะบูชา และปฏิบัติพระกรรมฐาน ซึ่งองค์เดิมนั้นได้ถูกนักแสวงโชคขุดทำลายจนพังไปหมดแล้ว องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่

เวลาที่เหมาะสมในการถ่ายภาพคือ ช่วงเช้า

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

พระอุโบสถวัดใหญ่ชัยมงคล

พระอุโบสถอยู่ด้านหน้าของพระมหาเจดีย์ กำแพงด้านข้างทั้งสองของพระอุโบสถหลังเดิมยังได้รับการรักษาไว้โดยสร้างอุโบสถหลังใหม่ซ้อนขึ้นมา เชื่อกันว่านี่คือพระอุโบสถที่เหล่าขุนนางและพระเฑียรราชา (ต่อมาคือ พระมหาจักรพรรดิ) ได้มาชุมนุมกันเสี่ยงเทียน เพื่อตัดสินใจว่าจะร่วมกันทำการยึดอำนาจจากองค์กษัตริย์ขุนวรวงศาธิราชและพระแม่เจ้าอยู่หัวศรีสุดาจันทร์หรือไม่

 

วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา

 

ตำหนักสมเด็จพระนเรศวร

ทางวัดใหญ่ชัยมงคลได้สร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรประดิษฐานไว้ เนื่องจากเชื่อกันว่าพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์ชัยมงคลขึ้น

 

 

ศาลเจ้าพ่อสิทธิชัย

ที่ด้านหน้าใกล้กับวิหารพระนอนมี ศาลเจ้าพ่อสิทธิชัย เล่าขานเป็นตำนานว่า เป็นโอรสในครรภ์ของพระนางเรือล่ม หรือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเรือที่ประทับขณะเสด็จมายังพระราชวังบางปะอิน ได้ล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อปี พ.ศ.2423 ขณะมีพระชันษาเพียง 21 ปี ศาลเจ้าแห่งนี้ชาวบ้านมักแก้บนด้วยตุ๊กตาเด็กเล่นเป็นสำคัญ ซึ่งทางวัดจะรวบรวมของแก้บนเหล่านี้ไปบริจาคให้เด็กๆ ที่ยากจนต่อไป

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  หากมาจากรังสิต ถึงต่างระดับวังน้อยให้แยกซ้ายไปทางนครสวรรค์ จนถึงต่างระดับอยุธยาเลี้ยวซ้ายเข้าอยุธยา ตรงไปจนถึงสี่แยกที่มีวงเวียนเป็นเจดีย์อยู่กลางแยก ให้เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดใหญ่ชัยมงคล

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  /รถประจำทาง: ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายเหนือ ลงที่แยกวงเวียนเจดีย์ แล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าวัดใหญ่ชัยมงคล
รถตู้: เส้นทางที่ 1 ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหน้าห้างสรรพสินค้า Robinson ลงที่แยกวงเวียนเจดีย์ แล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าวัดใหญ่ชัยมงคล / เส้นทางที่ 2: ขึ้นรถที่สายใต้ใหม่ ( ปั๊ม Q8 ข้างร้านอาหารบาร์นเฮ้าส์ ) ลงที่ตัวเมืองอยุธยา แล้วต่อรถรอบเมือง หรือ ตุ๊กตุ๊ก หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ราคาค่าโดยสารแล้วแต่ตกลง
รถไฟ : ลงรถที่สถานีรถไฟอยุธยา ต่อรถตุ๊กตุ๊ก

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดใหญ่ชัยมงคล 40/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
การติดต่อ : 035 242640
Official Website : www.watyaichaimongkol.net
Social  Media : Facebook , Twitter

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์วัดใหญ่ชัยมงคล, สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  , wikipedia
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น