วัดประจำตะวันออกของเชียงราย สืบทอดประเพณีพระนอนและอนุรักษ์การตี๋กลองปูจ๋า

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : วัดเชตวัน (พระนอน)

วัดเชตวัน หรือที่เรียกกันว่า วัดพระนอนเชียงราย เป็นวัดสิริมงคลเมือง ประจำทิศบูรพา (ตะวันออก) ของเมืองเชียงราย ไม่มีประวัติการก่อสร้างแต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพ่อพญามังราย เชื่อกันว่าสร้างมาพร้อมกับเมืองเชียงราย ด้วยชื่อเชตวัน(เช-ตะ-วัน) นั้นน่าจะมาจาก คำว่า ตะวัน ซึ่งเป็นภาษาเหนือ ที่แปลว่าพระอาทิตย์ เพราะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง

ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2423 มีพระธุดงค์องค์หนึ่งชื่อว่าตุ๊เจ้าหงส์ (กาวิโลภิกขุ) หรือครูบาหงษ์ เดินธุดงค์มาจากเชียงใหม่ ได้มาพบเจดีย์ลูกนิมิตและต้นโพธิ์ใหญ่ เป็นป่ารกมาก ปกคลุมบริเวณวัดอยู่ มีน้ำท่วม ท่านตั้งใจว่าจะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดให้ได้จึงขอให้ศรัทธาปลูกกุฏิชั่วคราว เพื่ออยู่ปฏิบัติธรรมในฤดูแล้ง  เมื่อศรัทธามาอยู่บ้างแล้ว ท่านก็ได้อยู่ประจำจนเป็นวัด  และได้ตั้งชื่อวัดขึ้นว่า “วัดเชตวัน(ป่าแดด)” ที่มีชื่อว่า “ป่าแดด” เพราะฤดูแล้งไฟไหม้ป่าหมดแล้วก็เห็นแต่แสงแดด

ต่อมามีการเรียกขานชื่อวัดเป็น ”วัดเชตวัน(พระนอน)”  โดยหลวงพ่อพระครูพัฒนาลังการ  เป็นผู้บุกเบิกริเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์และสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัด เช่น อุโบสถ วิหารพระนอน ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ รวมทิ้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ภายในวัด และมีการสร้างพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนขึ้นในสมัยปี พ.ศ. 2491 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา นับแต่นั้นมาประเพณีพระนอนได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน กำหนดให้วันขึ้น 15 เดือน 6 เหนือ ของทุกปีเป็นวันประเพณีพระนอน

ภายในวัดเชตวัน (พระนอน) ยังมีอุทยานการศึกษาในวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นวัดต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ชมุชนแห่งแรกของเชียงราย และได้จัดตั้งชมรมตี๋กลองปู๋จา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการตี๋กลองปูจ๋าให้ไม่เสื่อมสูญไป มีการจัดแข่งขันการตี๋กลองอย่างเป็นกิจลักษณะ หากเดินเข้าไปภายในวัดก็สามารถเดินชมกลองปู๋จาที่ตั้งไว้ให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษา

 

วัดเชตวัน (พระนอน) เชียงราย

วัดเชตวัน (พระนอน) เชียงราย

วัดเชตวัน (พระนอน) เชียงราย

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Chetawan (Wat Phra Non)
อำเภอ : เมืองเชียงราย  (Muang Chiang Rai)
จังหวัด : เชียงราย (Chiang Rai)
แผนที่ : พิกัด 19.905956,99.843562

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  วัดพระนอนตั้งอยู่บนถนนหนองบัว จากเส้นพหลโยธินมาจากสนามบินเชียงราย ให้เลี้ยวขวาที่แยกศรีทรายมูล เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกบริเวณวัดศรีทรายมูล ตรงไปอีก 1 ก.ม. วัดเชตวัน (พระนอน) อยู่ทางซ้ายมือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดเชตวัน (วัดพระนอน เชียงราย) 58 หมู่ 12 บ้านหนองบัว ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
การติดต่อ : 053 714087
Official Website : www.phranorn.com
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์วัดเชตวัน (พระนอน) , ป้ายข้อมูลภายในสถานที่
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น