ไหว้พระธาตุปีชวด พระบรมธาตุที่มิได้ฝังดิน สามารถเชิญมาสรงน้ำได้ 

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ :  วัดพระธาตุศรีจอมทอง หรือพระธาตุจอมทอง

วัดพระธาตุศรีจอมทอง หรือที่เรียกกันติดปากว่า  พระธาตุจอมทอง เป็นวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของเชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทองตั้งอยู่ใจกลางเมืองจอมทองบนเนินดินที่เรียกกันมาแต่อดีตว่าดอยจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองมีสิ่งสำคัญภายในวัดคือพระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวาซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือ เป็นพระบรมธาตุที่มิได้ฝังดิน แต่ประดิษฐานอยู่ในกู้ภายในพระวิหาร ซึ่งสามารถเชิญมาสรงน้ำได้ ตามประวัติทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างคาดว่าวัดพระธาตุศรีจอมทองสร้างขึ้นในยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ ส่วนพระบรมธาตุมีตำนานเล่ากันว่าในอดีตพระพุทธเจ้าได้เสด็จมายังดอยนี้ และทรงพยากรณ์ว่าที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุของพระองค์ในภายหน้า

วัดพระธาตุศรีจอมทองเป็นวัดที่มีผู้ที่เกิดปีชวดนิยมมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล สังเกตได้จากบริเวณรอบๆ พระธาตุ จะมีตุ๊กตารูปหนูวางเรียงรายอยู่ นอกจากนี้วัดพระธาตุศรีจอมทองยังมีประเพณี การแห่ไม้ค้ำโพธิ์ ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่ถือว่าการเอาไม้มาค้ำโพธิ์เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (ชื่อเต็ม), วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง (ชื่อเดิม)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Phra Dhatu Sri Chom Thong
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 06:00 – 18:00
อำเภอ : จอมทอง (Chom Thong)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัด 18.421227,98.678713

 

 

พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง

พระบรมธาตุเจดีย์ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นเจดีย์ฐานรูปสี่เหลี่ยม หุ้มทองทั้งองค์ มีลักษณะศิลปะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาสกุลช่างเชียงใหม่  ลักษณะคล้ายพระธาตุดอยสุเทพแต่มีลักษณะใหญ่โตน้อยกว่า ตามประวัติต้องย้อนไปในปี พ.ศ. 1994 สามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อนายสร้อยและนางเม็ง ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ดอยจอมทองและเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง สามีภรรยาทั้งคู่ได้แผ้วถางบริเวณยอดดอย พร้อมทั้งสร้างเจดีย์และพระพุทธรูป 2 องค์ ไว้บนดอยจอมทองซึ่งผู้คนได้พบเห็นจึงเรียกว่า “วัดศรีจอมทอง” เป็นที่มาของวัดและพระบรมธาตุเจดีย์จนถึงทุกวันนี้

 

วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่

 

สักการะพระทักขิณโมลีธาตุในวิหาร พระยรมธาตุที่ไม่ได้ฝังดิน

ภายในพระวิหารจตุรมุขในวัดพระธาตุศรีจอมทองข้างพระบรมธาตุเจดีย์เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักขิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีขนาดโตประมาณ เมล็ดข้าวโพด สันฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือน ดอกบวบ หรือ สีคล้ายดอกพิกุลแห้ง ตามประวัติเล่าว่า พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ ดอยจอมทอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 218 ปัจจุบัน พระธาตุ ถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้น  ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส คล้ายพระเจดีย์  ตามประวัติว่าสร้างขึ้นโดยพระเมืองแก้ว กษัตริย์ราชวงศ์มังราย เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2060

ในช่วงเดือน ก.พ. – มิ.ย. วันขึ้น 15 ค่ำและแรม 15 ค่ำ จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุมาสรงน้ำ เวลาประมาณ 09:00

นอกจากนั้นภายในพระวิหารจตุรมุข ยังประดิษฐานหลวงพ่อเพชร และชมวัตถุโบราณ พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน มณฑป แท่นบรรทม ศาสตราวุธโบราณ มงกุฏประทับผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อปี พ.ศ. 2409

 

 

06:00 – 16:00

วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่

 

สำนักวิปัสนากรรมฐาน (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 1)

สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร มีพื้นที่เป็น 2 ใน 3 ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดของวัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 เพื่อทำการฟื้นฟูและส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน 4 ปัจจุบันสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทอง สามารถรับรองผู้เข้าปฏิบัติธรรม หรือ กลุ่มคณะบุคคลผู้สนใจได้ พร้อมกันเป็นจำนวนมาก มีระยะเวลาเข้าปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี สามารถเข้าปฏิบัติได้ครั้งละ 5,7,9 วัน และ 21 วัน. อีกทั้งยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สามารถผลิตบุคคลากรด้านวิปัสสนา ซึ่งเรียกว่า พระวิปัสสนาจารย์ ส่งออกไปเผยแผ่ได้เป็นจำนวนมาก

สอบถามวันและเวลาที่จะเข้าปฏิบัติฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ถึง จ.นครสวรรค์ เข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่าน จ.ตาก ถึง อ.เถิน จ.ลำปาง แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ไปทาง จ.ลำพูน ก่อนถึง อ.บ้านโฮ่ง จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1010 ไป อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปตามทาง วัดพระธาตุศรีจอมทองจะอยู่ฝั่งซ้ายมือจากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ผ่านอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง ไปยังอำเภอจอมทอง เมื่อเลยทางขึ้นดอยอินทนนท์ วัดพระธาตุศรีจอมทองจะอยู่ทางซ้ายมือ

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  /จากตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ประตูเชียงใหม่ใช้บริการสองแถวสีเหลือง รถประจำทางเชียงใหม่-ฮอด,รถประจำทาง(สองแถว) เชียงใหม่-จอมทอง ใช้เวลาวิ่งราว 1 ชั่วโมง จะมาถึงที่วัดพระธาตุศรีจอมทองจากกทม. นั่งรถสายกทม.-จอมทอง มีทั้งรถ ปอ. 1และ ปอ.2 รถจะจอดสุดสายที่ข้างวัดพระธาตุศรีจอมทอง

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร / สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1   ( สำนักงานใหญ่ )  ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
การติดต่อ : 053 341664, 053 826869
Official Website : www.watchomtong.org
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร , เวบไซท์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ , ป้ายภายในสถานที่ , wiki[edia
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น