ศูนย์กลางศาสนาคริสต์ในยุคกรุงศรีอยุธยา การเยือนของพระสังฆราชในยุคสมเด็จพระนารายณ์

 

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดนักบุญยอแซฟ

วัดนักบุญยอแซฟเป็นศูนย์กลางของมิสซังสยาม ในปี พ.ศ. 1662 พระสังฆราชปีแอรฺลังแบรต์ เดอ ลาม็อต 1 ในจำนวนมิชชันนารี 7 คน ที่พระสันตะปาปาทรงแต่งตั้งให้เป็นประมุขมิสซังสำหรับภาคตะวันออกไกล ซึ่งเวลานั้นในดินแดนแถบนี้ ยังไม่ได้เป็นดินแดนมิสซังจึงยังไม่มีพระสังฆราชองค์ใดมาปกครอง อันที่จริงกรุงศรีอยุธยาไม่ใช่จุดหมายปลายทางของธรรมทูตคณะนี้ แต่แคว้นตังเกี๋ย แคว้นโคชินไชนา และจีน ไม่สามารถจะดั้นด้นเข้าไปได้ เพราะดินแดนเหล่านี้ กำลังถูกเบียดเบียนศาสนาอย่างรุนแรง

ในขณะนั้นคือเป็นรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ฯ เมื่อราชสำนักทราบข่าวจึงงปรารถนาใคร่จะพบปะ ทางคณะจึงได้เข้าเฝ้าทั้งๆที่ในขณะนั้นการเข้าเฝ้าตามประเพณีไทยอนุญาตให้เฉพาะคณะทูตเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการเท่านั้น พระสังฆราชลังแบรต์รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอนุญาตให้ท่านพำนักอยู่ในราชอาณาจักรสยาม พระราชทานที่ดินและวัสดุต่างๆ เพื่อสร้างวัด ภายหลังจากที่พระสังฆราชลังแบรต์มรณภาพแล้ว พระสังฆราชลาโนได้ก่อสร้างวัดนักบุญยอแซฟหลังใหม่ให้เป็นการถาวร ปัจจุบันเป็นวัดหลังที่ 4

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Saint Joseph Catholic Church, Ayutthaya
เวลาเปิด-ปิด : การเข้าโบสถ์ติดต่อขออนุญาตก่อนล่วงหน้า
วันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์จะมีการร่วมพิธีมิสซาที่โบสถ์
อำเภอ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
แผนที่ : พิกัด 14.338688, 100.550472

 

 

ชมสถาปัตยกรรมภายนอกวัดนักบุญยอแซฟ

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เป็นแบบยุโรป อาคารบางส่วนเลียนแบบสถาปัตย-กรรมแบบโรมัน ลักษณะโดยรวมคล้ายสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เน้นความสวยงามที่ความแข็งแรงของโครง  สร้างอาคาร ตัวอาคารหันหน้าเข้าสู่แม่น้ำ เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหอคอยหรือหอระฆัง อยู่ด้านหน้าวัด

 

วัดนักบุญยอแซฟ  อยุธยา

 

 

สถาปัตยกรรมภายในวัดนักบุญยอแซฟ และกระจกสีตามบานหน้าต่าง

ภายในอาคารของวัดนักบุญยอแซฟสามารถแบ่งส่วนการใช้งานได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนโถงสำหรับสัตบุรุษมาร่วมพิธี ผนังภายในอาคารทั้ง 4 ด้าน เป็นผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ขัดมัน ภายใน ไม่ค่อยมีการตกแต่งลวดลายมากนัก ผนังด้านหลังประตูทางเข้าด้านหน้า ตกแต่งเป็นซุ้มโค้ง 3 ซุ้ม ซุ้มตรงกลางตกแต่งด้วยลวดลายเส้นหยักตามขอบซุ้มโค้ง 2) ส่วนมุขด้านข้างทั้ง 2 ด้าน  มีความกว้างประมาณ 2.7 เมตร ลึกประมาณ 4 เมตร ภายในซุ้มมีพระแท่นหินอ่อน ตกแต่งลวดลาย และประดิษฐานรูปนักบุญยอแซฟทั้ง 2 ซุ้ม หน้าต่างด้านหลังรูปนักบุญเป็นหน้าต่างกระจกสี Stain glass หน้าต่างด้านข้างทั้ง 2 บาน เป็นบานกระจกสีลวดลาย ส่วนล่างเป็นบานเกล็ดไม้ 3) ส่วนของพระแท่นสำหรับประกอบพิธี  ส่วนที่ประกอบพิธีเป็นแท่นหินอ่อนยกพื้น แท่นเป็นที่ตั้งของพระแท่นหินอ่อนสำหรับประกอบพิธี แท่นกางเขน  และแท่นประดิษฐานรูปนักบุญยอแซฟ 4) องสังฆภัณฑ์ อยู่ด้านหลังซุ้มพระแท่น ห้องสังฆภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ห้องทาง  ด้านขวาและด้านซ้าย และทางเข้าตรงกลางทางด้านหลังวัด ผนังด้านข้างมีบานกระจกสีด้านละ 2บาน และผนังด้านหลังมีบานกระจกสีด้านละ 1 บานและมีบันไดไม้พาดขึ้นเพื่อจะไปยังชั้นลอยขนาดเล็กด้านหลังซุ้ม ผนังภายในตกแต่งเฉพาะส่วนซุ้มของกรอบหน้าต่าง

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากเกาะอยุธยามาทางตะวันตก ให้ข้ามสะพานวัดกษัตราธิราชแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงมาเรื่อยๆผ่านวัดไชยวัฒนารามอยู่ซ้ายมือ เลยมาจะเห็นป้ายบอกว่าโรงเรียนยอแซฟ เลี้ยวซ้ายเข้ามาตามป้าย ตรงไปตามทางจะเห็นทางเข้า เข้ามาในตัวรั้วจะพบวัดนักบุญยอแซฟ

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา 30 หมู่ 11 ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
การติดต่อ : 035 701526 , 035 321447
Official Website : www.jsyutya.com

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์วัดนักบุญยอแซฟ
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น