กรุพระโบราณในถ้ำจังหวัดตรัง ชมพระพิมพ์ดิบในโถงถ้ำศาสนา

 

แหล่งท่องเที่ยวตรัง : วัดถ้ำคีรีวิหาร

วัดถ้ำคีรีวิหาร หรือ วัดคีรีวิหาร สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2374 เดิมมีชื่อว่า “วัดหาน” หรือ “วัดหาร” เนื่องจากมีห่านปั้นไว้ 2 ตัว เป็นกระเบื้องตั้งอยู่บนภูเขา และมีการเรียกเสียงเพียนกันมา เชื่อกันว่า วัดถ้ำคีรีวิหารนี้สร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะมีโบราณวัตถุที่วัดนี้หลายอย่าง เคยขาดการบูรณะมาระยะหนึ่ง มีการพบพระพิพม์ดินดิบในถ้ำบริเวณวัด ซึ่งถือว่าเป็นกรุเก่า ตัวถ้ำปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธรูปสามารถเข้าไปกราบไหว้ได้ สาเหตุที่มีการสร้างถาวรวัตถุไว้ที่ย่านแห่งนี้ เนื่องจากในสมัยก่อนแม่น้ำตรังเป็นแม่น้ำที่ใช้เดินทางสัญจรไปถึงอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงหน้าแล้งน้ำน้อยมีบางตอนที่ไม่สามารถล่องเรือไป งต้องหยุดพักการเดินทางเพื่อรอให้ล่องเรือต่อไปได้จึงเกิดชุมชนขึ้น และสร้างวัดเพื่อทำศาสนกิจ ณ บริเวณที่อยู่ใกล้แม่น้ำ จึงได้มาสร้างพระพุทธรูปไว้ในถ้ำวัดหาน หรือวัดถ้ำคีรีวิหาร นี้
เมื่อมาถึง วัดถ้ำคีรีวิหารจะเห็นบริเวณที่เป็นภูเขาเล็กๆ สามารถเดินได้โดยรอบ ปากถ้ำมีพระพทุธรูปและประตูเข้าอยู่ เป็นสถานที่เก็บพระพิมพ์ดินดิบ ภายในถ้ำห้องที่ 5 มีพระพิมพ์ดินดิบวางซ้อนทับไว้บนพื้นจำนวนมาก มีอยู่ 3 ชนิด คือ
1. พระพิมพ์ดินดิบรูปวงรีคล้ายลูกไข่พระพิมพ์ดินดิบมีรูปพระนารายณ์สี่กรอยู่กลางมีเทวดาล้อมแปดองค์
2. พระพิมพ์ดินดิบรูปกลีบบัวมีรูปพระนารายณ์สี่กรองค์เดียวใหญ่
3. พระพิมพ์ดินดิบรูปแผ่นอิฐมีรูปพระนารายณ์สองกรอยู่กลาง มีสาวกหรือเทวดาสองข้าง
พระพิมพ์ดินดิบมีอยู่สองข้าง คือ พระพุทธรูปปางเทศนา ประทับนั่งตรงกลางล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และรูปพระโพธิสัตว์นั่ง (เป็นพระพุทธรูปฝีมือช่างพื้นเมือง คือ พระนอนยาว 9.50 เมตร ประดิษฐานอยู่ตรงปากถ้ำในเพิงผาและพระบริวารของเก่า 7 องค์ สร้างขึ้นใหม่ 3 องค์)

 

วัดถ้ำคีรีวิหาร ตรัง

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดหาร หรือ วัดหาน (ชื่อเดิม)
อำเภอ : ห้วยยอด (Huai Yot)
จังหวัด : ตรัง (Trang)
แผนที่ : พิกัด 7.798833,99.548362

 

วัดถ้ำคีรีวิหาร ตรัง

วัดถ้ำคีรีวิหาร ตรัง

วัดถ้ำคีรีวิหาร ตรัง

วัดถ้ำคีรีวิหาร ตรัง

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากจังหวัดตรังมุ่งหน้ามาตามถนนเพชรเกษมไปกระบี่ (หรือเส้นทางสายใหม่ 403 แล้วตัดเข้าเพชรเกษมอีกที) ทางเดียวที่ไปถ้ำเลเขากอบ เมื่อเห็นทางเข้าถ้ำเลเขากอบไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร ให้กลับรถและเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบทตรัง 4236 ตรงเข้ามาระยะจะเห็นวัดถ้ำคีรีวิหารทางซ้ายมือ

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดคีรีวิหาร 82 หมู่ที่ 7 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์โรงเรียนวัดนาวง
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น