สองพระมหาธาตุเจดีย์เคียงคู่ พระบารมีปกเกล้าเหนือสุดในสยาม สูงเสียดฟ้าดอยอินทนนท์ 

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล เชียงใหม่

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทยซึ่งก็คือตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของดอยอินทนนท์เนื่องด้วยความงดงามของสองพระมหาธาตุที่ตั้งอยู่เคียงคู่กันท่ามกลางบรรยากาศและทิวทัศน์โดยรอบที่มีความสวยงาม นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ มักจะแวะเข้ามาไหว้สักการะสองพระมหาธาตุนี้อย่างไม่ขาดสาย

เหตุที่เลือกดอยอินทนนท์เป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ เนื่องด้วยพระบรมธาตุเจดีย์ ควรสถิตอยู่ ณ จุดที่สูงสุดบนผืนแผ่นดินไทย เพื่อให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณ พระมหาเมตตาธิคุณ และพระมหาบริสุทธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้สถิตอยู่สูงสุด และในดวงใจของปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดย พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล มีความหมายว่า “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน”  และ  พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ มีความหมายว่า “เป็นกำลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน”

การมาไหว้พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ  ต้องจอดรถที่จุดจอดรถด้านล่าง และเดินตามเส้นทางถนนอีกเพียง 250 เมตร เป็นทางชันเล็กน้อย เมื่อมาถึงลานบริเวณพระมหาธาตุฯ จะพบกับสวนหย่อมสวยงาม มีมุมพักผ่อน มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าให้บริการ จากลานวสามารถขึ้นพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ก็สะดวกสบายเนื่องจากมีบันไดเลื่อน (เฉพาะขาขึ้น) ให้ใช้บริการโดยไม่ต้องขึ้นบันได้ให้เมื่อย
พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล เชียงใหม่

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Phra Maha Dhatu Nabhamethanidol and Nabhapolbhumisiri (The Great Holy Relics Pagoda Nabhamethanidol and Nabhapolbhumisiri)
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:00 – 17:00
ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 10 บาท
ฤดูกาลท่องเที่ยว :
ในช่วงฤดูหนาวมีโอกาสพบทะเลหมอก ที่บริเวณหลังพระธาตุฯหมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่สภาพภูมิอากาศและฤดูกาลประจำปี
อำเภอ : จอมทอง (Chom Thong)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัด 18.552751,98.479722

 

 

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล “พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน”

พระมหาธาตุเจดีย์”นภเมทนีดล” มีความหมายว่าพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน องค์พระมหาธาตุเป็นสีน้ำตาล ตั้งเคียงคู่กับพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลนั้นกองทัพอากาศได้สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี พ.ศ. 2530

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลมีความสูง 60 เมตร เพื่อเป็นนิมิตรหมายการสร้างเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา องค์พระมหาสถูปเจดีย์มีสัณฐานทรงระฆัง 8 เหลี่ยม มีลวดลายแบ่งออกเป็น 3 ช่วง แทนพระบารมี 3 ขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญ อันประกอบด้วย บารมีขั้นแรก 10 ขั้น อุปบารมี 10  ขั้น และปรมัตถบารมี 10  ขั้น รวมเป็น บารมี 30 ทัศ ส่วนที่เหนือรูปทรงระฆัง เป็นรูปบัวหงาย 8 กลีบ หมายถึงมรรคมีองค์ 8 และส่วนบนสุดขององค์พระมหาสถูปเจดีย์ มีรูปทรงเป็นยอดปลี ซึ่งหมายถึงการตรัสรู้สู่พระนิพพาน และที่ปลายยอดปลีกั้นด้วยฉัตรโลหะสีเงิน 9 ชั้น ฉลุลายสีเงิน มียอดเป็นสีทอง อันหมายถึง อุดมมงคลอันสูงสุด และเป็นร่มเกล้าที่พระมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “นวราชบพิตร” ถวายเป็นพุทธบูชา

ภายในห้องโถงของพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดลประดิษฐาน “พระพุทธบรมศาสดา นวมิทรมหาจักรีราชานุสรณ์ สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินแกรนิตที่สั่งจำหลักกจากประเทศอินโดนีเซีย มีขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว สูง 73 ฟุต ผนังห้องโถงประดับด้วยภาพศิลาจำหลัก แบบนูนต่ำ 4 ภาพใหญ่ แสดงพุทธประวัติ 4 ตอนสำคัญ คือ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน  ส่วนพระบรมสารีริกธาตุได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ภายในยอดปลีของพระมหาธาตุ ในปี พ.ศ.2530

 

พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล เชียงใหม่

พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล เชียงใหม่

 

พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ “เป็นกำลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน”

พระมหาธาตุเจดีย์ “นภพลภูมิสิริ” มีความหมายว่า เป็นกำลังแห่งฟ้าเป็นสิริแห่งแผ่นดิน สร้างถวายเป็นพระราชกุศล และ เทอดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบเมื่อปี พ.ศ. 2535 เป็นพระมหาธาตุเจดีย์องค์สีม่วงอมชมพู ตั้งอยู่ทางขวามือของพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ  มีรูปทรง 12 เหลี่ยม แสดงความหมายถึงอัจฉริยธรรม 12 ประการ อันเกิดแก่พระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา มีระเบียงกว้างโดยรอบเป็น 2 ระดับ ความกว้างที่ระดับระเบียงล่าง 37  เมตร แสดงความหมายถึงโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ ที่ขอบระเบียงแต่ละระดับมีซุ้มรูปกลีบบัวประดับอยู่ 6 ซุ้ม องค์พระมหาธาตุมีความสูงจากชานพักชั้นล่างถึงยอดปลี 55 เมตร

ภายในห้องโถงของพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ประดิษฐาน “พระพุทธสิริกิติฑีฆายุมงคล” พระพุทธรูปรูปหินหยกสีขาวปางรำพึง พระประจำวัน พระราชสมภาพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระพุทธรูปองค์นี้กองทัพอากาศได้สั่งจำหลักด้วยหินหยกสีขาวบริสุทธิ์จากประเทศจีน มีขนาดความสูง 3.2 เมตร กองทัพอากาศได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานและประกอบพิธีพุทธาภิเษก และเบิกพระเนตรเมื่อปี พ.ศ.2535 พร้อมกับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานไว้ภายในยอดปลีขององค์พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ 

ผนังตอนบนโถงของพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริประดับด้วยภาพพุทธประวัติ ทำด้วยโมเสกแก้วสี แสดงเรื่องราวของพระนางสิริมหามายา, พระนางมหาปชาบดีโคตมี, พระนางยโสธราพิมพา และนางวิสาขามหาอุบาสิกา ส่วนผนังตอนล่างประดับด้วยภาพพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นภาพแบบผสมนูนต่ำและนูนสูง แกะสลักด้วยหินแกรนิตสีขาว

 

 

พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล เชียงใหม่

พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล เชียงใหม่

จุดชมทะเลหมอก

ที่บริเวณด้านหลังพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล เป็นสวนที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยเฉพาะยามเช้าในช่วงฤดูหนาว เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามมาก โดยทะเลหมอกที่เห็นเป็นแนวเดียวกับจุดชมทะเลหมอกที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานที่อยู่ใกล้ๆกัน เหมาะกับนักท่องเที่ยวต้องการที่จะชมทะเลหมอกโดยไม่อยากเดิน ที่จุดนี้ถือได้ว่าเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามรองจากที่กิ่วแม่ปาน

 

พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล เชียงใหม่

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางโดยรถยนต์ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ผ่านอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง ไปยังอำเภอจอมทอง ก่อนถึงอำเภอจอมทองประมาณ 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1009 (จอมทอง-ดอยอินทนนท์) ตรงไปอีกประมาณ 42 กิโลเมตร ก็จะถึงจุดจอดรถพระธาตุฯ ให้สังเกตว่าเส้นทางจะผ่านด่านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สองครั้ง ในช่วงหลังๆเส้นทางจะค่อนข้างสูงชัน รถยนต์ธรรมดาสามารถขึ้นได้ (ควรจะเป็นรถยนต์เครื่อง 1,500 cc ขึ้นไป) แต่ต้องมีความชำนาญในการขับรถ

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  / จากตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ประตูเชียงใหม่ใช้บริการสองแถวสีเหลือง เชียงใหม่ – จอมทอง ใช้เวลาวิ่งราว 1 ชั่วโมง จะมาถึงที่วัดพระธาตุศรีจอมทองจากนั้นต้องเหมารถบริเวณวัดต่อเพื่อเที่ยวรอบๆอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , www.dhammajak.net
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น