ตามรอยสายธารตั้งต้นพระแก้วมรกต กราบสักการะพระหยกเชียงราย

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่มีความสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเป็นวัดที่ได้ค้นพบ “พระแก้วมรกต” หรือ “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย ก่อนที่จะย้ายมาประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่กรุงเทพมหานคร

ในอดีตวัดพระแก้วมีชื่อเดิมว่าวัดป่าเยี้ยะหรือวัดป่าญะ เนื่องจากภายในบริเวณวัดมีไม้เยี้ยะ (ไม้ไผ่ชนิดหนึ่งนิยมนำมาทำคันธนูและหน้าไม้) อยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดป่าเยี้ยะ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 1977 ได้เกิดฟ้าผ่าองค์พระเจดีย์ พบพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองอยู่ภายใน ต่อมาปูนได้กระเทาะหลุดออกเผยให้เห็นเนื้อแก้วสีเขียวภายใน จึงกระเทาะปูนออกทั้งหมดจึงได้พบกับพระพุทธรูปทำด้วยแก้วมรกต มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก เป็นที่เลื่องลือกล่าวขาน พระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งเชียงใหม่ทราบข่าวการค้นพบพระพุทธรูปนี้ จึงเชิญมาประดิษฐานที่เชียงใหม่ หลังจากนั้นพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานยังสถานที่ต่างๆอีกหลายแห่ง ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ธนบุรี จนประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนถึงทุกวันนี้

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Phra Kaew (Chiang Rai)
อำเภอ : เมืองเชียงราย  (Muang Chiang Rai)
จังหวัด : เชียงราย (Chiang Rai)
แผนที่ : พิกัด 19.911686,99.82787

 

 

กราบสักการะพระหยกเชียงราย

ภายในหอพระหยกซึ่งเป็นอาคารทรงล้านนาโบราณ ประดิษฐาน “พระพุทธรตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล” หรือ “พระหยกเชียงราย” แปลว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นอากรแห่งรัตน เป็นมงคลอนุสรณ์ 90 พรรษา”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในปี พ.ศ. 2534  พระหยกเชียงรายสร้างด้วยหยกจากประเทศแคนาดา แกะสลักโดยโรงงานหยกวาลินนาน เมืองปักกิ่ง พระพุทธรูปหยกองค์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นองค์แทนพระแก้วมรกตองค์จริง ที่ได้ถูกอัญเชิญไป ส่วนบนผนังอาคารแสดงภาพพร้อมการจัดแสงแสดงตำนานพระแก้วมรกต และภาพวาดการก่อสร้างต่างๆ

 

วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดพระแก้ว เชียงราย

 

 

พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว

โฮงหลวงแสงแก้วเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความทันสมัยและสวยงามมาก ตั้งอยู่ภายในวัดพระแก้ว ตัวอาคารเป็นทรงล้านนาประยุกต์  สร้างเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์มีอยู่ด้วยกันสองชั้นจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญต่างๆมากมาย รวมถึงวัตถุโบราณและของสำคัญของทางภาคเหนือ อาทิเช่น

 • พระพุทธศรีเชียงราย พระพุทธรูปปางมารวิชัยวัสดุโลหะปิดทองศิลปะเลียนแบบเชียงแสนออกแบบโดย อาจารย์ เสนอ นิลเดช สร้างไว้เป็นพระประธานโฮงหลวงแสงแก้ว 
 • พระเจ้าทันใจ พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนวัสดุโลหะสำริด
 • พระอู่ทอง พระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง (พุทธศตวรรษที่ 18-20) เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปะมาจากทวาราวดี ขอม และสุโขทัย
 • พระเชียงแสน พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน หรือศิลปะล้านนา (พุทธศตวรรษที่ 19-21) 
 • พระสุโขทัย พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 19-20) 
 • พระบัวเข็ม เป็นปางหนึ่งของพระอุปคุตซึ่งเข้านิโรธสมาบัติที่สะดือทะเล 
 • พระธาตุ หมายถึง พระบรมสารีริกธาตุ หรือพระสารีริกธาตุของพระอรหันตสาวก มีรูปทรงและสีต่างกันไป ตามแต่เจ้าของสารีริกธาตุนั้น
 • แว่นพระเจ้า ใช้ในพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปใหม่ แว่นทั้งสาม หมายถึงญาณทั้งสามของพระพุทธเจ้า คือญาณที่ส่องให้เห็นอดีต ญาณที่ส่องให้เห็นการเกิดและการตาย และญาณที่ส่องให้เห็นถึงความหมดสิ้นไปแห่งกิเลสและอาสวะทั้งหลาย
 • สัตตภัณฑ์ แท่นราวปักเทียนล้านนาโบราณ ตั้งจุดบูชาหน้าพระประธานในวิหาร พระอุโบสถ และหน้าพระธาตุเจดีย์ 
 • จองพารา คำว่า “จองพารา” คือ “ปราสาทพระ” หรือพุทธบัลลังก์ ศิลปะไทยใหญ่ ทำด้วยเงิน การบูชาจองพารา คือการสร้างปราสาทเพื่อคอยรับเสด็จพระพุทธเจ้า ที่จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
 • ปราสาท ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ที่อยู่ของเทวดาหรือกษัตริย์
 • ขันแก้วตังสาม พานใส่ดอกไม้ธูปเทียนขนาดใหญ่บูชาพระรัตนตรัย ความมุ่งหมาย เพื่อให้นำดอกไม้ธูปเทียนมารวมกันในจุดเดียว เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกชั้นวรรณะ และให้ชาวบ้านรู้จักพระรัตนตรัย
 • ตุงกระด้าง ตุงที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตุงกระด้างชุดนี้แกะลวดลายเรื่องราว ตำนานพระแก้วมรกต รวมทั้งการสร้างพระหยกเชียงราย
 • ขันดอก พานใส่ดอกไม้ธูปเทียนเพื่อบูชาพระ 
 • โก่งคิ้ว คือ ส่วนที่โค้งย้อยลงใต้หน้าแหนบและหน้าแหนบปีกนกของพระวิหาร
 • หีบธรรม หีบไม้สำหรับบรรจุพระคัมภีร์ใบลาน และคัมภีร์ธรรม พระธรรมที่จารึกในใบลานผูกไว้เป็นมัด 
 • อูบ เป็นภาชนะเครื่องเขิน ฐานสูง มีฝาครอบยอดแหลม สำหรับใส่อาหารถวายพระสงฆ์ เจ้านาย กษัตริย์ หรือใช้เป็นเครื่องสักการะ
 • ฆ้องกบ หรือมโหระทึก ทำด้วยทองสำริดหรือทองเหลือง
 • พญาลวง ตัวลวงของล้านนามีลักษณะคล้ายมังกรและพญานาครวมกัน จะมีเขา ปีก และขา
 • นกการวีก เป็นนกในนิยาย หรือสัตว์ในป่าหิมพานต์ 
 • เครื่องแบบเจ้านายโบราณ เป็นเครื่องแต่งกายแบบเต็มยศของเจ้าราชวงศ์บัวระกต เจ้าราชวงศ์แห่งเมืองเชียงราย ทางทายาทได้มอบให้แก่วัดพระแก้ว

 

เวลาเปิด-ปิด : 09:00 – 17:00

 

วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดพระแก้ว เชียงราย

พระเจดีย์วัดพระแก้ว

พระเจดีย์วัดพระแก้วนี้สร้างในปี พ.ศ. 1977 ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา องค์ปัจจุบันเป็นพระเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยม ถัดขึ้นไปเป็นองค์ระฆัง ยอดพระเจดีย์เป็นฉัตรเก้าชั้น ในอดีตได้เกิดฟ้าผ่าลงบนองค์พระเจดีย์พังทลายลง และได้พบพระแก้วมรกตซ่อนไว้ในพระเจดีย์หลังจากนั้นได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ คือ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ  ปัจจุบันได้ถูกประกาศเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ

 

วัดพระแก้ว เชียงราย

 

พระอุโบสถ

เป็นสถาปัตยกรรมแบบเชียงแสน มีลักษณะฐานเตี้ย เชิงหลังคาลาดต่ำ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2433  ภายในประดิษฐาน “พระเจ้าล้านทอง” พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2 เมตร  นับเป็นพระพุทธรูปในสกุลช่างศิปปาละที่ใหญ่ที่มีความงดงามมาก ชื่อพระเจ้าล้านทอง ชื่อ ”พระเจ้าล้านทอง” มาจากวัดเดิมที่ประดิษฐานวัดล้านทอง ซึ่งต่อมาวัดถูกรื้อทิ้งไป จึงถูกอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดดอยงำเมือง  ก่อนจะมาเป็นพระประธานที่วัดพระแก้วเมื่อปี พ.ศ. 2504

 

วัดพระแก้ว เชียงราย

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  วัดพระแก้วตั้งอยูที่ ถ.ไตรรัตน์  จากห้าแยกพ่อขุนเม็งราย ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสิงหไคล  ตรงไปจนถึงทางสามแยกให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปอีกประมาณ 100 เมตร  วัดพระแก้วจะอยู่ทางขวามือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดพระแก้ว 19 หมู่1 ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
การติดต่อ : 053 711385, 053 751875
Official Website : www.watphrakaew-chiangrai.com

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่, เวบไซท์วัดพระแก้ว , wikipedia
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น