นมัสการหลวงพ่อโต ใหญ่ที่สุดในอยุธยา พระโบราณคู่บ้านคู่เมือง 

 

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา วัดพนัญเชิง

วัดพนัญเชิง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท  ชนิดวรวิหาร  แบบมหานิกาย สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี (บ้างก็ว่าก่อน) เดิมใช้ชื่อว่า  “พแนงเชิง” มีความหมายว่า  “นั่งขัดสมาธิ” เนื่องด้วย พระพุทธรูปประธานของวัด  คือ “หลวงพ่อโต” หรือ “พระพุทธไตรรัตนนายก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ด้วยเหตุนี้จึงขนานนามวัดตามพระพุทธลักษณะนั่นเอง บ้างก็มีการเล่าขานว่าชื่อของวัดมาจากตำนานเรื่อง  “เจ้าชายสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก”  ทุกวันนี้ เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งจากไทยและจีนต่างพากันมาที่วัดพนัญเชิงเพื่อมานมัสการองค์หลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่นทุกวัน

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดพนัญเชิงวรวิหาร (ชือเรียกที่ถูกต้อง)
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Phanan Choeng
อำเภอ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
แผนที่ : พิกัด 14.343740, 100.579276

 

 

นมัสการพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต)

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อโต” คนจีนเรียก “หลวงพ่อซำปอกง” เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา และเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในพระวิหารหลวง หน้าตักกว้าง 20 เมตรเศษ สูง 19 เมตร ในทำเนียบพระพุทธรูปกล่าวว่าสร้างมาก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 26 ปี แต่ไม่ได้ความว่าใครเป็นผู้สร้าง เดิมมีชื่อเรียกว่า “พระพุทธเจ้า เจ้าพแนงเชิง” จนมารัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานพระนามใหม่ว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก”

มีเรื่องเล่าอัศจรรย์ครั้งหนึ่ง เมื่อใกล้จะเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าข้าศึกนั้น พระพุทธปฏิมากรองค์ใหญ่ในพระวิหารหลวง(ซึ่งน่าจะหมายถึงองค์นี้) มีน้ำพระเนตรไหลออกทั้งสองข้างจรดพระนาภี เหตุนี้ประชาชนจึงมีความเคารพนับถือมากถึงหน้าเทศกาลได้ไปประชุมกันนมัสการเป็นประจำทุกๆ ปี

 

วัดพนัญเชิง อยุธยา

 

 

สักการะเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซึมซาบตำนาน “เจ้าชายสายน้ำผึ้งกับพระนางสร้อยดอกหมาก”

ตำนานของเจ้าชายสายน้ำผึ้ง และพระนางสร้อยดอกหมากนี้ เป็นตำนานแห่งการสร้างวัดพนัญเชิง โดยเป็นที่มาของชื่อที่ผันได้หลาบแบบ อาทิ “วัดพระนางเชิญ”  หรือ “วัดพระนางเอาเชิง” ตามตำนานพูดถึงเด็กหญิงคนหนึ่งที่พระเจ้ากรุงจีนได้ทรงนำมาเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม โหรได้ทำนายว่าในกาลภายหน้าคู่ของนางจะเป็นกษัตริย์กรุงไทย ครั้นเวลาล่วงมาก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา ขณะที่กรุงไทยก็ได้อัญเชิญเด็กชายคนหนึ่งมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครอง ขณะที่พระองค์โปรดให้ยกขบวนพยุหยาตราไปทางชลมารค พระองค์ได้สร้างปาฏิหารย์เกิดน้ำผึ้งหยดลงมากลั้วเอาเรือขึ้นไปประทับแทนกำแพงแก้ว จากนั้นพระองค์จึงถูกถวายพระนามว่า “พระเจ้าสายน้ำผึ้ง” แต่นั้นมา จากนั้นพระองค์ได้เสด็จไปโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยเพียงลำเดียวจนถึงกรุงจีนจนเป็นที่อัศจรรย์ของพระเจ้ากรุงจีนจนในที่สุดอนุญาตให้พระเจ้าสายน้ำผึ้งราชาภิเษกกับพระนางสร้อยดอกหมากเป็นพระมเหสี

เมื่อเวลาผ่านไป พระเจ้าสายน้ำผึ้งจึงกราบถวายบังคมลาพระเจ้ากรุงจีนกลับพระนคร เมื่อถึงปากน้ำพระเจ้าสายน้ำผึ้งเสด็จเข้าพระนครก่อนเพื่อจัดขบวนมารับพระนางสร้อยดอกหมากจากเรือ ครั้นถึงเวลาพระองค์ไม่ได้เสด็จมาด้วยตัวเอง พระนางสร้อยดอกหมากจึงไม่ยอมเสด็จขึ้นจากเรือและกล่าวน้อยใจ พระเจ้าสายน้ำผึ้งคิดว่านางหยอกเล่นจึงกล่าวสัพยอกกลับ ฝ่ายพระนางสร้อยดอกหมากเมื่อได้ฟัง ด้วยความน้อยพระทัยนางจึงกลั้นพระทัยตายทันที พระเจ้าสายน้ำผึ้งทรงเสียพระทัยมาก จึงทรงสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระนางสร้อยดอกหมาก และได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดพระนางเชิญ” แต่นั้นมา

ปัจจุบันมีผู้มาสักการะเจ้าแม่สร้อยดอกหมากที่วัดพนัญเชิงทั้งชาวไทยและชาวจีน เมื่อมานมัสการองค์หลวงพ่อโตในพระวิหารเสร็จ ก็จะต้องแวะมาสักการะที่ตุึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมากด้วย คนจีนเรียกว่า “ศาลเจ้าแม่อาเนี้ย”  ตั้งอยู่ริมน้ำด้านเหนือนอกกำแพงแก้ว   ด้วยความเชื่อกันว่า เจ้าแม่สร้อยดอกหมากสามารถดลบันดาลให้ผู้ที่กราบไหว้ได้สมปรารถนาดังที่ขอ ไว้ได้ทุกเรื่องทุกประการ โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องของความรัก คู่ครอง และการขอบุตร

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / จากถนนพหลโยธิน แยกเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สามแยกอำเภอวังน้อย  ตามเส้นทางถนนสายโรจนะถึงเจดีย์ใหญ่วัดสามปลื้ม  เมื่อถึงตรงหลักกิโลเมตรที่ 1 เลี้ยวซ้ายไปตามถนน  ผ่านวัดใหญ่ชัยมงคลขับต่อไปก็จะถึงวัดพนัญเชิง

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  /หากเดินทางโดยรถไฟ ไปยังสถานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วต่อรถประจำทาง หรือรถรับจ้างเพื่อข้ามเรือที่สถานีตำรวจป้อมเพชร ซึ่งเรียกว่า ท่าข้ามวัดสุวรรณดาราราม – วัดพนัญเชิงฯ

การเดินทางโดยทางเรือ  / มีเรือ 3 สาย สายใต้และสายตะวันตก จะถึงวัดซึ่งอยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจป้อมเพชรก่อนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายเหนือจะถึงตัวจังหวัดก่อนถึงวัด

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดพนัญเชิงสรวิหาร ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
การติดต่อ : 035 241708 , 035 243873
Official Website : www.watphananchoeng.net

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์ของวัดพนัญเชิงวรวิหาร, wikipedia
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น