วัดโบราณกลางเมืองเชียงราย สักการะหลวงพ่อพระศรีมิ่งเมืองและหลวงพ่อดำล้านนา

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย เป็นวัดดั้งเดิมที่คาดว่ามีมาตั้งแต่การสร้างเมืองเชียงราย ตามประวัติการสร้างตามหลักฐานและคำบอกเล่าของคนโบราณเล่าว่า ผู้สร้างวัดมิ่งเมืองคือ มหาเทวีอุษาปายะโคซึ่งเป็นมเหสีของพ่อขุนเม็งรายฯ ซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์พม่าเมืองหงสาวดี ตามที่ปรากฏในแผ่นทองคำจารึกเป็นภาษาพม่า และวัดมิ่งเมืองยังเป็นที่ปฏิธรรมของพระนางเทพคำขยาย พระมารดาของพ่อขุนเม็งรายฯ พระองค์จะเสด็จมาปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้เป็นประจำและยังเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระองค์ด้วย

วัดมิ่งเมืองยังมีชื่อเรียกว่าวัดเงี้ยวตามแบบไทใหญ่ หรือชาวเชียงรายเรียกว่า วัดจ๊างมูบ (ช้างหมอบ) นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า ในคราวที่จะอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเชียงรายไปเชียงใหม่ ช้างทรงของพระแก้วได้หมอบคอยอยู่หน้าวัดมิ่งเมืองก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปยังเชียงใหม่ จึงทำให้ชาวบ้านเรียกว่า วัดช้างมูบ ตั้งแต่นั้นมาเมืองเชียงรายก็รกร้างและได้รับการบูรณะโดยกลุ่มชนชาวไทใหญ่ที่ถูกกวาดต้อนมาจากนโยบายเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง เพราะก่อนที่จะซ่อมแซมวัดมาเป็นรูปแบบอย่างเช่นปัจจุบัน วัดมิ่งเมืองมีรูปทรงและสิ่งก่อสร้างเป็นรูปทรงไทใหญ่ทั้งหมด นอกจากนั้นยังพบศิลปะพม่าในช่วงแรกที่สร้างวัดอีกด้วย

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ :  วัดช้างมูบ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Ming Muang
อำเภอ : เมืองเชียงราย  (Muang Chiang Rai)
จังหวัด : เชียงราย (Chiang Rai)
แผนที่ : พิกัด 19.907273,99.828488

 

วัดมิ่งเมือง เชียงราย

วัดมิ่งเมือง เชียงราย

วัดมิ่งเมือง เชียงราย

 

 

สักการะหลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง

ตั้งอยู่ภายในวิหารของวัด เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองทั้งองค์ ศิลปะเชียงแสนสิงห์1 ยุคต้น มีพระนามว่า “พระมงคลศากยมุนีศรีมิ่งเมือง” ขนาดหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว ยอดพระเกตุโมฬีเป็นรูปดอกบัวตูมแกะสลักจากหินแก้วจุยเจียหรือโป่งขาม ซึ่งเป็นหินที่เกิดขึ้นในดินแดนล้านนาเท่านั้น หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง อายุกว่า 400 ปี ผ่านการซ่อมแซมมาถึงสี่ครั้ง

หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง มีความเกี่ยวเนื่องกับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ขณะที่รบในสมัยสงครามเชียงตุง ในครั้งที่ระเบิดลงตรงบริเวณวัดมิ่งเมือง ท่านได้หลบที่ใต้ถุนวิหารตรงที่ประดิษฐานหลวงพ่อศรีมิ่งเมืองจึงทำใหท่านรอดพ้นอันตราย จากเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่อท่านระลึกถึงพุทธานุสติครั้งใดท่านก็จะนึกถึงแต่หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมืองเป็นองค์แรก

 

วัดมิ่งเมือง เชียงราย

 

พระวิหารวัดมิ่งเมือง

พระวิหารไม้ลายคำศิลปผสมผสานระหว่างไทใหญ่และล้านนา กรุฝ้าเพดานแบบไตรภูมิและบราลีเป็นรูปหงส์ บนสันหลังคาวิหารประดับด้วยปราสาทจำลองตามคติความเชื่อแบบไตรภูมิ  ถือเป็นวิหารไม้หลังเดียวในเมืองเชียงรายที่หลงเหลืออยู่

 

วัดมิ่งเมือง เชียงราย

 

หลวงพ่อดำล้านนา

ในปี พ.ศ. 2555 ในโอกาสที่วัดมิ่งเมืองมีอายุครบ 725 ปี และเมืองเชียงรายมีอายุครบ 750 ปี ทางวัดมิ่งเมืองจึงได้จัดสร้างหลวงพ่อองค์ดำจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว น้ำหนัก 5 ตัน แกะสลักจากหินแกรนิตสีดำจากประเทศแอฟริกา ซึ่งเป็นเนื้อหินใกล้เคียงกับองค์จริง ที่เดิมประดิษฐานอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งหลังจากนาลันทาล่มสลาย พระพุทธเจ้าองค์ดำ หรือหลวงพ่อดำนาลันทา เป็นพระพุทธรูปองค์เดียวที่เหลือรอดจากการทำลาย สำหรับพระพุทธรูปจำลององค์นี้มีพระนามว่า “หลวงพ่อดำล้านนา” เป็นพระพุทธรูปตระกูลปาละที่มีพุทธลักษณะสมบูรณ์ที่สุด

 

วัดมิ่งเมือง เชียงราย

 

บ่อน้ำช้างมูบ

เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่มีซุ้มครอบไว้บนหลังช้างหมอบหรือรูปแบบซุ้มโขงช้าง ประดับด้วยรูปปั้นของช้างทรงเครื่องหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ในสมัยโบราณ บ่อนี้เป็นบ่อเดียวของชุมชนในละแวกนี้ ทั้งใช้ดื่มและตักไปขาย รวมถึงแวะพักเหนื่อยระหว่างการเดินทาง ชาวบ้านผ่านไปมาก็เรียกว่าช้างมูบ

 

เจดีย์วัดมิ่งเมือง

เจดีย์มีศิลปะแบบล้านนา ชาวบ้านดั้งเดิมเรียกเจดีย์นี้ว่า “พระธาตุมิ่งเมือง”เป็นปูชนียสถานที่มาคู่กับวัด ประดับด้วยฉัตรสีทองศิลปะแบบพม่า เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ได้รับประทานจากสมเด็จพระญาณสังวรณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และเป็นที่รวบรวมเก็บประวัติของวัด

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  วัดมิ่งเมืองตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนไตรรัตน์ตัดกับถนนบรรพปราการหรือบริเวณสี่แยกสะพานดำหรือสี่แยกขัวดำ จากตัวเมืองเชียงรายจากแยกหอนาฬิกา วิ่งมาทางตะวันตกตามถนนบรรพปราการ ผ่านย่านร้านอาหารและของฝากเมื่อถึงสี่แยกก็จะเห็นวัดมิ่งเมืองอยู่บริเวณหัวมุมด้านขวาฝั่งตรงข้ามถนน

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : 196 ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
การติดต่อ : 053 716961

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการให้ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น