สักการะศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา กราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

 

แหล่งท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา : ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา

ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่ถนนหน้าเมือง ตั้งอยู่ข้างโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา อยู่ริมแม่น้ำบางปะกง  เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่มีสถาปัตยกรรมไทย หลังคาทรงจัตุรมุข ส่วนบนเป็นยอดปรางค์ ภายในศาลมีเสาหลักเมือง 2 เสา เสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2377 อีกเสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบัน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2438 นอกจากนั้นภายในบริเวณศศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรามีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตั้งอยู่ซึงเมีศิลปะเป็นแบบจีน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรานั้นเป็นที่เคารพสักการะของชาวฉะเชิงเทราเป็นอย่างมาก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมากในทุกๆวัน

 

ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Chachoengsao City Pillar Shrine
เวลาเปิด-ปิด : 07:00 – 16:00
อำเภอ : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ฺMuang Chachoengsao)
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao)
แผนที่ : พิกัด 13.685905,101.072496

ประวัติศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา

ในอดีตนั้นเมืองฉะเชิงเทราจึงเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการปกป้องราชธานีจากการรุกรานของญวนซึ่งลุกลามเป็นสงคราม “อานามสยามยุทธ” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ว่าการฉะเชิงเทรามาที่บริเวณริมแม่น้ำบางปะกงและให้สร้างป้อมกำแพงเมืองขึ้น พร้อมทั้งมีการสร้างเสาหลักเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นเป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 2377 เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อคุ้มครองบ้านเมืองและประชาราษฎร์ให้พ้นจากภัยสงครามและอันตรายทั้งปวง ต่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสาหลักเมืองได้ชำรุด จึงมีการเปลี่ยนเสาหลักเมืองฉะเชิงเทราเสียใหม่ พร้อมทั้งมีการบำเพ็ญกุศลและสมโภชในการยกเสาหลักเมือง ในพ.ศ. 2540 ได้มีการก่อสร้างเสาหลักเมืองใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีสมโภชศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2542

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /   จากถนนมอเตอร์เวย์ออกเส้นทางมาฉะเชิงเทรา ตรงมาทางถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา จะผ่านสามแยกที่เลี้ยวขวาไปอำเภอพนมสารคาม ให้ตรงไปแล้วเลี้ยวขวามาทางถนนเทพคุณากร เลี้ยวซ้ายบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะเข้าสู่ถนนมรุพงษ์ ผ่านป้อมเมืองฉะเชิงเทรา ตรงมาบริเวณก่อนถึงโโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราศาลหลักเมืองฉะเชิงเทราจะอยู่ทางซ้ายมือ

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา , ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น