แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี  เขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองราชบุรี  พุทธไสยาสน์เก่าแก่ที่สุดในไทย

 

แหล่งท่องเที่ยวราชบุรี : เขางู และหมู่ถ้ำบริเวณอุทยานหินเขางู

อุทยานหินเขางูเป็นภูเขาหินปูนอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เคยเป็นแหล่งระเบิดหินปูน ต่อมาจึงได้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะเขางู และเป็นเส้นทางขับรถเลาะรอบเขา มีทัศนียภาพที่งดงาม เทือกเขาต่างๆมีความลดหลั่นกันคล้ายงูเลื้อย อีกทั้งยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่หาได้ยากยิ่ง เนื่องจากรอบๆอุทยานหินเขางู มีหมู่ถ้ำเขางูซึ่งเป็นโบราณสถานมากมาย ในแต่ละถ้ำมีภาพสลักหินที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยทวารวดี ในอดีตนั้นเคยมีการขุดหาสมบัติตามที่บอกเล่าต่อกัน โบราณสถานบางส่วนก็ถูกทำลายหรือถูกแกะรื้อนำออกไปขายเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดีปัจจุบันก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีหลงเหลืออยู่ให้ได้ชมกัน อาทิ ถ้ำฤๅษี ถ้ำฝาโถและถ้ำจีน-จาม รอบๆถ้ำต่างๆมีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ในอดีตพื้นที่ทุ่งหน้าอุทยานหินเขางูแห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิสู้รบกับพม่ามาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยเฉพาะสงคราม 9 ทัพ เรียกว่าทุ่งอรัญญิก เนื่องจากก่อนทำเขื่อน พื้นที่นี้เป็นน้ำท่วมขัง พื้นที่บริเวณรอบอุทยานหินเขสงูนี้จึงนับได้ว่าเป็นทุ่งประวัติศาสตร์อีกทุ่งของไทย และด้วยความสมบูรณ์และจำนวนพุทธศิลป์ที่มีอยู่มากที่เขางูนี้ จึงแสดงให้เห็นว่าที่บริเวณถ้ำเขางูนี้น่าจะเป็นศาสนสถานที่สำคัญของดินแดนแถบนี้ เหมือนเมืองสำคัญๆเช่น เมืองนครปฐมโบราณ

ที่อุทยานหินเขางูแห่งนี้มีงานนมัสการเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : หมู่ถ้ำเขางู
ชื่อภาษาอังกฤษ : Khao Ngu Rock Park
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 17.00
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
อำเภอ : อำเภอเมือง (Mueang Ratchaburi)
จังหวัด : ราชบุรี (Ratchaburi)
แผนที่ : พิกัด 13.574449,99.777413

 

 

ถ้ำฤาษีเขางู กราบพระพุทธฉายแกะสลักประทับนั่งห้อยพระบาท

ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาใกล้กับพระพุทธปางลีลา บริเวณด้านหน้า มีลักษณะเป็นถ้ำหรือศาสนาสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศานา เมื่อเดินขึ้นไปจะพบกับถ้ำที่มีลักษณะไม่ใหญ่ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปจำหลักเป็นพระพุทธประทับนั่งห้อยพระบาทแกะสลักจากหินภายในถ้ำ ปางแสดงธรรมเทศนาหรือวิตรรกะมุทรา ตามแบบพุทธศิลป์สมัยทวารวดี ลักษณะพระพักตร์แบน พระขนงเป็นเส้นนูนโค้งต่อกันเป็นรูปปีกกาต่อกัน พระเนตรโปน พระนาสิกแบน พระโอษฐ์หนา มีความสูง 3.49 เมตร ใต้พระบาทมีจาริก 12 ตัว เป็นอักษรเก่าแก่ ลักษณะคล้ายกับที่ใช้ในอินเดียทางใต้ในช่วง พ.ศ. 1000 – 1100 นอกจากนั้นหากสังเกตุดีๆ ภายในถ้ำยังมีพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยอยุธยาอีกหลายองค์ ด้านนอกเป็นที่อาศัยของลิงจำนวนมาก

 

เขางู และโบราณสถานรอบๆอุทยานหินเขางู ราชบุรี

เขางู และโบราณสถานรอบๆอุทยานหินเขางู ราชบุรี

 

ถ้ำฝาโถ ปีนบันได้ชมพระพุทธไสยาสน์

ถ้ำฝาโถตั้งอยู่ด้านในอุทยานหินเขางู อยู่ห่างจากถ้ำฤาษีไปราว 250 เมตร เดินขึ้นบันไดขึ้นเขาราว 230 ขั้น ด้านบนมีถ้ำโดยปากถ้ำมีภาพพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่มีประภามณฑลหลังพระเศียร หันเศียรไปทางปากน้ำ เหนือขึ้นไปเป็นภาพเทพชุมนุมและภาพปูนปั้นรูปต้นไม้ ใกล้เคัยงกับภาพสลักในถ้ำอชันตาประเทศอินเดีย ด้านทิศเหนือสลักพระสาวกสององค์ องค์ประกอบคล้ายที่ถ้ำจามคือเป็นภาพพระพุทธรูปตอนปรินิพพาน

 

เขางู และโบราณสถานรอบๆอุทยานหินเขางู ราชบุรี

 

 

พระพุทธไสยาสน์เก่าแก่ที่สุดในไทย ในถ้ำจีน-ถ้ำจาม

ถ้ำจีนและถ้ำจามเป็นสองถ้ำที่อยู่สูงขึ้นไป 60 เมตร ตั้งอยู่ลึกเข้าไปกว่าถ้ำฝาโทและรอยพระพุทธบาท ต้องเดินเท้าขึ้นบันไดไปเช่นเดียวกันและแยกออกเป็นสองทาง โดยที่ถ้ำจีนนั้นมีพระพุทธรูปปูนปั้นประดับบนผนังสององค์ องค์ที่อยู่ด้านในเป็นพระพุทธรูปทางปฐมเทศนา องค์ด้านนอกเหลือเพียงครึ่งองค์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยทวารวดีเช่นเดียวกัน ต่อมาได้ถูกดัดแปลงโดยเอาปูนพอกไว้เป็นศิลปะแบบอยุธยา

ส่วนถ้ำจามนั้น ตั้งอยู่ทางตะวันตกของถ้ำจีนสูงขึ้นไป มีภาพสลักบนผนังทุกด้าน โดยผนังด้านตะวันตกเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ นับว่าเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เหนือพระพุทธเป็นลวดลายปูนปั้นรูปต้นไม้

 

 

รอยพระพุทธบาท บนยอดเขางู

วิหารประดิษฐานรอยพระพุทธบาทตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 128 เมตร บริเวณทางขึ้นจะพบกับปูนปั้นรูปงูขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นซากอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐถือปูน ปัจจุบันมีการสร้างศาลาขึ้นคร่อมทับ ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง 1 องค์

มีพระพุทธรูปทำด้วยศิลาแลงประทับนั่งประดิษฐานอยู่ในวิหาร แสดงปางประทานอภัยและปางมารวิชัยจำนวน 5 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ส่วนรอยพระพุทธบาทไม่ปรากฏหลักฐานสร้างขึ้นเมื่อใด

 

 

ขับรถชมทิวทัศน์ อุทยานหินเขางู

นักทักท่องเที่ยวสามารถขับรถชมทัศนียภาพรอบๆอุทยานหินเขางูได้ โดยด้านหน้าทางเข้าจะพบกับลานพระพุทธปางลีลา ร้างจากการยิงแสงเลเซอร์ลงหน้าผาหิน เมื่อขับเข้ามาด้านในจะผ่านหมู่ถ้ำต่างๆ รอบๆข้างทางจะเป็นภูเขาหินปูน นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเพียงครึ่งทางเพื่อออกทางออกทางถนนสาย 3207 ได้ โดยไม่ต้องวนครบรอบ

 

เขางู และโบราณสถานรอบๆอุทยานหินเขางู ราชบุรี

Khao Ngu Rock Park Ratchaburi 05

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรุงเทพฯ วิ่งเส้นเพชรเกษม มาทางนครปฐม เข้ามาทางราชบุรี ตรงมาโดยไม่เข้าตัวเมือง เลี้ยวขวาที่แยกเจดีย์หัก เข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 3291 จากนั้นจะพบกับสามแยกพลับพลาชัย เลี้ยวขวาเข้าถนนสาย 3089 ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร  จะถึงปากทางเข้าอุทยานหินเขางูอยู่ทางซ้ายมือ มีรูปสลักของพระปางลีลาขนาดใหญ่เป็นจุดสังเกต

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จ.ราชบุรี
การติดต่อ : เทศบาลตำบลเขางู 032 391308

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายภายในสถานที่, Wikipedia , www.oknation.net/blog/voranai , เวบไซท์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีโบรชัวร์
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น