วัดคู่กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ต้นจนจบ  ตำนานก่อตั้งราชธานี และรอดพ้นการเผาทำลายคราวเสียกรุง

 

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์

เดิมวัดพุทไธศวรรย์คือที่ตั้งพลับพลาที่ประทับชั่วคราวของ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ในคราวที่อพยพผู้คนหนีโรคห่าลงมา ในช่วงระหว่างนั้นทรงได้ให้ช้างพระที่นั่งสำรวจพื้นที่บริวเณนี้แล้วอธิษฐานว่าถ้าช้างหยุด ณ ที่ใด ก็จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ นั่นก็คือกรุงศรีอยุธยา และได้สถาปนาเป็นราชธานี หลังจากนั้นสามปี พระองค์ได้ถวายพระตำหนักเวียงเหล็กนี้ให้เป็นวัดที่ชื่อว่า “วัดพุทไธศวรรย์”

วัดพุทไธศวรรย์เป็นดินแดนอันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับด้านอยู่ยงคงกระพันจนเป็นที่ลือเลื่องจนถึงในปัจจุบัน กล่าวคือ วัดพุทไธศวรรย์เป็นสถานที่ฝึกอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร ก่อนออกศึกสงคราม โดยเฉพาะเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ได้ทำพิธีอาบน้ำว่านให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา เมืองหงสาวดี

ในช่วงเสียกรุง วัดพุทไธศวรรย์เป็นเพียงวัดเดียวในบริเวณเกาะเมืองที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดหลังจากที่พม่าได้ยกทัพมาตีและได้เผาทำลายวัดแทบทุกวัด

จากตำนานเล่าขานในอดีตจะเห็นได้ว่าวัดพุทไธศวรรย์ คือวัดที่อยู่คู่ราชธานีกรุงศรีอยูธยาตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างแท้จริง วัดพุทไธศวรรย์นี้ ได้รับพระราชอุปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์หลายพระองค์จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Phutthaisawan
เวลาเปิด-ปิด : 08:30 – 17:00
อำเภอ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : อยุธยา
แผนที่ : พิกัด 14.339019, 100.557131

 

 

พระพุทธไสยาสน์ท่ามกลางซากปรักพักพังโบราณสถาน

ซากโบราณสถานในวัดพุทไธศวรรย์จะอยู่ด้านหลังวัดหลังพระปรางค์อีกที เมื่อเดินเข้ามาจะพบซากปรักที่ยังคงเห็นหลงเหลืออยู่  อาทิ  พระอุโบสถ วิหารพระสี่ทิศ และวิหารพระนอน นอกจากนั้นยังมีตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พระอาจารย์ที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงเคารพนับถืออย่างมาก ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายังปรากฏให้เห็นอยู่ แต่เป็นที่นาเสียดายที่ภาพเขียนเรื่องทศชาติชาดกกับเรื่องสมเด็จจพระพุทธโฆษาจารย์ไปนมัสการพระพุทธรูปที่ลังกาทวีปได้เลือนหายไปหมดแล้ว

เวลาที่ดีที่สุดในการมาถ่ายภาพคือช่วงบ่าย

 

วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา

 

พระปรางค์ประธาน วัดพุทไธศวรรย์

เป็นพระปรางค์องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม ตั้งอยู่กึ่งกลางอาณาเขตพุทธาวาสบนฐานไพที ซึ่งมีลักษณะย่อเหลี่ยมมีบันไดขึ้น 2 ทาง คือ ทางทิศตะวันออก และทางทิศตะวันตก ส่วนทิศเหนือทิศใต้มีมณฑปสองหลังภายในพระมณฑปมีพระประธาน

พระปรางค์เปิดให้เยี่ยมชมเวลา 08:00 – 17:00

 

วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา

 

 

สักการะ “หลวงพ่อดำ” สามพระพุทธรูปอยุธยาตอนต้น

ตั้งออยู่ในพระอุโบสถ ฐานพระอุโบสถเป็นฐานตรงไม่แอ่นเป็นท้องสำเภาเช่นเดียวกับลักษณะในสมัยอยุธยาตอนปลาย ภายในมีพระพุทธรูปสามองค์ขนาดใหญ่ที่บนฐานชุกชี เป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น แต่ละองค์มีพระพักตร์ที่มีลักษณะต่างกัน องค์พระประธานคือ หลวงพ่อดำ เดิมเป็นปูนปั้นลงลักษณ์สีดำ แต่ชาวบ้านยังคงเรียกหลวงพ่อดำ ศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องใครเจ็บป่วยไข้หากได้สักกะระจะหายเป็นปลิดทิ้ง ชาวบ้านนิยมสักการะด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม

พระอุโบสถเปิดให้เยี่ยมชมเวลา 08:00 – 17:00

 

วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา

 

วิหารจตุคามรามเทพในภาคกลาง

องค์จตุคามรามเทพ เชื่อกันว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองปกปักรักษาเมืองศรีวิชัยหรือเมืองสิบสองนักษัตรหรือนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน ทางวัดพุทไธศวรรย์ ได้มีการจัดสร้างองค์ท่านพ่อจตุคามรามเทพองค์ใหญ่ประดิษฐานให้ศิษยานุศิษย์และสาธุชนในภาคกลางได้สักการะกราบไหว้บูชา ด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ รวมถึงระยะทางในการเดินทางไปยังนครศรีธรรมราชนั้นอยู่ห่างใกล

วิหารจุตคามฯ (อ.อติโชติ)  เปิดระหว่าง 10:00 – 17:30

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านโรงพยาบาลราชธานี,ผ่านเจดีย์กลางเกาะ ข้ามสะพานปรีดีฯ เข้าสู่เกาะเมืองอยุธยา ลงสะพานขับตรงมา ผ่านจวนผู้ว่า,โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย,สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ถึงสามแยกศาลากลางเก่า ให้เลี้ยวซ้ายขับไปประมาณ500เมตร ถึงสามแยกโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้เลี้ยวขวา เข้าถนนรอบเกาะขับผ่านตำหนักสิริญาลัย อีกประมาณ 1.8 กิโลมตร เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานวัดกษัตริย์ตรา ให้ชิดซ้ายไว้ เมื่อลงสะพานให้เลี้ยวซ้ายไปทางวัดไชยวัฒนาราม ขับไปจนถึงสี่แยกห่างจากวัดไชยวัฒนารามประมาณ 2 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายผ่านมัสยิด,โบสถโยเซฟ อีกไม่เกิน 700 เมตร ก็จะเห็นป้ายหน้าวัด

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  /หากเดินทางโดยรถไฟ เมื่อถึงสถานีอยุธยาให้ใช้บริการรถรอบเมือง ค่าโดยสารคนละ 7 บาท ดูป้ายที่เขียนว่า “ป้อมเพขร โรงพยาบาล” ไปลงที่ 7-11 หน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แล้วลงเรือข้ามฟาก ค่าโดยสาร 3 บาท จากนั้นก็เดินผ่านโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ก็จะถึงอาณาเขตวัด หรือ ลงเรือข้ามฝากจากฝั่งสถานีเพื่อข้ามมายังตัวเกาะเมือง แล้วเดินเท้าหรือใช้บริการรถมอไซด์รับจ้าง จากในตัวตลาดเจ้าพรหม สำหรับจุดจอดรถประจำทางจะอยู่บริเวณถนนข้างตลาดเจ้าพรหม จุดสังเกตคือจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเทศบาลและธกส.ให้ท่านขึ้นรถสองแถววัดไก่เตี้ย  สามารถลงรถที่หน้าวัดพุทไธศวรรย์ สำหรับรถสองแถววัดไก่เตี้ยจะมีบริการเวลา 5.00-18.30 นาฬิกา ในขากลับก็สามารถใช้เส้นทางเดิมโดยข้ามไปฝั่งตรงข้ามถนนแล้วนั่งรถวัดไก่เตี้ยกลับเข้าเมือง รถสองแถววัดไก่เตี้ยจะออกทุก30นาที และขับผ่านหน้าวัดต้องไปโบกรถเองถึงจะจอดหากเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารจะมีเวลาออกจากหมอชิต 2 ส่วนรถตู้โดยสารประจำทาง ขึ้นจากอนุเสาวรีย์ชัย  ตั้งแต่เวลา 05:30- 18:30 น. มีทั้งหมด 3 จุด ได้แก่ หน้าภัตตาคารพงษ์หลี หน้าห้างแฟชั่นมอล์ ท่ารถ บ.ฝั่งแฟชั่นมอล์เช่นกัน / รถตู้ประจำทางขึ้นจากท่ารถรังสิต(ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต)  ตั้งแต่เวลา 05:30- 18:30 น. สวนหย่อมหลังสถานีรถ บขส.รังสิต ฝั่งตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ครังสิต / รถตู้ประจำทาง ขนส่งสายใต้ใหม่  ตั้งแต่เวลา 06:00- 18:00 น. ท่ารถอยู่แถวโรบินสันเก่าจุดจอดที่อยุธยาจะอยู่บนถนนเส้นเดียวกันคือบริเวณที่จอดรถ บขส. แต่รถตู้ขาเข้าจะวนไปส่งที่ตลาดเจ้าพรหม บริเวณ ธกส. เดินข้ามถนนมาบริเวณที่จอดรถสองแถว ให้ขึ้นรถสองแถววัดไก่เตี้ย  สามารถลงรถที่หน้าวัดพุทไธศวรรย์

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การติดต่อ : webmaster@songpandin.com
Official Website : www.songpandin.com
Social  Media : www.facebook.com/Putthaisawan

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , เวบไซท์วัดพุทไธศวรรย์ , Wikipedia , คมชัดลึก
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น