วัดยิ่งใหญ่ในสุพรรณฯ กราบพระศพหลวงพ่อขอม ชมโบสถ์สวรรค์ แดนนรกภูมิ

 

แหล่งท่องเที่ยวสุพรรณบุรี : วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัวเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นวัดที่มีพื้นที่กว้างขวางมาก ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2469 แต่แรกเริ่มเดิมทีวัดไผ่โรงวัวเป็นสำนักสงฆ์มาก่อนอยู่ในพื้นที่ดงป่าไผ่ที่ชาวบ้านนำวัวมาผูกไว้ระหว่างทำนา ต่อมาชาวบ้านได้นิมนต์ท่านพระครูอุทัยภาคาธร (หลวงพ่อขอม) จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุใน อ. เมืองมาเป็นเจ้าอาวาส

วัดไผ่โรงวัวเป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้และเยี่ยมเยียนกันอย่างมาก ภายในวัดไผ่โรงวัวมีสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย อาทิ “เมืองนรกภูมิ” แดนแห่งเปรตและอสูรกาย “พระพุทธโคดม” พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “พระกกุสันโธ” พระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัยทีเห็นได้แต่ไกล สังเวชนียสถานจำลอง “วิหารร้อยยอด” สถาปัตยกรรมศิลปะทรงไทยประยุกต์อินเดีย “เมืองสวรรค์ 3 ชั้น” “มณฑปหลวงพ่อปู่ขอม” กราบพระศพหลวงพ่อขอมที่ไม่เน่าเปื่อย ฯ

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดโพธาราม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Phai Rong Wua
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 07:00 – 18:00
อำเภอ : สองพี่น้อง (Song Phi Nong)
จังหวัด : สุพรรณบุรี (Suphan Buri)
แผนที่ : พิกัด 14.161814,100.160483

 

 

สมเด็จพระกะกุสันโธ (พระใหญ่ วัดไผ่โรงวัว)

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยคอรกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูน หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 58 เมตร หลวงพ่อขอมเป็นผู้นำและดำเนินการสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2523 บริเวณด้านหน้าองค์พระมีฆ้องใหญ่ที่สุดในโลก ปากกว้างถึง 3 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้แต่ไกล

 

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

เมืองนรกภูมิ แดนแห่งเปรตและอสูรกาย

เมืองนรกภูมิภายในวัดไผ่โรงวัวจำลองสถานที่ความเชื่อเรื่องบาปกรรมเมื่อตายไปต้องตกนรกเพื่อให้เป็นคติสอนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษ ในนรกภูมินั้นเป็นหุ่นปูนปั้นตามนรกขุมต่างๆ อาทิ ปีนต้นงิ้ว กระทะทองแทง อีกาจิก ฯ แต่ละหุ่นมีคำกัำกับอธิบายถึงปากรรมที่ได้ทำ สีหน้าหุ่นผู้ที่ตกไปตายไปนั้นมีความทุกข์ทรมาณแสนสาหัส ตรงกลางมีอสุรกายเปรตสูงกว่าตึกสามชั้น

 

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

 

วิหารร้อยยอด (นิโครธารามพุทธวิหาร)

วิหารร้อยยอดเป็นวิหารที่หลวงพ่อขอมสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ก่อนการสร้างอุโบสถร้อยยอด มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะทรงไทยประยุกต์อินเดีย จัตุรมุข กว้าง 30 เมตร ยาว 54 เมตร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ซึ่งเป็นศิลปะแบบคันธารราฐ หน้าบรรณประดับด้วยทองคำเปลว ส่วนภายนอกมีงานประติมากรรมรูปปั้นฤาษีดัดตนอยู่ในแต่ละด้านทั้ง 4 ทิศ

 

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

 

อุโบสถร้อยยอด

โบสถ์ร้อยยอดเป็นอาคารทรงไทยจัตุรมุขมียอดแหลมบนหลังคาจำนวนมาก ด้านในปูด้วยหินอ่อน มีพระประธานประดิษฐานอยู่ด้านในสุด รอบอุโบสถด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังวาดใหม่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา

 

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

 

 

เมืองสวรรค์ 3 ชั้น

บริเวณนี้จำลองปราสาทสามฤดูของเจ้าชายสิทธัตถะ หลังกลางเป็นปราสาทฤดูหนาวมีความสูงถึงสามชั้น เมื่อเข้าไปจะพบกับรูปปั้นเจ้าชายสิทธัตถะ  สามารถเดินขึ้นไปชั้นบนชมทิวทัศน์วัดไผ่โรงวัวได้ สามารถเห็นสวนตรงประตูเมืองกบิลพัสดุ์ที่อยู่ด้านหลัง ด้านบนสามารถตีระฆัง 9 ครั้งได้

 

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

 

สมเด็จพระพุทธโคดม

เป็นพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หน้าตักกว้าง 10.25 เมตร ความสูงรวมบัลลังค์ 26 เมตร เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 สร้างด้วยเนื้อทองสัมฤทธิ์หนัก 50 ตัน ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2512

 

จำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ตั้งอยู่ภายในวัดไผ่โรงวัว เป็นการจำลองสถานที่ๆเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าให้คล้ายกับที่อินเดียและเนปาล ได้แก่ “ลุมพินีวัน” สถานที่ประสูติ , “พุทธคยา” สถานที่ตรัสรู้ , “สารนาถ” สถานที่ปฐมเทศนา และ “กุสินารา” สถานที่ปรินิพพาน

 

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

 

 

มณฑปหลวงพ่อปู่ขอม

ด้านในกราบพระศพหลวงพ่อขอมที่ไม่เน่าเปื่อย พระเกศาของท่านจะยาวขึ้นตลอดเวลา ต้องมีการปลงผมขององค์ท่านอยู่ตลอด

ตามประวัติหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวนั้นเกิดที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ชื่อว่า “เป้า” ได้รับใช้ปรนนิบัติพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์ในวัดใกล้บ้าน ได้รับความรู้สามารถอ่านเขียนภาษาขอมได้อย่างคล่องแคล่ว ฉายาว่า “ขอม” จึงได้ปรากฏขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เมื่อเด็กชายขอมได้ร่ำเรียนจากเมืองหลวงก็ได้กลับมาอุปสมบทที่วัดบางสามได้รับฉายาที่พระอุปัชฌาย์ตั้งให้คือ “อนิโชภิกขุ” พระขอมหรือท่านอโชภิกษุได้ปฏิบัติตนในในศีลจารวัตรเป็นอย่างดีอยู่หลายปีจนกระทั่งมีสำนักสงฆ์สร้างขึ้นใหม่แห่งหนึ่ง มีชื่อเรียกตามความนิยมของชาวบ้านว่า “วัดไผ่โรงวัว” ที่นี่ไม่มีสมภารเจ้าวัด บรรดาชาวบ้านจึงพากันไปนิมนต์พระขอมให้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดไผ่โรงวัวก่อน พระขอมซึ่งเคยเป็นที่คุ้นเคยกับพุทธบริษัทที่นั่นไม่อาจขัดศรัทธาได้ จึงได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นเป็นเวลา 2 ปี ก่อนที่ขอย้ายไปจำพรรษาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งอยู่ในตัวเมืองสุพรรณบุรี เพื่อไปศึกษาพระปริยัติธรรม เวลาผ่านไป 3 ปี พระขอมก็สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก อันเป็นความรู้ชั้นเถรภูมิ จึงกลับมาสู่วัดไผ่โรงวัวอีกครั้งหนึ่ง

 

 

พระโคนาคม และพระพุทธรูป 500 องค์

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดไผ่โรงวัว ประดิษฐานพระโกนาคมนพุทธเจ้าตามคัมภีร์พุทธวงศ์ รายล้อมด้วยพระพุทธรูป 500 องค์ ใต้ฐานบางองค์น่าจะเป็นที่เก็บอัฐิเพราะมีรูปและชื่อของผู้ล่วงลับไปแล้ว

 

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

มณฑปหลวงพ่อขอม

มณฑปหลวงพ่อขอมเป็นเรือนรูปสี่เหลี่ยมหลังคาเป็นรูปทรงกรวย สูง 18 เมตร ภายในประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อขอม (อนิโขภิกขุ) สร้างด้วยโลหะ เป็นรูปหล่อหลสงพ่อขอมเหมือนจริงรูปแรกของวัดไผ่โรงวัว สร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาได้มากราบไหว้บูชา

 

วัดไผ่โรงวัว หลวงพ่อขอม เมืองนรกภูมิ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / 

  • จากบางบัวทอง วิ่งมาตามถนนสายบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (สาย 340) ราว 28 กิโลเมตร จะตรงยาวไปตลอด ผ่านแยกนพวงศ์ ตรงต่อไปเจอทางแยกซ้ายไปอำเภอสองพี่น้อง ให้เลี้ยวซ้ายสิ่ต่อไปตามถนนสาย 3422 ตรงต่อไปราว 14 กิโลเมตร วัดไผ่โรงวัวจะอยู่ทางขวามือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : 118 หมู่ที่ 11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
การติดต่อ : 035 584090-1

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร , wikipedia , web-pra.com
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น