ตัวโบสถ์เป็นคริสต์แต่กลายเป็นวัดพุทธ วัดไทยสไตล์โกธิคบนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

 

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา : วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดนิเวศธรรมประวัติเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน ต้องนั่งกระเช้าข้ามมา วัดนิเวศธรรมประวัติเป็นวัดแห่งเดียวในไทยที่ภายเป็นวัดพุทธ แต่ตัวสถาปัตยกรรมเป็นแบบคริสต์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเลียนแบบโบสถ์ฝรั่งซึ่งภายในพระอุโบสถซึ่งเป็นโบสถ์แบบโกธิคมีกระจกสีเตนกลาสประดับสวยงาม นับว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความแปลกใหม่ นักท่องเที่ยวที่มาอยุธยาไม่ควรพลาดในการแวะชมโดยเฉพาะอุโบสถที่ไม่คาดคิดว่าข้างในจะประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธาน นอกจากนั้นรอบๆบริเวณวัดนิเวศธรรมประวัติยังมีจุดน่าสนใจอีกหลายจุด อาทิ พระตำหนักสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สวนหินดิศกุลอนุสรณ์

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Niwet Thammaprawat
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 18.00 น.
อำเภอ : อำเภอบางปะอิน
จังหวัด : อยุธยา
แผนที่ : พิกัด 14.230254, 100.575842

 

 

เยี่ยมชมพระอุโบสถที่เป็นโบสถ์และกราบพระประธานวัดนิเวศธรรมประวัติ

พระอุโบสถของวัดนิเวศธรรมประวัติเป็นอาคารที่มีโดมหอคอยปลายแหลมแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ภายใต้โดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด เหนือขึ้นไปประดิษฐานพระบรมสารริกธาตุ จึงดูคล้ายพระเจดีย์ในวัด พระประธานของพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัติคือพระพุทธนฤมลธรรโมภาส พระประธานและพระสาวกนี้มิได้ประดิษฐานบนฐานชุกชีอย่างในพระอุโบสถทั่วไป แต่ทำให้เมือนที่ตั้งไม้กางเขนแทน หากเข้ามาในโบสถ์ให้มองย้อนกลับไปแล้วมองขึ้นไปด้านบน จะเป็นภาพประดิษฐ์กระจกสีสเตนกลาสพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางด้านนอกขวามือของพระอุโบสถเป็นหอประดิษฐานพระคันธารราฐ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางขอฝน

 

วัดนิเวศธรรมประวัติ อยุธยา

 

วัดนิเวศธรรมประวัติ อยุธยา

 

วัดนิเวศธรรมประวัติ อยุธยา

 

 

ชมพระตำหนัก สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งการศึกษาและปกครองของไทย

เป็นตำหนักสีเหลืองสดใสตั้งอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถ แรกสร้างเพื่อใช้เป็นกุฏิเจ้าอาวาส แต่มีขนาดเล็กจึงปรับเปลี่ยนใช้เป็นพระตำหนักประทับสำหรับสมาชิกราชกุลที่ทรงผนวช สมเด็จพระกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงผนวชที่วัดนิเวศธรรมประวัติและประทับที่ตำหนักแห่งนี้ เรียกว่า ตำหนักสมเด็จ ในระหว่างที่สมเด็จพระกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงผนวชและจำพรรษาอยู่ที่วัดนเวศธรรมประวัติแห่งนี้ ทรงนิพนธ์หนังสือแบบเรียนเล่มที่ 1 ขึ้น แล้วทรงออกสอนนักเรียนที่เป็นลูกชาวบ้านละแวกนั้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นแบบเรียนภาษาไทยที่เรียกว่า “ตำราเรียนเร็ว”

 

วัดนิเวศธรรมประวัติ อยุธยา

 

 

สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์

ตั้งอยู่ข้างพระอุโบสถ เป็นสวนหินที่รวบรวมมู่ก้อนศิลาใหญ่น้อย และพระธรรมเจดีย์เป็นที่บรรจุพระอัฐิเจ้าจอมมารดาชุ่มพระสนมเอก รัชกาลที่ 4 เจ้าจอมมารดาของสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ

 

วัดนิเวศธรรมประวัติ อยุธยา

 

 

ตื่นตานั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำไปหาวัด

เนื่องจากวัดนิเวศธรรมประวัติตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ ทางเดียวที่จะสัญจรข้ามไปมาได้คือการนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำไปเท่านั้น ซึ่งเป็นกระเช้าเล็กจุคนได้ไม่เกิน 10 คน ชักรอกข้ามไปมาด้วยไฟฟ้าโดยจะมีพระคุมอยู่ฝั่งวัด มีจำนวนสองกระเช้า เมื่อข้ามเสร็จสามารถบริจาคเงินค่าไฟฟ้ากระเช้าโดยจะมีกล่องให้หยอดเงินตามศรัทธา

 

วัดนิเวศธรรมประวัติ อยุธยา

 

 

ประภาคารท้ายวัด อำนวยความสะดวกการสัญจรทางเรือสมัยก่อน

ตั้งอยู้ท้ายเกาะวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ประภาคารเป็นโบราณสถานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2420 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้คนที่สัญจรไปมาทางเรือ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเสด็จประพาสทางชลมารค ประภาคารจะมีไฟอยู่ด้านบนเพื่อแสดงให้คนที่สัญจรไปมาได้เห็นว่ามีเกาะอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา เรือจะได้ไม่ชนเกาะ ในระยะแรกจะมีเจ้าหน้าที่จากพระราชวังคอยเฝ้า ต่อมาใช้เด็กวัดชักรอกตะเกียงลงมาเพื่อเติมน้ำมันมะพร้าวและจุดไฟบนยอดประภาคารทุกวัน ปัจจุบันประภาคารดังกล่าวได้เลิกใช้แล้ว เนื่องจากกิจการเดินเรือในแม่น้ำหมดลดลง

 

 

การเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว /  มาตามเส้นทางเดียวกับที่มาประพราชวังบางปะอิน จากกรุงเทพหากมาทางเส้นพหลโยธิน เมื่อถึงแยกตัดกับถนนกาญจนาภิเษก จะมีป้ายบอกทางไป อยุธยา – บางปะอิน เข้ามาตามถนนเส้น 308 ตรงมาจนเกือบสุดจะมีแยกขวาไปทางพระราชวังบางปะอิน ตรงมาจอดรถที่บริวเณเดียวกับที่จอดรถพระราชวังบางปะอิน ตรงข้ามกับโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1″ เมื่อจอดรถแล้วให้ขึ้นกระเช้าตรงแม่น้ำข้ามมายังวัดนิเวศธรรมประวัติ

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร 60 ม.12 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
การติดต่อ : 035 261822, 035 261219

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น