ตามรอยพระแก้วมรกตที่ลำปาง ชมมณฑปปราสาทพม่าศิลปะแบบชั้นสูง

 

แหล่งท่องเที่ยวลำปาง : วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวัง เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามย้อนหลังไปได้หลายร้อยปี เคยเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย ก่อนที่จะถูกเชิญไปเชียงใหม่และหลวงพระบางตามลำดับต่อไป เดิมนั้นวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม แยกออกเป็นสองวัด คือ วัดพระแก้วดอนเต้า และวัดสุชาดาราม ตั้งอยู่ติดกัน ต่อมาจึงได้รวมกัน เป็นวัดในปัจจุบัน

เรื่องราวของพระแก้วมรกตที่เกี่ยวข้องกับวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามต้อนย้อนหลังไปในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งเชียงใหม่ทรงทราบข่าวการค้นพบพระแก้วมรกตจากทางเชียงราย จึงหาทางเชิญให้มาประดิษฐานที่เชียงใหม่ ในขณะที่เชิญกลับมานั้น ช้างที่ทรงพระแก้วมรกตกลับไม่ยอมเดินทางไปยังเชียงใหม่ แต่ไปทางเขลางค์นคร (ลำปาง) แทน พระเจ้าสามฝั่งแกนจึงเห็นว่าลำปางก็อยู่ในอาณาจักรล้านนาจึงนำไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเต้า

ภายในวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย แต่ที่เห็นโดดเด่นคือ มณฑปปราสาทพม่าที่ตั้งอยู่ข้างพระบรมธาตุดอนเต้า เป็นศิลปะแบบพม่าที่มีลักษณะชั้นสูงแบบมหาราชวังของพม่า

 

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดพระแก้วดอนเต้า
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Phra Kaeo Don Tao (Phra Kaeo Don Tao Temple)
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 16.30
ช่วงเวลาสำหรับถ่ายภาพ :
สำหรับการถ่ายภาพมุมเห็นพระธาตุและมณฑปปราสาทพม่า ในช่วงบ่ายจะชัดเจนกว่าช่วงเช้า
อำเภอ : เมืองลำปาง (Mueang Lampang)
จังหวัด : ลำปาง (Lampang)
แผนที่ : พิกัด 18.301168,99.508865

 

ประวัติของวัด

 

มีตำนานความเชื่อเกี่ยวกับวัดพระแก้วดอนเต้าและวัดสุชาดาราม โดยที่วัดสุชาดารามนั้น ตามประวัติกล่าวว่า คือบริเวณที่ตั้งบ้านของนางสุชาดา อุบาสิกาผู้หนึ่งของวัด ที่ได้นำแตงโม (ภาษาเหนือ คือ หมากเต้า) ลูกหนึ่งไปถวายพระเถระที่วัดพระแก้ว ฯ ครั้นผ่าแตงโมลูกนั้นออก ก็พบว่ามีมรกตอยู่ข้างใน พระเถระรูปนั้นจึงจ้างช่างให้นำมรกตนั้นไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูป เรียกว่า พระแก้วดอนเต้า มีพุทธลักษณะเช่นเดียวกับพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพฯ ต่อมาได้มีผู้ไปฟ้องเจ้าเมืองลำปางในขณะนั้นว่า พระเถระและนางสุชาดาเป็นชู้กัน เจ้าเมืองลำปางจึงให้จับนางสุชาดาไปประหารชีวิต ส่วนพระเถระองค์นั้นทราบข่าวก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปหนีไป โดยได้นำไปฝากไว้ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน ชาวเชียงแสนที่ถูกกวาดต้อนมายังเมืองเขลางค์จึงได้สร้างวัดเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของนางสุชาดาหลังจากได้รับโทษประหารชีวิตด้วยความเข้าใจผิดและมาปรากฏความจริงในภายหลัง  เดิมนั้นมีความเชื่อกันว่าในบริเวณที่ตั้งของวัดนี้คือบ้านและไร่แตงโมของเจ้าแม่สุชาดาในอดีตนั่นเอง

ส่วนในบางที่ก็มีการสันนิษฐานเพิ่มเติมไว้ว่า น่าจะเป็นเพราะย่านนี้เป็นสวนหมากเต้า (แตงโม) และเป็นที่ดอน จึงชื่อพระธาตุว่า พระบรมธาตุดอนเต้า และตั้งชื่อวัดว่า วัดพระธาตุดอนเต้า ต่อมาเมื่อมีการประดิษฐานพระแก้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระแก้วดอนเต้า

 

มณฑปปราสาทพม่า ในวัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม

มณฑปปราสาทพม่า ตั้งอยู่ข้างองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นศิลปะพม่า ทรงยอดปราสาทเป็นลักษณะมหาราชวัง มีมุขทางเข้าทั้งสามประดับตกแต่งด้วยสาหร่าย รวงผึ้งและลวดลายแกะสลักไม้ที่งดงาม ลักษณะคล้ายตามแบบที่เรียกในภาษาพม่าว่า “เปี๊ยะดั๋ด” เป็นอาคารที่มีความหรูหราและสูงส่ง ถือเป็นสัญลักษณ์ของ “เขาพระสุเมรุ” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาล

ส่วนด้านในอาคาร ตกแต่งภายในอาคาร เป็นงานประดับกระจกอย่างที่นิยมมากในศิลปะพม่า การประดับกระจกนอกจากจะมีลวดลายตามคติโบราณแล้วอย่าง นกยูง กระต่าย ยังปรากฏว่ามีการนำลวดลายของตะวันตกมาปรับใช้ได้อย่างสวยงามด้วย เช่น ภาพกามเทพ (cupid) อีกด้วย

ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปลักษณะแบบเดียวกับที่มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

 

 

 

ศาสนสถานอื่นๆภายในวัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม

อุโบสถวัดเป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองฝีมือช่างชาวเชียงแสน ประดับด้วยภาพจิตกรรม ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยบนฐานชุกชี ได้รับการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง

พระบรมธาตุดอนเต้า เป็นที่บรรจุพระธาตุและพระเกศา ทางด้านทิศเหนือขององค์พระธาตุคือวิหารพุทธไสยาสน์ ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนกว้าง 5 วา 5 ศอก 1 คืบ

ศาลเจ้าแม่สุชาดา เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของเจ้าแม่สุชาดา ขณะถวายแตงโมแก่พระมหาเถร ซึ่งเป็นที่มาของพระแก้วมรกตดอนเต้า

ศาลเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีระบุรุษแห่งเขลางค์นคร ผู้กอบกู้อิสระภาพลานนาไทยเป็นอิสระและปกครองลำปาง ใน พ.ศ. 2275 ปฐมวงศ์ของเจ้าเจ็ดคน ต้นตระกูล ณ.ลำปาง ณ.ลำพูน ณ.เชียงใหม่ และเชื้อเจ็ดคน เป็นที่สักการะดวงวิญญาของพระองค์ท่าน

พระเจดีย์เก่าวัดล่ามช้าง เป็นเจดีย์เก่า เมื่อก่อนเป็นวัดล่ามช้าง สมัยก่อนเจ้านายเอาช้างมาล่ามช้างไว้

นอกจากนั้นยังมี วิหารลายคำ เป็นวิหารไม้ตามแบบพม่า มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในบริเวณส่วนต่างๆ  วิหารหลวง ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระเจดีย์ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งล้านนา  รวบรวมศิลปวัตถุแบบล้านนาต่างๆ

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / จากถนนพหลโยธิน เข้ามาตัวเมืองลำปาง ข้ามแม่น้ำวังตรงถนนท่ามะโอ แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพระแก้ว ก็จะเห็นทางเข้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามทางขวามือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม   เลขที่  519   ตำบลเวียงเหนือ   อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง   520000
การติดต่อ : 053 248604

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : สารคดีเพื่อส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย , Wikipedia , ป้ายภายในสถานที่ , เว็บไซต์วัดพม่าในจังหวัดลำปาง ,  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง , เวบไซท์กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์ www.zthailand.com ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น