ศาลเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเมืองอู่ทอง สักการะเจ้าพ่อพระยาจักร เทวรูปศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยุคทวารวดี

 

แหล่งท่องเที่ยวสุพรรณบุรี : ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร (ตลาดอู่ทอง)

เจ้าพ่อพระยาจักรเป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยทวารวดี มีความเป็นมาตั้งแต่ชาวอู่ทองในสมัยก่อนได้ค้นพบองค์เทวรูปเจ้าพ่อพระยาจักรซึ่งเป็นหินศิลาแลงแกะสลักลายนูน ณ บริเวณริมแม่น้ำจรเข้สามพัน จึงได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานบนแท่นบูชา พร้อมทั้งก่อสร้างศาลาเจ้าพ่อเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2400 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้กล่าวถึงเจ้าพ่อพระยาจักรในนิทานโบราณคดีว่าเป็นรูปพระวิษณุแบบเก่าที่ทำใส่หมวกแทนมงกุฎ อยู่ที่ท่าพระยาจักรองค์หนึ่ง ซึ่งคนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 มีการสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นสร้างด้วยหินอ่อนมีสถาปัตยกรรมแบบจีน มีประชาชนทั่วไปมากราบไหว้สักการะบูชากันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากวิถีชีวิตของคนอู่ทองกับ “ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร” เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ การไปสักการะมิใช่เป็นเพียงเพื่อปฏิบัติตามประเพณีนิยมเท่านั้นแต่ยังแสดงออกที่ระลึกถึงความรักที่มีต่อกำเนิด บ้านเกิด เมืองนอน อีกด้วย

ความศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ของเจ้าพ่อพระยาจักร ได้ถูกกล่าวถึงเมื่อปี พ.ศ. 2510 เกิดไฟไหม้อาคารบ้านเรือนครั้งใหญ่ ศาลเจ้าพ่อพระยาจักรถูกเปลวไฟเผาไหม้แต่ศาลไม่ได้รับอันตรายแม้แต่น้อย

 

ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร (ตลาดอู่ทอง) สุพรรณบุรี

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Chao Pho Phraya Chak Shrine
วันเปิดให้บริการ :
อำเภอ : อู่ทอง (U Thong)
จังหวัด : สุพรรณบุรี (Suphan Buri)
แผนที่ : พิกัด 14.375428,99.896476

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากนครปฐม ทางกำแพงแสน วิ่งมาตามถนนมาลัยแมน กลับรถตรงวงเวียนหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท้าวอู่ทอง จะมีป้ายเลี้ยวขวาเข้าศาลเจ้าพ่อพระยาจักร เป็นถนนวันเวย์ ทางเข้าศาลเจ้าพ่อพระยาจักรจะอยู่ทางซ้ายมือ หาที่จอดรถค่อนข้างยาก

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : แผ่นพับ, ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น