หมู่เจดีย์ 20 องค์ นับครบนับว่ามีบุญ กราบพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ

 

แหล่งท่องเที่ยวลำปาง : วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลังเป็นวัดที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่า สันนิษฐานกันว่าสร้างมาแล้วกว่าพันปี ตามหลักฐานการขุดพบพระเครื่องสมัยหริภุญไชยที่องค์พระเจดีย์ วัดเจดีย์ซาวหลังมีจุดเด่นคือมีเจดีย์ 20 องค์ เป็นที่มาของคำว่า วัดเจดีย์ซาวหลัง เพราะซาวเป็นภาษาเหนือแปลว่ายี่สิบ หลังคือพูดถึงจำนวนการนับของเจดีย์ที่อยู่ในวัด เชื่อกันว่าหากใครนับได้ครบ 20 องค์ถือว่าเป็นคนมีบุญ

สิ่งที่น่าชมภายในวัดเจดีย์ซาวหลังคือ องค์พระธาตุเจดีย์ซาวที่มีศิลปะล้านนาผสมศิลปะพม่าในพระวิหารประดิษฐาน พระแสนแซ่ทองคำ พระพุทธรูปทองคำที่เป็นมรดกของชาติ ส่วนที่พระอุโบสถหลังใหญ่ ซึ่งประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะงดงาม บานประตูทั้งสามเป็นของโบราณ เขียนลวดลายรดน้ำละเอียดสวยงาม เสาซุ้มประตู หน้าต่างประดับลวดลายกระจกสีเป็นลักษณะศิลปะสมัยใหม่และที่ ศาลาการเปรียญ เรือนไม้ชั้น เดียวด้านหลัง พระอุโบสถได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ชาวบ้านนำมาถวาย ข้างๆ พระเจดีย์มีวิหารหลังเล็ก ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ ศิลปะเชียงแสนห่มผ้าพันตา ชาวบ้าน เรียกว่า พระพุทธรูปทันใจ

ในตำนานเล่าว่า องค์พระเจดีย์ถูกทิ้งให้รกร้างอยู่นั้น มีพระภิกษุชาวพม่าชื่อ “อูชะยันต่าเถระ” ซึ่งท่านเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฏก ได้จารึกเผยแพร่พระพุทธศาสนามาจากเมืองมัณฑะเลย์ ท่านจึงได้นำเอาตำนานของวัดเล่าให้ชาวพม่าที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองลำปางฟัง ต่อมาชาวบ้านจึงได้พากันทำการขุด แต่ง บูรณะ พบพระพุทธรูปทองสำริด พระเครื่องดินเผาสมัยหริภุญไชย พระคง พระรอด พระสิบสอง พระสามแผ่นดิน แผ่นทองจารึกอักขระ ผอบเงิน ผอบทอง วางอยู่ในหลุมลึกใต้ฐานเจดีย์ จากนั้นชาวบ้านจึงพากันทำการบูรณะและนำสิ่งของดังกล่าวเข้าบรรจุไว้ที่เดิม พร้อมทั้งก็ก่อสร้างเป็นเจดีย์ขึ้นจนเรียบร้อในปี พ.ศ. 2464

ในวันที่ 15 เมษายนของทุกๆปี จะมีงานประเพณีประจำปี พิธีสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ทองคำ และในวันนั้นจะมีพิธีถอดสลักเปิดพระเศียร เพื่อนำพระบรมธาตุจากผอบมาสรงน้ำด้วย

 

วัดเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดพระเจดีย์ซาวหลัง‎
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Chedi Sao Lang (Chedi Sao Lang Temple)
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 16.30
ช่วงเวลาสำหรับถ่ายภาพ :
สำหรับการถ่ายภาพด้านหน้าหมู่พระเจดีย์
อำเภอ : เมืองลำปาง (Mueang Lampang)
จังหวัด : ลำปาง (Lampang)
แผนที่ : พิกัด 18.322359,99.515018

 

 

นับพระเจดีย์ซาวให้ครบ 20 องค์

องค์พระธาตุเจดีย์ซาว หรือ เจดีย์ซาว ตั้งอยู่กลางวัดเจดีย์ซาวหลัง เป็นหมู่เจดีย์รวม 20 องค์ องค์ใหญ่สุดอยู่ตรงกลาง แวดล้อมด้วยเจดีย์อีก19 รายล้อมด้านข้างและด้านหลังข้างละ 5 องค์ ด้านหน้าของเจดีย์แต่ละองค์ทำเป็นซุ้ม มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ข้างใน ลักษณะการก่อสร้างเป็นศิลปะแบบพม่าผสมศิลปะล้านนา เล่ากันมาว่าผู้ที่ไปนมัสการมักจะนับเจดีย์ไม่ครบ 20 องค์ หรือบางทีก็นับเกิน 1 องค์ มีตำนานเล่ากันว่าสาเหตุนี้ขึ้นอยู่กับบาปบุญของแต่ละคน หากใครนับเจดีย์ได้ครบ 20 องค์ ถือว่า เป็นคนมีบุญ

 

วัดเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

 

พระแสนแซ่ทองคำ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  พระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ

พระแสนแซ่ทองคำ ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหาร วัดเจดีย์ซาวหลัง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ เนื้อวัสดุทองคำน้ำหนัก 95.5 บาท เป็นศิลปะแบบล้านนาผสมอยุธยา สร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 นับว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติ

พระแสนแซ่ทองคำนี้ได้ถูกขุดพบในไร่อ้อย ของนายบุญเทียม เครือสาร ในปี พ.ศ. 2526 ลักษณะกรรมวิธีการสร้าง ตีแต่งขึ้นเป็นส่วนๆ มิได้เป็นการหล่อ แต่ละส่วนต่อกันด้วยสลัก มีฝีมือประณีตมาก พุทธลักษณะคล้ายพระแก้วมรกตในวัดพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้า ต่อมาจึงได้อัญเชิญมามอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ประดิษฐานในพระวิหารวัดพระเจดีย์ซาวหลัง

 

วัดเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

 

 

พระประธานวัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลังมีพระอุโบสถหลังใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2474 พระประธานมีพระพุทธลักษณะงดงามเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่อด้วยดิฐถือปูน หน้าตักกว้าง 3.20 เมตร สูง 4.70 เมตร เสาซุ้มประตูและหน้าต่างประดับด้วยลวดลายกระจกสี แต่ที่บานประตูทั้งสามนั้นคงจะเป็นประตูเก่า เขียนลวดลายประดับลายรดน้ำเป็นลายเครือเถาละเอียดและสวยงามมากน่าเสียดายว่าลายรดน้ำที่บานประตูนั้นบางส่วนกร่อนหลุดไปบ้างแล้ว

 

วัดเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตั้งห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 5 กิโลเมตร  ใช้เส้นทางสายลำปาง-แจ้ห่ม ผ่านชุมชนประตูม้า สุสานไตรลักษณ์ หลวงพ่อเกษมเขมโก ก็จะถึงทางเข้าวัด อยู่ซ้ายมือ เข้าไปอีก 800 เมตร จะถึงวัดพระเจดีย์ซาวหลัง

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : วัดพระเจดีย์ซาวหลัง 268 ม.12 ซ.ศรีคันธวงศ์ ถ.ลำปางแจ้ห่ม บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว  ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
การติดต่อ : 053 248604

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย , เวบไซท์แดนพระนิพพาน , เวบไซท์เทศบาลนครลำปาง , เวบไซท์สำนักงานจังหวัดลำปาง, เวบไซท์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์ www.zthailand.com ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น