เดินชมวัดเก่าริมตลาดอัมพวา เยือนสถานที่พระราชสมภพรัชกาลที่ ๒

 

สถานที่ท่องเที่ยว สมุทรสงคราม: วัดอัมพวัน

เดิมบริเวณวัดอัมพวันเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม วัดอัมพวันมีศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมชื่อวัดอัมพวา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอัมพวันเจติยาราม” ซึ่งมีความหมายว่า วัดที่มีเจดีย์และสวนมะม่วง วัดอัมพวันได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายรัชกาล เป็นพระอารามหลวงชั้นโท มีศิลปะสถาปัตยกรรมแบบกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น อยู่ติดกับตลาดอัมพวา โดยตั้งอยู่ปากคลองอัมพวาด้านเหนือ อยู่ใกล้บริเวณทางเข้าที่จอดรถ วัดอัมพวันเป็นวัดขนาดไม่ใหญ่ น่าเดินแวะเข้าไปชมหากได้มาเดินตลาดน้ำอัมพวา

 

วัดอัมพวัน สมุทรสงคราม

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดอัมพวันเจติยาราม , วัดอัมพวา
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Amphawan Chetiyaram
อำเภอ : อัมพวา
จังหวัด : สมุทรสงคราม
แผนที่ : พิกัด 13.42622, 99.954089

 

 

อิ่มเอิบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังรัตนโกสินทร์ในพระอุโบสถ

ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พูดถึงเรื่องราวในวรรณคดีต่างๆ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระมหนครโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค ฯ  เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เขียนขึ้นมา

วัดอัมพวัน สมุทรสงคราม

วัดอัมพวัน สมุทรสงคราม

 

 

 

 

พระปรางค์บรรจุพระสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้มีการบูรณะวัดอัมพวันครั้งใหญ่ และสร้างพระปรางค์ขึ้นเป็นที่บรรจุพระบรมสรีรังคารและพระบรมอัฐิบางส่วนของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมราชชนก โดยเชื่อกันว่าบริเวณพระปรางค์ของวัดอัมพวันนี้ เดิมเป็นเรือนที่คุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1)  ใช้เป็นที่คลอดบุตรชาย ซึ่งต่อมาได้เป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นอกจากนั้นทางด้านนอกใกล้พระอุโบสถทางด้านหน้าพระวิหาร ยังประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอีกด้วย

วัดอัมพวัน สมุทรสงคราม

 

 

 

นมัสการพระบาทสี่รอยและพระที่นั่งทรงธรรม

พระที่นั่งทรงธรรมคือชื่อที่พระราชทานนามโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สันนิษฐานกันว่าคือตำหนักไม้ที่ประทับหรือนิวาสนสถานเดิมของสมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี  พระชายาเดิมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงได้เสด็จออกบวชชีเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งกับพระบรมวงศานุวงศ์  ได้ถวายนิวาสนสถานเดิมของท่านอุทิศให้สร้างวัดขึ้นก่อนในขณะที่ยังมีพระชนมชีพอยู่ ปัจจุบันด้านในเปิดให้ชมพร้อมนมัสการพระบาทสี่รอย  หากสังเกตจะพบพระนามาภิไธยย่อ (สธ) ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานไว้บริเวณหน้าบันทางด้านหน้า

 

วัดอัมพวัน สมุทรสงคราม

 

 

 

 

 

เดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / มาตามทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) จนถึงกิโลเมตรที่ 63 ชิดซ้ายเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม อีกประมาณ 6 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตรที่ 36-37 มีทางแยกซ้าย เข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com


 เนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น