ต้นโพธิ์ต้นแรกของสยามประเทศ กิ่งโพธิ์ต้นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

 

แหล่งท่องเที่ยวปราจีนบุรี : ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ

“ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ” กล่าวกันว่าต้นโพธิ์ศรีมหาโพธินี้เป็นกิ่งโพธิ์จากต้นโพธิ์ต้นเดียวกับต้น “พระศรีมหาโพธิ์” ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับและตรัสรู้สัมโพธิญาณ จึงทำให้ต้นโพธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธศาสนิกชนมาแต่สมัยพุทธกาลจวบจนปัจจุบันกว่า 2,000 ปี และต้นโพธิ์ศรีมหาโพธินี้ถือเป็นต้นโพธิ์ต้นแรกของเมืองไทยมีขนาดลำต้น 20 เมตร สูง 30 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เมตร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดศรีมหาโพธิ์ ซึ่งในบริเวณวัดนี้มีต้นโพธิ์ที่มาจากหน่อเดียวกันอยู่เป็นจำนวนมาก

จากการเล่าต่อกันมาในอดีตถึงที่มาของต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ในสมัยทวารวดีที่เมืองปราจีนบุรีเคยเป็นเมืองโบราณที่มีความรุ่งเรือง เจ้าผู้ครองเมืองศรีมโหสถคือพระเจ้าทวานัมปะยะดิษฐ์ ได้ส่งคณะทูตเดินทางไปขอกิ่งต้นโพธิ์จากพระศรีมหาโพธิ์จากเจ้าผู้ครองนครปาตุลีบุตร ณ พุทธคยา ปัจจุบันต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี ทุกๆปีจะมีงานนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นประจำ บริเวณใต้ต้นโพธิ์ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นพระประธานและทั่วบริเวณต้นโพธิ์ยังมีรั้วระเบียงคตล้อมรอบภายในระเบียงคตประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ไว้ให้ผู้คนกราบไหว้บูชา

 

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดต้นศรีมหาโพธิ์, วัดศรีมหาโพธิ์ ,วัดต้นโพธิ์
ชื่อภาษาอังกฤษ : Ton Pho (Banyan Tree) at Wat Si Maha Pho ( Si Maha Pho Temple)
อำเภอ : ศรีมโหสถ
จังหวัด : ปราจีนบุรี (Prachin Buri)
แผนที่ : พิกัด 13.870464,101.405156

 

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  แทรก

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , wikipedia
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น