สองรักสองมิตรภาพ สักขีพยานสัจจะมิตรภาพไทย-ลาว ขอพรเรื่องความรักจักสมหวัง

 

แหล่งท่องเที่ยวเลย : พระธาตุศรีสองรัก

พระธาตุศรีสองรัก เป็นโบราณปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดเลย เป็นที่เคารพบูชาของทั้งชาวไทยและชาวลาวมานานกว่าสี่ศตวรรษ นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาเที่ยวนิยมแวะสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ว่ากันว่าหากมาขอพรพระธาตุศรีสองรักในด้านที่เกี่ยวกับความรักและมิตรภาพนั้นจะได้พบกับความสมหวังและมีสัมพันธภาพที่ยั่งยืน

ในอดีตนั้นตามศิลาจารึกกล่าวว่าพระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งสัจจะไมตรีและเครื่องหมายของมิตรภาพระหว่างสองอาณาจักรระหว่างอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งอาณาจักรอยุธยา กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตหรือเวียงจันทน์ในปัจจุบัน เนื่องจากการร่วมมือกันจากการรุกรานของพม่า ทั้งสองพระองค์ตั้งสัตยาธิษฐานไว้ว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูลและไม่ล่วงล้ำดินแดนซึ่งกันและกัน จึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุศรีสองรักเพื่อเป็นสักขีพยานการกระทำสัตยาธิษฐานในครั้งนั้น ณ กึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงบนโคกไม้ลังหนุ่มติดกัน ซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักร ถือเป็นสักขีพยานความรักใคร่ของไทยและลาวกันมาแต่โบราณ

รูปแบบศิลปกรรมของพระธาตุศรีสองรัก เป็นรูปแบบของธาตุอีสาน มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบล้านช้าง สร้างระหว่างปี พ.ศ. 2103 ถึง 2106 ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนทาสีขาวทั้งองค์ ลักษณะฐานกว้างด้านละประมาณ 8 เมตร สูง 12 เมตร ส่วนยอดเรียวแหลมประดับด้วยฉัตรและเม็ดน้ำค้าง ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมริด มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว

ทุกวันขึ้น 15 เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา พระธาตุศรีสองรักจะมีงานตจัดงานสมโภชพระธาตุศรีสองรักขึ้น มีการจัดประเพณีแห่ต้นผึ้ง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 400 ปี โดยชาวอำเภอด่านซ้าย หรือที่เรียกว่า “ลูกผึ้งลูกเทียน” จะร่วมกันจัดขึ้นขบวนเชิญต้นผึ้งลักษณะเป็นแผ่นเทียนจับเป็นกลีบถวายพระธาตุศรีสองรัก และมีขบวนแห่นาครอบองค์พระธาตุสามรอบ และทำพิธีที่ลานพระธาตุ แต่ละปีมีผู้คนมาร่วมประเพณีนับพันนับหมื่นคน

การมาสักการะพระธาตุศรีสองรักมีทางขึ้นลงคนละทาง ให้เดินเวียนซ้ายรอบองค์พระธาตุเพื่อเอาหัวใจเข้าหาองค์พระธาตุศรีสองรักอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่โบราณ ควรงดสักการะด้วยดอกไม้ และไม่ควรใส่เสื้อสีแดงไปบูชาพระธาตุ และบูชาด้วยของสีแดง เพราะเป็นสีของเลือดและความรุนแรง นำมาซึ่งความอัปมงคลให้กับชีวิต

 

พระธาตุศรีสองรัก เลย

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Phra That Si Song Rak
อำเภอ : ด่านซ้าย
จังหวัด : เลย (Loei)
แผนที่ : พิกัด 17.270029,101.140668

 

พระธาตุศรีสองรัก เลย

พระธาตุศรีสองรัก เลย

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / จากอำเภอเมืองเลย วิ่งมาตามทางหลวงสาย 21 แยกเข้าสาย 2013 เข้าอำเภอด่านซ้าย เมื่อผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย แยกขวาเข้าเส้นทาง 2113 อีก 1 กิโลเมตรก็จะเจอทางเข้าพระธาตุศรีสองรัก


การติดต่อ

ที่อยู่ : เลขที่ 86 บ้านหัวนายูง หมู่ที่ 14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ่าย จังหวัดเลย

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักศิลปกรที่ 8 ขอนแก่น , ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , wikipedia
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์ www.zthailand.com ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น