สักการะเจดีย์เจ็ดยอดเชียงราย สถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์เจ็ดยอดเชียงใหม่

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : วัดเจ็ดยอด

วัดเจ็ดยอดเป็นวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากซากวัดโบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่คาดว่าจะสร้างในสมัยอาณาจักรล้านนา ต่อมาภายหลังเชียงรายและเชียงแสนถูกรุกรานจากพม่าจึงได้ถูกปล่อยให้รกร้างเป็นเวลานาน จนมาถึงช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้มีการนำราษฎรเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เดินทางมาสร้างบ้างแปงเมืองเชียงราย เชียงแสน ให้กลับเจริญรุ่งเรืองดังเดิม วัดเจ็ดยอดจึงได้ถูกบูรณปฏิสังขรณ์ด้วย การแผ้วถางพื้นที่ได้พบซากวัดเก่า มีแนวกำแพง ฐานวิหาร ฐานเจดีย์ ปรากฏเป็นพระธาตุ 7 องค์ทั้งองค์ใหญ่และ องค์เล็กซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดผุผัง พระครูบาคันธะคนฺธวํโสพระภิกษุที่ร่วมเดินทางมาด้วย จึงชักชวนชาวบ้านให้ช่วยกันบูรณะวัดนั้นเป็นวัดประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านนั้นจึงชื่อบ้านเจ็ดยอด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2387 แต่บางตำนานจากประวัติศาสตร์บอกเล่าสืบต่อกันมาก็ว่า บริเวณนั้นมี วัดร้างถึง 7 วัด พระครูบาคันธะไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงจึงนำมารวมกันสร้างเป็นวัดเดียว และสร้างพระธาตุเจดีย์เจ็ดยอดพร้อมทั้งให้ชื่อวัดเจ็ดยอด ตามชื่อวัดโพธารามหรือวัดเจ็ดยอดที่ นครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราชทรงอุปถัมภ์ให้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฏก ครั้งที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2020

ภายในวัดเจ็ดยอดมีความสงบร่มรื่น มีเจดีย์สีขาวลักษณะมีเจ็ดยอดคล้ายคลึงกับวัดเจดีย์เจ็ดยอดที่เชียงใหม่แต่มีขนาดเล็กกว่า นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นด้านบนได้แต่สตรีไม่อนุญาตให้ขึ้นด้านบน

 

วัดเจ็ดยอด เชียงราย

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Chet Yot
อำเภอ : เมืองเชียงราย  (Muang Chiang Rai)
จังหวัด : เชียงราย (Chiang Rai)
แผนที่ : พิกัด 19.90348,99.831513

 

 

วัดเจ็ดยอด เชียงราย

วัดเจ็ดยอด เชียงราย

วัดเจ็ดยอด เชียงราย

วัดเจ็ดยอด เชียงราย

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากตัวเมืองเชียงรายจากแยกหอนาฬิกาขับรุลงมาตามถนนเจ็ดยอดมาราว 400 เมตร จะเห็นวัดเจ็ดยอดอยู่ทางขวามือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ถ.เจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น