ไหว้ขอพรองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์ สักการะพระจุฬามณีเจดีย์ที่สมุทรสาคร

แหล่งท่องเที่ยวสมุทรสาคร : ศาลพันท้ายนรสิงห์ และวัดศาลพันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์แก่พันท้ายนรสิงห์ผู้ซึ่งเป็นนายท้ายเรือที่จงรักภักดีผู้ที่ยอมรับโทษประหารชีวิตเพื่อรักษาระเบียบแบบแผนราชประเพณีตามกฏมณเฑียรบาลในสมัยอยุธยา ศาลพันท้ายนรสิงห์นี้เป็นศาลที่ชาวบ้านและผู้คนเคารพนับถือกันมาก โดยมักนำรูปปั้นไก่มาถวายเพื่อขอพร รวมถึงมักจะมีผู้คนเข้ามาขอหวยขอพรต่างๆ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆศาลต่างๆ  เดิมศาลนั้นตั้งอยูในคลองโคกขาม ส่วนศาลจำลองนี้สร้างขึ้นบริเวณปากคลอง

 

ส่วนวัดศาลพันท้ายนรสิงห์นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกันกับศาลพันท้ายนรสิงห์ เป็นวัดที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ภายในวัดมีอุโบสถพระราชพรหมยานและพระยืนที่งดงาม มีรูปหล่อเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูป อาทิเช่น หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นต้น วัดศาลพันท้ายนรสิงห์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี โดยพระครูปลัดชลอ วิมโล เจ้าอาวาสของวัดเคยไปจำพรรษาที่วัดท่าซุงอยู่ปฏิบัติธรรมกับพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง แล้วจึงได้กราบขออนุญาตออกจากวัดท่าซุง เพื่อมาสร้างวัดแห่งนี้

 

ศาลพันท้ายนรสิงห์ และวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Phanthai Norasing Shrine and Wat San Phanthai Norasing
อำเภอ : อำเภอเมืองสมุทรสาคร (Mueang Samut Sakhon)
จังหวัด : สมุทรสาคร (Samut Sakhon)
แผนที่ : พิกัด 13.53319,100.378496

 

 

 

สักการะองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์

ศาลพันท้ายนรสิงห์เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในบริเวณนี้ ทุกๆวันจะเห็นชาวบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ปิดทององค์พ่อพันท้ายนรสิงห์ที่อยู่ภายในศาลอย่างเนืองแน่นเพื่อขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว

ตามประวัติแล้ว พันท้ายนรสิงห์ในอดีตเป็นชาวบ้านนรสิงห์แขวงเมืองอ่างทอง ได้มาเป็นนายท้ายเรือและเป็นที่โปรดปรานในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ วันหนึ่งพระเจ้าเสือได้เสด็จประพาสประพาสปากน้ำสาครบุรี ด้วยเรือพระที่นั่งเอกชัยมาตามคลองโคกขามซึ่งก็คือบริเวณสุมุทรสาครนี้ โดยมีพันท้ายนรสิงห์เป็นพันท้ายเรือ คลองโคกขามนั้นคดเคี้ยวและน้ำเชี่ยวมากไม่สามารถบังคับทิศทางเรือได้ทำให้หัวเรือชนเข้ากับต้นไม้จนหัวเรือหัก พันท้ายนรสิงห์จึงขอให้พระเจ้าเสือประหารชีวิตตนตามกฏมณเทฑียรบาน ซึ่งกำหนดว่าถ้าผู้ใดถือท้ายเรือพระที่นั่งให้หัวเรือพระที่นั่งหักผู้นั้น หมายถึงให้มีโทษตัดศีรษะเสีย พระเจ้าเสือทรงฝืนพระทัยยอมตามพันท้ายนรสิงห์สั่งให้ประหารชีวิตแล้วให้ทำศาลขึ้นสูงเพียงตา ให้เอาศรีษะของพันท้ายนรสิงห์กับโขนเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หักขึ้นพลีกรรมไว้ด้วยกันบนศาลนั้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แสดงถึงความจงรักภักดี

 

 

Phanthai Norasing Shrine and Wat San Phanthai Norasing 02

หลักประหารเก่า และสิ่งศักดิ์รอบๆศาล

นอกจากกราบสักการะพันท้ายนรสิงห์ที่ศาลแล้ว รอบๆศาลยังมีหลักประหารเก่า ศาลศรีนวล (ภรรยาของพันท้ายนรสิงห์) หุ่นจำลองพันท้ายนรสิงห์   ให้กราบไหว้บูชาเช่นกัน

 

ศาลพันท้ายนรสิงห์ และวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

 

ชมซากเรือโบราณยักษ์ ทำจากไม้ตะเคียน

ด้านข้างของศาลพันท้ายนรสิงห์คือเรือโบราณสร้างจากไม้ตะเคียนขนาดใหญ่เพียงต้นเดียว มีความยาว 19.47 เมตร กว้าง 2.09 เมตร สูง 1เมตร คาดว่ามีอายุถึงราว 300 ปี พบที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ชาวบ้านแถบนี้เชื่อว่า เรือลำนี้อาจเป็นเรือในขบวนเสด็จ หรืออาจเป็นเรือลำเลียงทหารในอดีต

 

ศาลพันท้ายนรสิงห์ และวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

 

 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

ด้านหลังของศาลพันท้ายนรสิงห์คือสถานที่ที่สามารถเดินชมธรรมชาติป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นทางเดินปูนมีความยาวไม่มากนัก จุดเด่นอยู่ที่สะพานแขวนซึ่งสามารถเดินข้ามคลองข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้ไม่ค่อยมีสัตว์ชายเลนให้เห็นอุดมสมบูรณ์มากนัก จึงเหมาะแก่การเดินเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น

 

 

ศาลพันท้ายนรสิงห์ และวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

 

 

พระจุฬามณี เจดีย์สถานที่วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

วัดศาลพันท้ายนรสิงห์มีพื้นที่ติดกับศาลพันท้ายนรสิงห์  เป็นวัดที่มีอายุไม่นาน มีพระเจดีย์จุฬามณีเช่นเดียวกับที่วัดท่าซุง ที่ชั้นสองมีพระวิสุทธิเทพประดับด้วยกระจกประทับทั้งองค์นั่งห้อยพระบาทอยู่บนแท่น มีความสวยงามยิ่ง ขณะที่ภายในพระอุโบสถคือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และมีเอกลักษณ์ในรูปแบบกับวัดท่าซุงอีกจุดหนึ่ง คือกำแพงแก้วและศาลาพระชำระหนี้สงฆ์ โดยแนวกำแพงแก้วจะสร้างเป็นวิหารเปิดสองชั้น ชั้นบนประดิษฐานพระชำระหนี้สงฆ์ 28 องค์ เรียงรายตลอดแนวกำแพง

ศาลพันท้ายนรสิงห์ และวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร

 

    

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากกรุงเทพฯ มาตามถนนพระราม 2 จากบริเวณวงแหวนรอบนอก วิ่งมาประมาณ 7 กม. ให้เข้าทางคู่ขนานเมื่อเห็นป้ายบุญถาวรแต่ไกล ผ่านบุญถาวรเลี้ยวซ้ายเข้าเส้น 2004 วิ่งตรงผ่านชุมชนต่างๆมาประมาณ 9 กิโล จะเจอแยกมีป้ายบอกเลี้ยวซ้ายไปศาลพันท้ายนรสิงห์ ให้เลี้ยวและตรงไปอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงศาลพันท้ายนรสิงห์  มีที่จอดรถกว้างขวาง ส่วนวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ตรงจากศาลพันท้ายนรสิงห์ไปอีกเล็กน้อย

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ต. พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
การติดต่อ : อบต. พันท้ายนรสิงห์ 034 478 461
Social  Media : Facebook วัดศาลพันท้ายนรสิงห์

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ป้ายข้อมูลภายในสถานที่ , oknation , เวบไซท์สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น