ล่องเรือชมสองฝั่งคลองจากตลาดบ้านใหม่ แวะไหว้พระนอนกระจกศักดิ์สิทธิ์

 

แหล่งท่องเที่ยวฉะเชิงเทรา : วัดเทพนิมิตร

วัดเทพนิมิตรเป็นจุดขึ้นเรือของโปรแกรมชมสองฝั่งคลองของตลาดบ้านใหม่ที่อยู่ติดๆกัน นักท่องเที่ยวมักแวะขึ้นมาไหว้พระนอนกระจกที่ขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์และกราบ “หลวงพ่อโต” พระประธานในอุโบสถอายุร้อยกว่าปี ชาวบ้านมักนิยมบนบานไม่ให้ฝนตกและบนบานเพื่อไม่ให้ถูกเกณฑ์ทหาร

วัดเทพนิมิตรสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ประมาณพ.ศ. 2411 เดิมจัดตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นมาก่อน วัดเทพนิมิตรเป็นวัดธรรมยุติกนิกายวัดหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา วัดเทพนิมิตรนี้ได้ขอพระราชทานพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ 8 เป็นทองแดงมีลักษณะกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 44 ซม. หรือประมาณ 17 นิ้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2488 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานไว้เป็นเกียรติแก่วัด เนื่องจากในสมัยนั้นวัดเทพนิมิตรและคณะอุบาสกอุบาสิกาได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์ สร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่หลังหนึ่ง (หลังปัจจุบัน) ปัจจุบันพระบรมรูปหล่อนี้ประดิษฐานไว้ด้านหน้าอุโบสถวัดเทพนิมิตร

ปัจจุบันวัดเทพนิมิตรตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีการจัดการศึกษาทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลี เป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุตนิกาย

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดเทพนิมิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Thepnimitr
เวลาเปิด-ปิด : 08:00 – 17:00
อำเภอ : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ฺMuang Chachoengsao)
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา (Chachoengsao)
แผนที่ : พิกัด 13.699382,101.089614

 

 

วิหารริมน้ำ พระนอนกระจก อายุกว่าร้อยปี

พระนอนกระจกนับเป็นพระพุทธไสยาสน์ องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจก มีพุทธลักษณะบรรทมตะแคงเบื้องขวาหลับพระเนตร พระหัตถ์ขวาชันพระเศียรตั้งขึ้น พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระวรกาย พระบาทซ้ายทับซ้อนพระบาทขวา ประชาชนโดยทั่วไป นิยมไปกราบไหว้บูชา พระนอนกระจก วัดเทพนิมิตร เพราะมีความเชื่อ ความศรัทธาว่า เมื่อได้กราบไหว้บูชา พระนอนปางไสยาสน์ องค์นี้แล้ว จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิต

พระนอนกระจกวัดเทพนิมิตรสร้างขึ้นในราว ปี พ.ศ. 2419 พื่อเป็นที่ระลึกถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

 

วัดเทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา

อุโบสถวัดเทพนิมิตร ประดิษฐาน หลวงพ่อโต อายุ 100 กว่าปี

พระอุโบสถวัดเทพนิมิตรก่อสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน ประตูและหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักและมีการลงสีให้เหมือนธรรมชาติตามเรื่องราวที่แกะสลัก เช่น ต้นไม้จะเป็นสีเขียว ลูกไม้ ดอกไม้จะเป็นสีแดง เหลือง เป็นต้น ทางวัดได้ดูแลรักษาประตูและหน้าต่างไม้แกะสลักอย่างดีด้วยการทำบานประตูกระจกอีกชั้นหนึ่ง บริเวณหน้าพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ 8 จัดตกแต่งเป็นซุ้มประดับกระจกสีเป็นลาดลายงดงาม เป็นพระอุโบสถที่ทรงคุณค่า มีลักษณะงดงาม ประดับตกแต่งอย่างประณีต วิจิตรบรรจง เป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก

พระประธานของอุโบสถวัดเทพนิมิตรคือ”หลวงพ่อโต” เป็นพระเก่าแก่มีอายุหลายร้อยปีเนื้อทองสัมฤทธิ์ลงรักปิดทอง ปางสมาธิ สังฆาฏิ จีวร ลายดอกพิกุล พุทธศาสนิกชนให้ความนิยมในการสักการะบูชา โดยพุทธศาสนิกชนส่วนมากจะบนบานไม่ให้ฝนตก และบนบานไม่ให้ถูกเกณฑ์ทหาร นิยมบนบานด้วยประทัด

 

วัดเทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา

วัดเทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากถนนมอเตอร์เวย์ออกเส้นทางมาฉะเชิงเทรา ตรงมาทางถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา จะผ่านสามแยกที่เลี้ยวขวาไปอำเภอพนมสารคาม ให้ตรงไปจนเจอทางขนานวนออกขวาไปถนนมหาจักรพรรดิ์ ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศุภกิจ เมื่อผ่านทางรถไฟทางเข้าวัดเทพนิมิตรจะอยุ่ทางซ้ายมือ

การเดินทางโดยทางเรือ  / นั่งเรือจากท่าเรือตลาดบ้านใหม่ ในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุด จะมีเรือที่พานักท่องเที่ยวชมสองฝั่งคลอง และขึ้นที่ท่าวัดเทพนิมิตร

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : 533 วัดเทพนิมิตร ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Official Website : www.watthepnimit.com
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์วัดเทพนิมิตร , ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น