สักการะพระพุทธไสยาสน์งดงาม วัดสำคัญที่ชุมนุมพลสมเด็จพระนเรศวรฯ 

 

แหล่งท่องเที่ยวอ่างทอง : วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร หรือ วัดป่าโมก เป็นวัดที่อยู่ติดริมแม่น้ำของจังหวัดอ่างทอง ชาวบ้านเรียกว่าวัดใต้ท้ายตลาด  ในอดีตบริเวณวัดแห่งนี้เคยมีต้นโมกอยู่มากมาย ในอดีตสันนิษฐานว่าวัดนี้จมน้ำลงไปหมดจึงได้ย้ายพระพุทธไสยาสน์มาไว้ที่วัดอีกแห่งแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อวัดป่าโมก ภายในวิหารวัดป่าโมกนี้ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่แสนงดงาม พระพักตร์ยาวรีเป็นรูปไข่ มีความยาว 22.58 เมตร ภายในพระพุทธไสยาสน์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 36 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัยตามพงศาวดารเหนือ  มีเรื่องเล่าขานกันว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะยกทัพไปทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา พระองค์ได้เสด็จมาชุมนุมพลและถวายสักการะบูชา โดยทำพิธีเหยียบชิงชัยภูมิตัดไม้ข่มนามและนมัสการองค์พระพุทธไสยาสน์

นอกจากนี้ภายในวัดป่าโมกยังมีมีพระวิหารเขียนที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างในสมัยพระเจ้าท้ายสระที่เคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าท้ายสระ ภายในมีภาพเขียนชาดก ฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 3-4 บานประตูกลางวิหารเขียนเป็นมุก ได้นำไปไว้ที่วิหารยอด วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้านหน้าพระวิหารมีเรือสำเภาก่อด้วยอิฐฉาบปูน มีเจดีย์ประดิษฐานอยู่ตรงกลางลำเรือนั้นอยู่ และมณฑปพระพุทธบาท 4 รอย หอไตร  ศาลเจ้าแม่ช่อมะขาม พระบรมรานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ตั้งอยู่บริเวณลานริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 

วัดป่าโมกวรวิหาร อ่างทอง

วัดป่าโมกวรวิหาร อ่างทอง
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดป่าโมก
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wat Pa Mok Worawihan (Pa Mok Worawihan Temple)
อำเภอ : อำเภอป่าโมก (Pa Mok)
จังหวัด : อ่างทอง (Ang Thong)
แผนที่ : พิกัด 14.482101,100.4478452

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  วัดป่าโมกอยู่ห่างอำเภอเมืองอ่างทองไป 18 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 309 สายอ่างทอง-อยุธยา เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 40 ให้เข้าทางหลวงหมายเลข 329 จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 3501 จะเห็นป้ายทางไปวัดป่าโมก

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : เลขที่  1/ง   หมู่ 4  ถนนป่าโมกราษฎร์บำรุง ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
การติดต่อ : 035 623 3241

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง , ป้ายข้อมูลภายในสถานที่
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น