สักการะพระเจ้าล้านตื้อที่สามเหลี่ยมทองคำ ตำนานพุทธศาสนาศักดิ์สิทธิ์จมลงกลางลุ่มน้ำโขง

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : พระพุทธนวล้านตื้อ เชียงแสน

พระพุทธนวล้านตื้อ เชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ก่อสร้างขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ  72 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.  2547  มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 15 เมตร ประดิษฐาน ณ บริเวณริมแม่น้ำโขงของสามเหลี่ยมทองคำ ) พระพุทธนวล้านตื้อ เชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นองค์แทนพระเจ้าล้านตื้อองค์จริงที่เชื่อว่าจมน้ำอยู่

ตำนานของพระเจ้าล้านตื้อว่ากันว่าเชียงแสนในยุคก่อนมีเกาะเก่าแก่กลางลำแม่น้ำโขง เป็นที่ตั้งของ วัดพระเจ้าทองทิพย์  อันเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพทุธรูปสำริดขนาดใหญ่ ซึ่งชาวบ้านกล่าวขานนามว่า “พระเจ้าล้านตื้อ” แปลว่าองค์พระนี้มีขนาดและน้ำหนักมาก สันนิฐานว่าองค์พระคงจมลงไปพร้อมกับเการะดอนแท่น ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณน้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน  ต่อมา พ.ศ. 2479 เห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่โพล่ขึ้นมากลางน้ำที่บริเวณลำน้ำโขงของอำเภอเชียงแสน เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบโบราณวัตถุทางศาสนา และได้มีการค้นพบมากขึ้น โดยมีความพยายามหลายครั้ง แต่ด้วยบริเวณนั้นเป็นน้ำวนและเชี่ยวมาก การค้นหาพระพุทธรูปที่จมอยู่ในลำน้ำโขง ตั้งแต่การพบครั้งแรกจนกระทั้งถึงทุกวันนี้กว่า 70 ปีแล้วเรื่องราวยังเป็นที่สนใจและถูกเล่าขานผ่านลูกหลานชาวเชียงแสน เมื่อสืบทอดผ่านกันมาจึงกลายเป็นตำนานและนิทานพื้นบ้านพระพุทธรูปนวล้านตื้อ นอกจากนั้นดินแดนเชียงแสนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งประวัติศาสตร์อารยธรรมรวมทั้งพระเจ้าล้านตื้อถือเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งหากค้นพบและสามารถนำขึ้นมาจากลำน้ำโขงได้ก็จะอาจมีปัญหาในการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของจนอาจกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศและพุทธศาสนิกชน ในอนุภาคลุ่มน้ำโขงได้ จึงเห็นชอบร่วมกันว่าควรจะถือเอาพระพุทธรูปเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯที่ได้จัดสร้างไว้ถวายเป็นมหามงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เป็นองค์แทนพระเจ้าล้านตื้อ โดยร่วมใจกันถวายนามว่า พระพุทธนวล้านตื้อ เชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ประทับนั่งบน“เรือแก้วกุศลธรรม” ขนาดเรือกว้าง 22 เมตร ยาวจากหัวเรือถึงท้ายเรือ 89 เมตร  พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างซุ้มประตูโขง พระมหาโพธิสัตว์ มีความสูง 9.99 เมตร  ตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ มีความสูง 17.99 เมตร ในยามค่ำคืนมีการเปิดไฟสวยงาม

 

พระพุทธนวล้านตื้อ เชียงแสน เชียงราย

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : พระพุทธนวล้านตื้อ ลือโลก
ชื่อภาษาอังกฤษ : Phra Buddha Nawa Lan Tue, The Golden Triangle Buddha
อำเภอ : เชียงแสน (Chiang Saen)
จังหวัด : เชียงราย (Chiang Rai)
แผนที่ : พิกัด 20.352478,100.082997

 

พระพุทธนวล้านตื้อ เชียงแสน เชียงราย

พระพุทธนวล้านตื้อ เชียงแสน เชียงราย

พระพุทธนวล้านตื้อ เชียงแสน เชียงราย

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /   จากตัวเมืองเชียงรายวิ่งขึ้นเหนือมาตามถนนพหลโยธินเข้าอำเภอแม่จัน เมื่อผ่านตัวอำเภอจะเจอสามแยกเลี้ยวขวาไปถนนสาย 1016 ให้เลี้ยวขวาตรงไปถึงอำเภอเชียงแสน ไปตามถนนสาย 1290 เส้นทางเลียบแม่น้ำโขง ก็จะพบกับตุงหลวงเฉลิมพระกียรติและพระพุทธนวล้านตื้อ

 

การติดต่อ

การติดต่อ : มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน 053 784456, 053 652146

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น