โบราณสถานวิหารไทลื้อทรงคุณค่า สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นวิหารไม้รุ่นสุดท้าย

 

แหล่งท่องเที่ยวน่าน : โบราณสถานวิหารไทลื้อ วัดหนองแดง

วัดหนองแดงเป็นวัดเก่าโบราณของไทยลื้อ ตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีลักษณะเด่นคือตัวโบราณสถานวิหารไทลื้อของวัดหนองแดงมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบไทยลื้อมีรูปแบบเฉพาะทางมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  สร้างโดยช่างชาวไทยลื้อ (แคว้นสิบสองปันนา) และไทพวนร่วมกันสร้างในราวปั พ.ศ. 2330 หรือสองร้อยกว่าปีล่วงมาแล้ว ต่อมามีการบูรณะหลายครั้งแต่รูปร่างลักษณะภายนอกยังคงรูปเดิมไว้มาก โดยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2492 และบูรณะต่อมาในปี พ.ศ. 2538  ตัวอาคารผนัง สร้างด้วยอิฐก่อ หนาประมาณ 50 เซนติเมตร สูงประมาณ 3 เมตร ภายนอกมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น หลังคามุงด้วย “แป้นเกล็ด” รูปทรงค่อนข้างเตี้ย  ช่อฟ้าแกะด้วยไม้สักทองเรียกว่า “นกหัสดีลิงค์” (ศีรษะเป็นช้าง ตัวเป็นหงส์)  ซึ่งชาวไทลื้อเชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงจากสวรรค์ เชิงชายประดับไม้ฉลุลายน้ำหยาด ซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของชาวไทลื้อ  ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังแสดงทศชาติชาดก และประดิษฐาน “พระบัวเข็ม” เป็นองค์พระประธานสร้างโดยครูบาสิทธิการ ตั้งอยู่บนฐานชุกชีที่พันรอบด้วยพญานาคเรียกว่า “นาคบัลลังค์” จากความเชื่อที่ว่านาคเป็นเครื่องหมายแห่งความสง่างาม ความดี และเป็นอารักษ์แห่งพุทธศาสนา

โบราณสถานวิหารไทลื้อของวัดหนองแดงนี้นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่หาดูได้ยากและคงเป็นวิหารไม้รุ่นสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ ทางกรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี พ.ศ. 2524 ส่วนบริเวณภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์วัดหนองแดงซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขนาดเล็กให้ได้ชม

 

โบราณสถานวิหารไทลื้อ วัดหนองแดง

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : โบราณสถานวิหารไทลื้อ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wihan Thai Lue Ancient Remains Wat Nong Daeng
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 06:00 – 18:00
อำเภอ : เชียงกลาง (Chiang Klang)
จังหวัด : น่าน (Nan)
แผนที่ : พิกัด 19.303775,100.854167

 

โบราณสถานวิหารไทลื้อ วัดหนองแดง

โบราณสถานวิหารไทลื้อ วัดหนองแดง

โบราณสถานวิหารไทลื้อ วัดหนองแดง

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากตัวเมืองน่านขับไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 101 เข้าอำเภอเชียงกลาง เมื่อถึงสี่แยกไฟแดงบริเวณตลาดสดเทศบาลเชียงกลางให้ขับขึ้นมาตาเส้น 1080 ผ่านโรงพยาบาลเชียงกลาง สังเกตซ้ายมือจะเห็นป้ายเข้าซอยเขียนว่าโบราณสถานวิหารไทลื้อ วัดหนองแดง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป ตรงไปอีกสักพักก็ถึง

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านหนองแดง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
การติดต่อ : 054 797292

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : ข้อมูลภายในสถานที่, สำนักงานจังหวัดน่าน, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น