food, products or place Zip code or address

ศาสนาและศรัทธา

ศาสนาและศรัทธา

วัดพระธาตุผาเงา เชียงแสน เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

กราบหลวงพ่อผาเงา พระพุทธรูปโบราณริมโขง สักการะพระธาตุตั้งอยู่บนก้อนหิน

กราบหลวงพ่อผาเงา พระพุทธรูปโบราณริมโขง สักการะพระธาตุตั้งอยู่บนก้อนหิน   แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : วัดพระธาตุผาเงา เชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก อยู่ตรงข้ามกับประเทศลาว อ่านต่อ

พระพุทธนวล้านตื้อ เชียงแสน เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

สักการะพระเจ้าล้านตื้อที่สามเหลี่ยมทองคำ ตำนานพุทธศาสนาศักดิ์สิทธิ์จมลงกลางลุ่มน้ำโขง

สักการะพระเจ้าล้านตื้อที่สามเหลี่ยมทองคำ ตำนานพุทธศาสนาศักดิ์สิทธิ์จมลงกลางลุ่มน้ำโขง   แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : พระพุทธนวล้านตื้อ เชียงแสน พระพุทธนวล้านตื้อ เชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ

วัดพระแก้ว เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

ตามรอยสายธารตั้งต้นพระแก้วมรกต กราบสักการะพระหยกเชียงราย

ตามรอยสายธารตั้งต้นพระแก้วมรกต กราบสักการะพระหยกเชียงราย   แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย เป็นวัดที่มีความสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเป็นวัดที่ได้ค้นพบ "พระแก้วมรกต" อ่านต่อ

โบราณสถานถ้ำพระ เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

อดีตสุสานพระโบราณของเชียงราย ตะหง่านถ้ำหินประชิดลำน้ำกก

อดีตสุสานพระโบราณของเชียงราย ตะหง่านถ้ำหินประชิดลำน้ำกก   แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : โบราณสถานถ้ำพระ โบราณสถานถ้ำพระ หรือ ถ้ำพระ ตั้งอยู่ตรงข้ามฟากแม่น้ำของหาดเชียงราย โดยมีลำน้ำกกตัดคั่นตรงกลาง อ่านต่อ

วัดเชตวัน (พระนอน) เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

วัดประจำตะวันออกของเชียงราย สืบทอดประเพณีพระนอนและอนุรักษ์การตี๋กลองปูจ๋า

วัดประจำตะวันออกของเชียงราย สืบทอดประเพณีพระนอนและอนุรักษ์การตี๋กลองปูจ๋า   แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : วัดเชตวัน (พระนอน) วัดเชตวัน หรือที่เรียกกันว่า วัดพระนอนเชียงราย เป็นวัดสิริมงคลเมือง ประจำทิศบูรพา อ่านต่อ

วัดเจ็ดยอด เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

สักการะเจดีย์เจ็ดยอดเชียงราย สถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์เจ็ดยอดเชียงใหม่

สักการะเจดีย์เจ็ดยอดเชียงราย สถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์เจ็ดยอดเชียงใหม่   แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : วัดเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอดเป็นวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากซากวัดโบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างแต่คาดว่าจะสร้างในสมัยอาณาจักรล้านนา ต่อมาภายหลังเชียงรายและเชียงแสนถูกรุกรานจากพม่าจึงได้ถูกปล่อยให้รกร้างเป็นเวลานาน จนมาถึงช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ อ่านต่อ

วัดกลางเวียง เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

วัดใจกลางสี่มุมเมืองเวียงเชียงราย กราบไหว้สะดือเวียงเชียงราย

วัดใจกลางสี่มุมเมืองเวียงเชียงราย กราบไหว้สะดือเวียงเชียงราย   แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : วัดกลางเวียง วัดกลางเวียงเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางเวียงเชียงราย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1975 เดิมชื่อจันทน์โลก อ่านต่อ

วัดมิ่งเมือง เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

วัดโบราณกลางเมืองเชียงราย สักการะหลวงพ่อพระศรีมิ่งเมืองและหลวงพ่อดำล้านนา

วัดโบราณกลางเมืองเชียงราย สักการะหลวงพ่อพระศรีมิ่งเมืองและหลวงพ่อดำล้านนา   แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : วัดมิ่งเมือง วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงราย เป็นวัดดั้งเดิมที่คาดว่ามีมาตั้งแต่การสร้างเมืองเชียงราย ตามประวัติการสร้างตามหลักฐานและคำบอกเล่าของคนโบราณเล่าว่า ผู้สร้างวัดมิ่งเมืองคือ มหาเทวีอุษาปายะโคซึ่งเป็นมเหสีของพ่อขุนเม็งรายฯ อ่านต่อ

ถ้ำเมืองออน เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

มหัศจรรย์พระธาตุอยู่ในถ้ำ นมัสการพระธาตุนมผา พุทธศาสนาในภูเขา

มหัศจรรย์พระธาตุอยู่ในถ้ำ นมัสการพระธาตุนมผา พุทธศาสนาในภูเขา   แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : ถ้ำเมืองออน ถ้ำเมืองออน ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ไกลจากน้ำพุร้อนสันกำแพง อ่านต่อ

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย

อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย   แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่อยู่ทางทิศใต้ของคูเมือง บริเวณถนนวัวลายซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ แต่เดิมนั้นวัดศรีสุพรรณเป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกวา 500 อ่านต่อ