food, products or place Zip code or address

จังหวัดเชียงใหม่

พระนอนไม้สักทอง วัดศรีมงคล เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

สักการะพระนอนไม้สักทองอายุ 300 ปี พระศรีศากยมุนีมิ่งมงคล

สักการะพระนอนไม้สักทองทั้งต้นอายุ 300 ปี  พระศรีศากยมุนีมิ่งมงคล 

ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเชียงดาว จุดตะเกียงมุดถ้ำชมหิน กราบพระพุทธรูปเก่าแก่

ถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเชียงดาว จุดตะเกียงมุดถ้ำชมหิน กราบพระพุทธรูปเก่าแก่ 

บ้านไม้หอมฮิโนกิ เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

เปิดบ้านไม้มีกลิ่นหอม อบอวลความเป็นญี่ปุ่น ตามรอย 'กลกิโมโน'

เปิดบ้านไม้มีกลิ่นหอม อบอวลความเป็นญี่ปุ่น ตามรอย ‘กลกิโมโน’ 

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ปางช้างกลางธรรมชาติสวย นั่งช้างลุยแม่น้ำ ทางเลือกแบบกรีนๆของคนชอบช้าง

ปางช้างกลางธรรมชาติสวย นั่งช้างลุยแม่น้ำ ทางเลือกแบบกรีนๆของคนชอบช้าง 

บ้านจ๊างนัก เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

เห็นจ๊างกันเต็มบ้าน ศูนย์งานไม้แกะสลักช้างฝีมือเยี่ยม เลื่องลือในวงการ

เห็นจ๊างกันเต็มบ้าน ศูนย์งานไม้แกะสลักช้างฝีมือเยี่ยม เลื่องลือในวงการ 

ถ้ำเมืองออน เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

มหัศจรรย์พระธาตุอยู่ในถ้ำ นมัสการพระธาตุนมผา พุทธศาสนาในภูเขา

มหัศจรรย์พระธาตุอยู่ในถ้ำ นมัสการพระธาตุนมผา พุทธศาสนาในภูเขา 

น้ำพุร้อนสันกำแพง เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

จุ่มเท้าแช่น้ำร้อน นวดเพลินสบายตัว วีถีออนเซ็นแบบฉบับไทยแลนด์

จุ่มเท้าแช่น้ำร้อน  นวดเพลินสบายตัว วีถีออนเซ็นแบบฉบับไทยแลนด์ 

โครงการหลวงตีนตก เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

หอมกาแฟ แช่ลำธาร หัวใจเบิกบานเมื่อได้มาเยือนโครงการหลวงตีนตก

หอมกาแฟ แช่ลำธาร หัวใจเบิกบานเมื่อได้มาเยือนโครงการหลวงตีนตก 

หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

เยือน 3 พิพิธภัณฑ์กลางเวียง ทรงคุณค่าประวัติศาสตร์เชียงใหม่และล้านนา

เยือน 3 พิพิธภัณฑ์กลางเวียง ทรงคุณค่าประวัติศาสตร์เชียงใหม่และล้านนา 

อุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย

อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย