เวียงท่ากาน หมู่บ้านโบราณสถานพันปีที่สันป่าตอง เก่าแก่กว่าเวียงกุมกาม

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : เวียงท่ากาน หรือ โบราณสถานเวียงท่ากาน

เวียงท่ากานเป็นเมืองโบราณอีกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเวียงกุมกาม แต่เวียงท่ากานนั้นมีความเก่าแก่กว่าเวียงกุมกามมาก ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านท่ากาน อำเภอสันป่าตอง ในชุมชนเชื้อสายพม่า ที่ได้ดูแลวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี การมาเยี่ยมชมโบราณสถานเวียงท่ากานสามารถแวะมาเที่ยวชมได้ไม่ยาก เพราะห่างจากเส้นทางหลวง ทางที่ไปอำเภอฮอดและจอมทองเพียงนิดเดียวเท่านั้น ที่เวียงท่ากานนั้นจะมีลักษณะโบราณสถานกระจายตัวอยู่รอบๆหมู่บ้าน โดยมีจุดหลักอยู่ที่ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงท่ากาน ที่จุดนี้มีเจดีย์โบราณสถานที่มีความสมบูรณ์สองแห่งภายในวัดกลางเวียง ซึ่งเป็นวัดหลวงประจำราชสำนักในสมัยโบราณ ที่ตั้งอยู่ติดๆกันคืออาคารจัดทำเป็นนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียงท่ากานและแสดงหลักฐานทางโบราณคดีให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้ามาชม

จากการขุดค้นทางโบราณคดีของเวียงท่ากานนั้นได้พบโบราณวัตถุศิลปกรรมแบบหริภุญไชยจำนวนมาก เช่น พระดินเผาแบบต่างๆ เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าชุมชนแถวนี้นับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 17 – 18 ส่วนโบราณสถานที่พบเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนนา สมัยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20 -22 แสดงถึงการอยู่อาศัยของผู้คนนี้มายาวนานสืบเนื่องกันมาโดยตลอดแม้ในสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของพม่า

ปัจจุบันประชากรบ้านท่ากานส่วนใหญ่เชื้อสายไทลื้อ ที่เรียกตัวเองว่า “ชาวยอง” เนื่องจากอพยพมาจากเมืองยองในพม่าเป็นเวลากว่า 200 ปีแล้ว ชุมชนท่ากานจึงเป็นชุมชนที่รักท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรมประเพณี และเข้าใจถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในพื้นที่ จึงรวมตัวกันอย่างแข็งขันเพื่ออนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นในแนวทางที่เหมาะสมอย่างเช่นทุกวันนี้

 

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : เวียงโบราณเวียงท่ากาน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Wiang Thakan
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 09.00 – 17.00
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม
อำเภอ : สันป่าตอง  (San Pa Tong)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัด  ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงท่ากาน 18.550427,98.880611

 

 

วัดกลางเวียง วัดศูนย์กลางเวียงท่ากาน

วัดกลางเวียงเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่พื้นที่เขตกลางเวียงท่ากาน จัดเป็นวัดหลวงของฝ่ายปกครองในราชสำนักของเวียงท่ากาน ตัววัดกลางเวียงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีพื้นที่กว้างขวางกว่าวัดอื่นๆในเวียงท่ากาน มีหลักฐานร่องรอยกำแพงวัดและโขงประตูขนาดใหญ่ 2 แห่ง ฐานอาคารวิหารและเจดีย์ขนาดน้อยใหญ่ มีพระเจดีย์ทรงระฆังพื้นเมืองล้านนา 2 องค์ที่ยังคงปรากฏหลักฐานชัดเจนอยู่ ได้ขุดค้นพบโบราณวัตถุในวัดมากมาย โดยโบราณวัตถุที่สำคัญคือ ภาชนะดินเผาพอร์ชเลนลายสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นภาชนะชั้นสูงในสมัยราชวงศ์หยวนของจีน แสดงถึงความสัมพันธ์ของจีนและล้านนาในอดีต ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดท่ากาน

 

เวียงท่ากาน เชียงใหม่

เวียงท่ากาน เชียงใหม่

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงท่ากาน

อยู่ติดกับวัดกลางเวียงในประตูรั้วเดียวกัน จัดแสดงข้อมูลของเวียงท่ากานโดยละเอียด ทั้งประวัติที่มา โบราณสถานต่างๆโดยรอบ และยังมีส่วนจัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบอาทิ ถ้วยชาม และโครงกระดูกที่ค้นพบในหลุมฝังศพในบริเวณเวียงท่ากานแห่งนี้

 

โบราณสถานอื่นๆรอบๆเวียงท่ากาน

ในพื้นที่บริเวณโดยรอบของเวียงท่ากาน จะมีโบราณสถานกระจายตัวอยู่ทั้งทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก โดยสำรวจพบวัดอยู่ 23 วัด และร่องรอยของคูเมือง-กำแพงเมือง อันประกอบด้วย วัดพระเจ้าก่ำ วัดป่าไผ่รวก วัดต้นโพธิ์ วัดต้นกอก วัดประตูพญาเงี้ยว วัดอุโบสถ วัดหัวข่วง วัดหนองหล่ม วัดมกร วัดหนองสระ วัดกู่ไม้แดง วัดสันกาวาฬ วัดป่าเป้า ทั้งหมดเป็นวัดร้างในลักษณะซากโบราณสถาน และโบราณสถานอื่นๆที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบเวียงท่ากาน ได้แก่ กำแพงเวียง-คูเวียงท่ากาน ประตูหัวเวียง ประตูยางกวง ประตูพญาเงี้ยว ประตูปู่ห้อย

แนะนำให้เริ่มต้นเยี่ยมชมประวัติเวียงท่ากานและโบราณสถานต่างๆในเวียงท่ากานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงท่ากาน จะเห็นแผนที่การกระจายตัวของโบราณสถานต่างๆเพื่อที่จะวางแผนการเที่ยวชมได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / เวียงท่ากานห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ราว 26 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) จะผ่านอำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง เมื่อถึงสี่แยกตลาดทุ่งเสี้ยวจะมีป้ายบอกทางไปโบราณสถานเวียงท่ากานและวัดต้นกอก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปราว 1.5 กิโลเมตร จะพบศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงท่ากานทางขวามือ

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  / ใช้บริการรถประจำทางสายโรงวัว-ท่าวังพร้าว คิวรถอยู่ข้างประตูเชียงใหม่

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : บ้านท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
การติดต่อ : สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 053 222262
Official Website : http://www.thakan.com
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : แผ่นพับ , ข้อมูลภายในสถานที่ , เวบไซท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น