อลังการหุบเขานาขั้นบันได ปกาเกอะญอลุ่มน้ำแม่กลางแห่งดอยอินทนนท์

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง 

บ้านแม่กลางหลวงตั้งอยู่ในหุบเขานาขั้นบันไดบนพื้นที่ลุ่มน้ำบนดอยอินทนนท์ ในอดีตมีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากพม่ามาสู่บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และได้มีการอพยพกันไปมาตามความเชื่อเกี่ยวกับภัยพิบัติและโรคระบาด จนได้มีการขยายหมู่บ้านมาสู่พื้นที่บ้านแม่กลางหลวงบริเวณลุ่มน้ำแม่กลางหรือที่เรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “แม่กลางคี” มีชนเผ่ากระเหรี่ยงอาศัยกลุมสะกอหรือที่รู้จักกันในชื่อ ปกาเกอญอ กระจายตัวอยู่รอบลุ่มแม่น้ำแม่กลางได้แก่ ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านหนองหล่ม ชุมชนบ้านอ่างกาน้อย และชุมชนบ้านผาหมอน

บ้านแม่กลางหลวง มีความโดดเด่นเรื่องภูมิทัศน์ที่สวยงาม อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร มีแนวเขาทอดตัวเป็นแนวยาวเป็นหุบเขาสูงชัน นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมบ้านแม่กลางหลวงมักมาศึกษาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ชมการเลี้ยงปลาเรนโบว์ เทร้าท์ ปลูกข้าวนาขั้นบันได การเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในนาข้าว ชิมกาแฟสูตรกะเหรี่ยง เดินป่าศึกษาระบบนิเวศ ดูนก เดินป่าขึ้นดอยหัวเสือ เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง)  การมาเยี่ยมชมบ้านแม่กลางหลวงจึงควรให้ความเคารพสถานที่ โดยไม่ลบหลู่ดูถูกกฏระเบียบ ประเพณีความเชื่อของหมู่บ้าน ควรแต่งกายให้สุภาพ ไม่ส่งเสียงดังและดูแลความเรียบร้อยขณะเข้าเยี่ยมเยือนชุมชนแห่งนี้  หากโชคดีนักท่องเที่ยวอาจได้เห็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชนเผ่า  อาทิ การเล่นเตหน่า การรำดาบ (ติดต่อให้จัดแสดงพิเศษได้) ที่แม่กลางหลวงมีที่พักให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักรอบๆหมู่บ้านได้ อาทิ โฮมสเตย์บ้านแม่กลางหลวง  อินทนนท์ คีรีมายา แม่กลางหลวงวิว

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Mae Klang Luang Village
อำเภอ : แม่แจ่ม (Mae Chaem)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัดบ้านแม่กลางหลวง (ศูนย์บริการฯ) 18.541384,98.548649

 

 

นาขั้นบันไดแห่งบ้านแม่กลางหลวง

นาขั้นบันไดของบ้านแม่กลางหลวงมีจุดให้เดินชมได้หลายจุด เริ่มตั้งแต่บริเวณริมศูนย์ท่องเที่ยวฯ ขึ้นไปกระจายตัวรอบๆหมู่บ้าน บริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว หรือแม้กระทั่งริมถนนใหญ่ที่ขึ้นดอยอินทนนท์บริเวณบ้านแม่กลางหลวงก็มีนาขั้นบันไดให้เห็นเป็นระยะๆ นักท่องเที่ยวสามารถมาชมได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-พ.ย. แต่ละเดือนนาข้าวจะมีสีสีนต่างกันไป สามารถเลือกได้ว่าจะสูดกลิ่นหอมของกล้าข้าว-นาข้าว-รวงข้าว ตามฤดูที่ต้องการ

นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอาจเดินหลงทางได้เนื่องจากจุดชมนาขั้นบันไดมีหลายจุด ควรสอบถามทางจากชาวบ้านเป็นระยะๆ หรือให้ดีควรติดต่อมัคคุเทศน์พาเดินชมจะสะดวกมากกว่า

 

ค่าเข้าชม : ควรติดต่อมัคคุเทศน์พาเดินชม
ฤดูกาลท่องเที่ยว :
ฤดูกาลปลูกข้าวนาขั้นบันไดบริเวณอำเภอแม่แจ่ม จะเริ่มตั้งแต่ มิ.ย. ถึง พ.ย. ของทุกปี

 • ช่วง มิ.ย. จะเป็นช่วงลงข้าว ทดน้ำเข้านา
 • ช่วง ก.ค. – ก.ย. นาข้าวจะมีสีเขียวขจี
 • ช่วง ต.ค. นาข้าวจะเริ่มออกรวง มีสีเขียวปนเหลือง บางแปลงจะสลับสีเขียวและเหลืองแปลกตา
 • ช่วง พ.ย. นาข้าวจะเหลืองเต็มที่ และเริ่มฤดูเก็บเกี่ยว ควรเช็คช่วงเวลากับคนท้องถิ่นถึงเวลาเก็บเกี่ยวที่อาจแตกต่างกันไปแต่ละปี

นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่

นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่

นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่

นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่

นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

น้ำตกผาดอกเสี้ยวหรือที่เรียกกันในหมู่นักท่องเที่ยวว่า น้ำตกรักจัง เพราะเป็นโลเกชั่นในการภาพยนตร์ไทยโรแมนติกเรื่อง “รักจัง” เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและสูงใหญ่โดยเฉพาะในชั้นที่ 7 ซึ่งเป็นชั้นที่สวยงามต้องเดินผ่านสะพานไม้ฝ่าละออองน้ำตก นักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ว่าจะเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยวในลักษณะแบบไป-กลับจากบ้านแม่กลางหลวง ระยะรวมราว 5 กิโลเมตร หรือขาเดียวโดยเหมารถไปส่งที่ด้านบนของน้ำตกแล้วเดินลงมา

 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Namtok Pa Dok Siew (Pa Dok Siew Waterfall)
ค่าเข้าชม :
 • ค่าคนนำชม 200 บาท /1คณะ (ไม่เกิน 10 คน)
 • กรณีต้องการเริ่มชมน้ำตกผาดอกเสี้ยวจากด้านบน (ขาเดียว) มีค่ารถพาไปส่งจุดเริ่มเดินอีก 200 บาท
ฤดูกาลท่องเที่ยว :
แผนที่ : พิกัดน้ำตกผาดอกเสี้ยวชั้นที่ 7 18.538147,98.535921 (โดยประมาณ)

 

น้ำตกผาดอกเสี้ยว (น้ำตกรักจัง) ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

 

เดินป่าขึ้นดอยหัวเสือ

ดอยหัวเสือเป็นจุดชมวิวของกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว มีระยะทางเดิน 7-9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง สามารถเดินได้ทุกฤดู สามารถไปเยี่ยมชมแบบค้างคืนได้

 

ค่าเข้าชม :
 • ไป-กลับ 400 บาท/ 1 คณะ (ไม่เกิน 10 คน) , ค่าลูกหาบ 400 บาท/คน
 • ค้างคืน 700 บาท/ 1 คณะ (ไม่เกิน 10 คน) , ค่าลูกหาบ 600 บาท/คน

 

ชิมกาแฟสดสูตรกระเหรี่ยง

บริเวณหมู่บ้านนักท่องเที่ยวจะมีร้านกาแฟกะเหรี่ยงอยู่สองร้าน เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมกาแฟสดที่ปลูกเองคั่วเองและชงเองตามแบบฉบับของกระเหรี่ยง สามารถชิมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากถูกใจสามารถซื้อเมล็ดกาแฟกลับไปชงเองที่บ้านได้ รสชาติของกาแฟที่นี่จะหอมตามแบบฉบับสายพันธุ์อาราบิก้า แต่มีกลิ่นเฉพาะตัว แนะนำให้ลองแวะมาชิมจะได้รับรสชาติและบรรยากาษแบบคลาสสิค นอกจากนั้นรอบๆยังสามาถรเดิมชมดูต้นกาแฟที่ชาวบ้านปลูกได้

 

นาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว / 

 • จากตัวเมืองเชียงใหม่ วิ่งมาตาม ถ. สายเชียงใหม่–ฮอด (ถนนสาย 108) เพื่อไปทาง อ.จอมทอง หรือ ดอยอินทนนท์ ผ่าน อำเภอหางดงและอำเภอสันป่าตอง เข้าสู่อำเภอจอมทอง ระยะประมาณ 56 กิโลเมตร ก่อนถึงพระธาตุศรีจอมทองฯ จะมีแยกเลี้ยวขึ้นดอยอินทนนท์
 • เส้นทางจะเข้าสู่ถนนสาย 1009 มุ่งตรงขึ้นสู่ดอยอินทนนท์ ผ่านด่านจุดตรวจของอุทยานแห่งชาติที่ 1 ผ่านน้ำตกต่างๆของ อช.ดอยอินทนนท์ ประมาณ 26 กิโลเมตร จะเห็นทางลงซ้ายมือเข้าบ้านแม่กลางหลวง สให้ขับลงไปประมาณ 500 เมตรจะถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ มีแยกเลี้ยวตรงต่อไปจะมีทางขึ้นหมู่บ้าน

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  /

 • จากตัวเมืองเชียงใหม่ให้เรียกรถแดงมาลงที่ประตูเชียงใหม่ จากนั้นหาคิวรถโดยสารสองแถวสายเชียงใหม่ – จอมทอง ลงที่อำเภอจอมทอง
 • ให้มาขึ้นที่คิวรถสองแถวสายสีเหลือง จอมทอง-แม่แจ่ม มีรถเวลา 09:30 , 11:30 , 13:30 , 15:30 , 17:30 รถเต็มก่อนออกก่อน บอกคนขับว่าลง ก.ม.ที่ 26 บ้านแม่กลางหลวง จากนั้นเดินเข้าหมู่บ้านอีก 500 เมตร  (ขากลับให้เรียกรถ แม่แจ่ม-จอมทอง รถออกจากแม่แจ่มเวลา 04:30 (รถจอดหน้าอำเภอ) , 07:00 , 09:00 , 12:00 , 15:00 รถเต็มก่อนออกก่อน)

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : หมู่ 17 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
การติดต่อ : ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง 089 952 0983  คุณ พงษ์ศักดิ์ พนาลัยนิเวศน์ (พี่อุ่น)
Social  Media : Facebook ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กลางหลวง

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : โบรชัวร์
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น