ถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเชียงดาว จุดตะเกียงมุดถ้ำชมหิน กราบพระพุทธรูปเก่าแก่

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : ถ้ำเชียงดาว

 

ถ้ำเชียงดาว เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำเชียงดาวบริเวณเชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว  ถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม ในอดีตถ้ำแห่งนี้เป็นที่ปฏิธรรมของฤาษีและพระภิกษุล้านนามาแต่เก่าก่อน กล่าวกันว่าที่ถ้ำเชียงดาวนี้มีพระอรหันต์มานิพพานสามองค์ สององค์นอนนิพพาน อีกองค์เดินจงกรมนิพพาน นอกจากนั้นบริเวณที่ตั้งของถ้ำเชียงดาวคือขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าเป็นที่สถิตของ “เจ้าหลวงคำแดง” เทพเจ้าปฐมอารักษ์ของชาวล้านนา

ลักษณะของถ้ำเชียงดาวเป็นถ้ำที่มีขนาดยาวมาก บริเวณหน้าปากถ้ำมีน้ำใสไหลเย็นจากในถ้ำไหลออกมา กลายเป็นวังมันฉาที่มีน้ำใสมองลงไปเห็นท้องน้ำมีความสวยงามและร่มรื่น ส่วนทางเข้าถ้ำเป็นบันไดขึ้นบริเวณทางเข้ามีพระพุทธรูปศิลปะพม่าเป็นจำนวนมาก ถ้ำแห่งนี้แบ่งออกเป็นโถงถ้ำย่อยๆได้หลายถ้ำ มีเส้นทางเดินแยกกันไป ช่วงแรกๆจะมีไฟฟ้าติดสว่างสำหรับให้เดินได้สะดวก จะเห็นพระพุทธโบราณให้กราบไหว้จำนวนมาก จากนั้นเมื่อเข้าไปจะมีแยกออกไป3 ทาง ได้แก่ เส้นทางถ้ำมืด-ถ้ำม้า เส้นทางถ้ำแก้ว-ถ้ำน้ำ และเส้นทางถ้ำพระนอน หากไปยังถ้ำมืดต้องใช้บริการผู้นำทางพร้อมตะเกียง ส่วนทางไปถ้ำพระนอน มีไฟฟ้าติดตลอดโถงถ้ำ

แม้ความโดดเด่นของถ้ำเชียงดาวจะไม่ใช่เรื่อวความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่ส่วนมากจะเป็นหินที่ไม่เจริญเติบโตแล้วก็ตาม แต่จุดที่น่าสนใจคือเรื่องราวความศักดิ์สิทธ์ของถ้ำแห่งนี้

 

ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่

 

ประวัติถ้ำเชียงดาว
ในสมัยก่อนถ้ำเชียงดาวไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยยังเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของพระสงฆ์ ภายในถ้ำประดิษฐานหลวงพ่อทันใจที่สร้างโดยฤาษีอุคันธะ ฤาษีชาวไทใหญ่ที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญ ณ อำเภอเชียงดาว และก็ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างพระเจดีย์ 25 ยอด (เจดีย์ซาวห้ายอด) ขึ้นในปี พ.ศ. 2456 ต่อมาครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มาสร้างและบูรณะเป็นวัดถ้ำเชียงดาว จวบจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนั้นยังมีตำนานของถ้ำเชียงดาวว่า ในอดีตมีเจ้าหลวงคำแดงซึ่งเป็นบุตรชายของเจ้าผู้ครองเมืองพะเยา ได้ออกเดินทางตามหาหญิงสาวที่แปลงร่างเป็นกวางทองซึ่งหายลับเข้าไปในถ้ำหลวงเชียงดาว เมื่อเจ้าหลวงคำแดงจึงได้ตามเข้าไปในถ้ำก็ไม่ได้กลับออกมาแต่ได้กลายเป็นเทวดาปกปักรักษาถ้ำหลวงเชียงดาว ชาวบ้านได้สร้างศาลถวายท่านและตั้งชื่อว่า “ศาลพ่อหลวงคำแดง” ตามตำนานกล่าวไว้ว่าในคืนที่มีนิมิตหมายอันดี ท้องฟ้าแจ่มใสจะปรากฏลูกกลมๆ มีแสงสว่างคล้ายพระธาตุลอยออกมาจากหลังดอยเชียงดาว ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของเจ้าหลวงคำแดงไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนที่เมืองพะเยา

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : วัดถ้ำเชียงดาว, ถ้ำหลวงเชียงดาว
ชื่อภาษาอังกฤษ : Chiang Dao Cave
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:00 – 17:00
ค่าเข้าชม :
  • ค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท, Foreigner BHT 40
  • เฉพาะการเดินเข้าถ้ำมืด มีคนนำทางพร้อมตะเกียงคณะละ 100 บาท
อำเภอ : เชียงดาว (Chiang Dao)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัด 19.394129,98.927998

 

 

เส้นทางถ้ำมืด-ถ้ำม้า

หลังจากผ่านบริเวณพระพุทธรูปโบราณตรงบริเวณปากทางเข้าถ้ำ จะมีทางแยกไปเส้นทางถ้ำมืด เส้นทางนี้ไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ ต้องใช้บริการของมัคคุเทศน์นำทางซึ่งเป็นชาวบ้านท้องถิ่น โดยจะจุดตะเกียงพาเดินแล้วให้ข้อมูลของหินงอกหินย้อยต่างๆ แต่ละหินงอกหินย้อยก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป อาทิ ดอกบัว ช้างสามเศียร ฯ ด้านบนถ้ำจะเห็นค้างคาวจำนวนมากอาศัยอยู่ เส้นทางนี้มีความยาว 735 เมตร ด้านในสุดของถ้ำมีอาศรมเจ้าพ่อปู่เทพฤาษี สร้างขึ้นเพื่อบูชาฤาษีอุคันธะ เส้นทางเดินในถ้ำมืดแห่งนี้มีทั้งเดินง่ายสลับยาก บางช่วงต้องมุดเดินผ่านช่องแคบๆไป ผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาสุขภาพควรพิจารณาก่อนเดินชมถ้ำมืดแห่งนี้แม้หินงอกหินย้อยส่วนใหญ่ในถ้ำนี้จะตายไปแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้

 

ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่

ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่

ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่

 

เส้นทางถ้ำพระนอน

เส้นทางนี้เป็นทางที่สามารถเดินตรงเข้ามาจากปากถ้ำได้เลย มีความยาว 360 เมตร เส้นทางเดินค่อนข้างง่าย มีไฟให้ตลอดทาง สามารถเดินโดยไม่ต้องใช้มัคคุเทศน์นำทางปลายทางของถ้ำนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปนอนหงาย “พระมหากัสส์ปะ” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2400 โดยฝีมือช่างพม่า เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ความยาวราว 2 เมตร ระหว่างทางยังมีโอกาสพบเห็นหินแกะสลักรูปยักษ์ที่นอนหงายอยู่ข้างทางเดิน เชื่อกันว่ายักษ์นอนเฝ้าองค์พระพุทธรูปนอนหงาย

 

ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่

ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่

ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่

ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่

 

เส้นทางถ้ำแก้ว-ถ้ำน้ำ

เส้นทางนี้มีความยาวประมาณ 734 เมตร ในช่วงหน้าน้ำจะมีน้ำไหลเข้ามายังบริเวณถ้ำจำนวนมาก เกิดจากที่น้ำฝนไหลผ่านหินปูนของดอยหลวงเชียงดาว และเก็บไว้ในโพรงถ้ำแห่งนี้ก่อนจะไหลออกตามลำห้วยไหลต่อไป มีลักษณะเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่และกว้างขวาง สามารถจุคนไว้ในถ้ำได้นับร้อยคน ให้ความรู้สึกเย็นสบาย

 

พระเจดีย์ 25 ยอด

เจดีย์ซาวห้ายอด หรือเจดีย์ยี่สิบห้ายอดตั้งอยู่บรเวณนอกถ้ำ พระเจดีย์นี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยฤษีอุคันทะ โดยช่างชาวพม่าเป็นที่สักการะบูชาของคนในชุมชน อายุไม่ต่ำกว่าสามร้อยปี สร้างในสมัยเดียวกับหลวงพ่อทันใจ เป็นเจดีย์เก่าแก่มีอายุกว่า 300 ปี มีตะไคร่ขึ้นอยู่โดยรอบมีความขลังเป็นอย่างยิ่ง บริเวณข้างๆมีต้นศรีมหาโพธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500

 

บริเวณรอบวัดถ้ำหลวงเชียงดาว

ภายในวัดถ้ำหลวงเชียงดาว นอกจากจะมีถ้ำเชียงดาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว บริเวณโดยรอบยังมีพระมหาเจดีย์รัศมีตามเทวีศรีวิชัย วังมัจฉาหน้าถ้ำ พระวิหารครูบาศรีวิชัย ศาลเจ้าปู่ฤาษีอูคันธะ วิหารหลวงพ่อทันใจ ซึ่งเชื่อกันว่าหากได้อธิษฐานขอพรแล้วจะสมหวังดังปรารถนาอย่างรวดเร็วทันใจ

 

ถ้ำเชียงดาว เชียงใหม่

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  หากมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้าตามถนนสาย 107 ประมาณ 72 กิโลเมตรจะเข้าเขตอำเภอเชียงดาว เมื่อพบห้าแยกใหญ่ จะเห็นป้ายทางไปถ้ำเชียงดาวทางซ้ายมือ ตรงไปตามทางอีก 5 ก.ม. ก็จะถึงวัดถ้ำเชียงดาว ให้จอดรถในวัดและเดินเข้าสู่ปากถ้ำที่อยู่ในบริเวณวัด

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : ถ้ำหลวงเชียงดาว บ้านถ้ำ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
การติดต่อ : 053 456630
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , โบรชัวร์
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น