ชวนดูสวนสวยและพันธุ์ไม้ในเรือนกระจก Gardens by the Hill ของไทย

 

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดเพื่อการอนุรักษ์ เป็นแหล่งข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ การให้ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีขนาดเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 6,500 ไร่ การท่องเที่ยวจึงต้องอาศัยรถยนต์ส่วนตัวท่องเที่ยวภายในสวนพฤกษศาสตร์ การเดินทางท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวจะได้รับแผนที่เพื่อที่จะไปเยี่ยมจุดต่างๆซึ่งห่างกันพอสมควร จุดที่น่าสนใจได้แก่

  • เส้นทางเศวตพิมาน (White Flowers Garden) แสดงพันธุ์ดอกไม้ขาว 300 ชนิด
  • แปลงบัวดิน (Fairy Lily Land) ออกดอกเดือน พ.ค. – ก.ค.
  • สวน 77 พรรษา (Commemorative Garden) จัดแสดงพันธุ์ไม้ไทยหายาก อาทิ ปุยสาย เฉียงพร้านางแอ และจันดง
  • ผานนทรีย์ (Nonzee Cliff Outlook)
  • กลุ่มเรือนกระจก (Glass House Complex) รวบรวมพันธุ์พืชที่สวยงามไว้ใน 12 โรงเรือน (recommended)
  • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Science Museum)
  • เส้นทางวัลยชาติ (Climber Collection Trail) ระยะ 800 เมตร ปลูกไม้เลื้อยไทยไว้กว่า 250 ชนิด
  • เส้นทางรุกขชาติ (Arboretum Trail) ระยะ 600 เมตร รวมพันธุ์ กล้วย บอน ปาล์มเฟิรน์ แปลงขิงข่า และสน
  • เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย (The Orchid Nursery) 
  • น้ำตกแม่สาน้อย (Mae Sa Noi Waterfall)

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบพรรณไม้ต่างๆ การมาเที่ยวให้ครบทั้งหมดควรเผื่อเวลาพอสมควรเพราะสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก หากมาในช่วงฤดูหนาวจะพบกับดอกไม้เมืองเหนือมากเป็นพิเศษ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Queen Sirikit Botanic Garden
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 08:30 – 18:00 (ปิดขายบัตรเวลา 16:30)
ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท / นักเรียน-นักศึกษา 10 บาท / เด็กต่ำกว่า 12 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 60 ปี ฟรี , Foreigner Adult 100 BHT / Child 50 BHT
รถยนต์สี่ล้อพร้อมคนขับ 100 บาท / รถบัสพร้อมคนขับ 200 บาท , ค่าบริการรถนำชมสวน ผู้ใหญ่ 30 บาท / เด็ก 10 บาท
ฤดูกาลท่องเที่ยว :
ช่วงฤดูหนาวจะมีดอกไม้เมืองหนาวบานสะพรั่งในสวน
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่สภาพภูมิอากาศและฤดูกาลประจำปี
อำเภอ : แม่ริม (Mae Rim)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัด 18.898598, 98.860564

 

 

เดินชมแมกไม้ต่างๆที่กลุ่มเรือนกระจก

กลุ่มเรือนกระจกนับว่าเป็นไฮไลต์ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ด้านนอกประกอบไปด้วยสวนพร้อมน้ำพุขนาดใหญ่ที่สวยงาม ด้านในมีโรงเรือนใหญ่จัดแสดงพันธุ์พืชถาวร 4 โรงเรือน และโรงเรือนเล็กแสดงพันธุ์พืชทั่วไป 8 โรงเรือน จัดแสดงพืนที่ได้รวบรวมไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและทันสมัย ด้วยการปรับความชื้นและ ความดันอากาศ และแสงแดดได้ตามที่ต้องการ

จุดที่น่าสนใจของกลุ่มเรือนกระจกได้แก่

เรือนกระจกใหญ่ จัดแสดงไม้ป่าดิบชื้น มีขนาดพื้นที่ถึง 1,000 ตร.ม.มีทางเดินสองชั้นและมีน้ำตกอยู่ด้านใน คล้ายกับที่ Gardens by the Bay ของสิงคโปร์แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก เมื่อเดินเข้ามาด้านในจะเห็นพืชวงศ์ปาล์ม เฟิน พืชพื้นบ้านหายากของเอเชียตะวันออกเฉัยงใต้

เรือนกระจกกลาง จัดแสดงกล้วยไม้และเฟิน เน้นกล้วยไม้ไทยเป็นหลัก เพิ่มความหลากหลายด้วยพืชชุ่มน้ำ ตกแต่งให้เป็นน้ำตกและลำห้วยที่มีน้ำไหลตลอดเวลา

เรือนแสดงสับปะรดสี จัดแสดงกว่า 50 พันธุ์ ออกดอกและใบตลอดทั้งปี

เรือนแสดงพืชกินแมลง รวบรวมพืชที่กินแมลงต่างๆอยู่ในเรือนเดียวกัน อาทิ หม้อข้าวหม้อแกงลิงขนาดต่างๆ

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่

 

เดินชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เสริมความรู้ด้านพฤกษศาสตร์

อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติโดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นอาคารที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ชมและเรียนรู้ในความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสิ่งแวดล้อม เป็นอาคาร 3 ชั้น แบ่งการจัดแสดงดังนี้

โถงต้อนรับ โถงเทิดพระเกียรติ
กล่าวถึงพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งพรรณไม้เทดพระนามและพันธุ์ไม้โปรด

ห้องจัดแสดงที่ 1
โซน 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ – การกำเนิดโลกและหินแร่ ความหลากหลายทางชีวภาพจากสายวิวัฒนาการ
โซน 2 ก้าวแรกของพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย – ชมหุ่นจำลองนักพฤกษศาสตร์ พร้อมประวัติทางพฤกษศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยา
โซน 3 ผจญภัย 10 ป่าไทย -ความหลากหลายที่ก่อให้เกิดเป็นป่าถึง 10 ประเภท พร้อมต้นโกงกางยักษ์จำลอง
โซน 4 มหัศจรรย์ผึ้งและดอกไม้ -เรื่องราวของผึ้งไทย ผ่านสื่อผสมและการ์ตูน

ห้องจัดแสดงที่ 2
โซน 5 ต้นไม้สร้างชีวิต – ความสัมพันธุ์ระหว่างมนุษย์กับต้นไม้
โซน 6 นวัตกรรมจากพันธุ์ไม้ – การใช้ประโยชน์พืชของมนุษย์จากยุคหินสู่ยุคปัจจุบัน
โซน 7 เส้นทางเดินแห่งพื้ชพรรณ – การเดินทางของพืชเศรษฐกิจโลก
โซน 8 วันที่โลกนี้ไม่มีต้นไม้ – คำตอบของคำทำนายในอนาคต
โซน 9 สู่เส้นทางสีเขียว – ทางรอดของมนุษยชาติ
โซน 10 เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต – กิจกรรมการปลูกต้นไม้โดยใช้สื่อไฮเทค
โซน 11 ปลูกต้นไม้ปลูกชีวิต – การปลูกจิตสำนึก ที่รู้จักปลูกและรู้จักใช้
และนิทรรศการหมุนเวียน

 

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่

 

09:30 – 16:00

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากตัวเมืองเชียงใหม่ วิ่งมาตามสายแม่ริม ตามเส้นทาง 107 ผ่านที่ว่าการอำเภอแม่ริม จากแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายเข้าสายแม่ริม-สะเมิง ตรงมาสักระยะเมื่อผ่านน้ำตกแม่สาและปางช้างแม่สาไปสักพักก็จะเห็นสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่ทางซ้ายมือ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
การติดต่อ : 053 841 000
Official Website : www.qsbg.org
Social  Media : Facebook

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : โบรชัวร์ , เวบไซท์สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น