สร้างสรรค์หัตถกรรม ชมสุดยอดฝีมือไม้แกะสลักมรดกล้านนาที่หาดูได้ยาก ราวกับมีชีวิต

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง)

บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนที่รวบรวมงานผลงานศิลปหัตถกรรมประเภทไม้แกะสลักและงานปั้นจากช่างฝีมือล้านนาซึ่งมีความวิจิตรงดงามและหาดูได้ยากในปัจจุบัน บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานสะสมซึ่งคุณชรวย ณ สุนทร ที่ริเริ่มสะสมงานแกะสลักไม้ตามหมู่บ้านล้านนาด้วยวิธีการหาซื้อและจ้างแกะสลัก งานบางชิ้นในบ้าน 100 อัน 1000 อย่างใช้เวลาแกะสลักนานนับปี บางชิ้นใช่้ไม้หายากในการแกะสลัก อาทิ ไม้ขี้เหล็ก ไม้พญางิ้วดำ งานแกะจากรากไม้ งานแกะสลักจากไม้ทั้งต้น ซึ่งภายในพื้นที่ของบ้าน 100 อัน 1000 อย่าง ถึงแม้จะมีพื้นที่แค่ 395 ตารางวา แต่ก็นับได้ว่าเก็บงานแกะสลักไม้และงานหัตถกรรมได้อย่างแน่นขนัด ควรค่าแก่การแวะมาเยี่ยมเป็นอย่างมาก

พื้นที่จัดแสดงของบ้าน 100 อัน 1000 อย่าง แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆคือ ส่วนชั้นล่างที่สามารถเดินชมดูงานต่างๆ ส่วนนี้หากสนใจสามารถซื้อผลงานกลับไปเป็นของสะสมได้ และอีกส่วนหนึ่งคือ ส่วนชั้นบน เป็นส่วนที่จัดแสดงงานสะสมเพียงอย่างเดียว แบ่งออกเป็นหลายชั้นและเชื่อมต่ออาคารออกมายังสวนภายนอก ในส่วนนี้จะสามารถเห็นงานไม้แกะสลักที่ใช้เวลาแกะสลักยาวนาน หลายผลงานนับได้ว่าน่าตื่นตะลึงถึงความอุตสาหะของช่างแกะสลักกว่าจะแกะออกมาได้เป็นผลงานที่สมบูรณ์ นอกจากนั้นการเดินเยี่ยมชมที่บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง จะเป็นลักษณะการผสมแนวคิดจัดแสดงประติมากรรมไม้แกะสลักและการสอนศีลธรรมไปพร้อมๆกันในตัว

กล่าวได้ว่าผลงานไม้แกะสลักของบ้าน 100 อัน 1000 อย่าง ที่เกิดจาก สล่า หรือช่างแกะสลักเป็นผลงานชั้นเอกที่วิจิตรบรรจง งานบางงานถูกจัดแสดงอย่างมีเกียรติ และมีผลงานที่ถูกนำไปจัดที่ห้องทรงงานที่ศิริราชของพระบาทสมเด็จพราะเจ้าอยู่หัวด้วย   ในปี พ.ศ. 2540  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จมาที่บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง เป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรผลงานที่บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง กว่า 3 ชั่วโมง ทรงมีพระราชดำรัสพูดถึงบ้าน 100 อัน 1000 อย่าง ว่า “สวยไปหมดทุกชิ้น นึกไม่ถึงว่าชาวบ้านจะทำได้สวยขนาดนี้”     “ให้อนุรักษ์ผลงานเหล่านี้ไว้ ซึ่งเป็นผลงานที่หาดูได้ยากมาก”

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ : บ้าน ๑๐๐ อัน ๑,๐๐๐ อย่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Creative Handicrafts Ban Roi An Phan Yang
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 09:00 – 16:00
ค่าเข้าชม : ชั้นล่าง ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาทชั้นบนคนไทย : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
Foreigner : 200 BHT
อำเภอ : หางดง (Hang Dong)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัด 18.651069,98.904561

 

 

บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง  ชั้นล่าง

ชั้นล่างของบ้าน 100 อัน 1000 อย่าง อยู่ในส่วนทางเข้า ในส่วนนี้เรามีโอกาสได้เห็นสุดยอดผลงานไม้แกะสลัก ทำให้ความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมนั้นตื่นตะลึง โดยผลงานในชั้นนี้ มีหลายๆผลงานที่ไม่น่าเชื่อว่าแกะสลักได้อย่างไร งานในชั้นนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นงานแกะสลักรูปคชสาร เกจิอาจารย์ต่างๆ พระพิฆเนศ พญานาค สุพรรณหงส์ และอีกผลงานแกะสลักไม้อีกมากมาย ผลงานในชั้นนี้หากผู้เยี่ยมชมสนใจก็สามารถที่จะซื้อหาไว้สะสมได้ บางผลงานมีผู้ซื้อหาไว้สะสมแล้วเพียงแต่ยังจัดแสดงที่บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง อยู่

 

 

 

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่

 

 

 

บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง  ชั้นบนและสวน

อีกส่วนของ บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง เป็นส่วนที่นักท่องเที่ยวต้องเสียค่าเข้าสถานที่เพิ่มเติม โดยสามารถเดินขึ้นไปชมที่อาคารด้านหลัง โดยจะมีผู้นำเดินชมและอธิบายผลงานต่างๆที่อยู่ชั้นบน โดยจะเริ่มเดินจากชั้นที่ 2 พาขึ้นไปถึงชั้นดาดฟ้า และเดินลงไปชมผลงานอีกอาคารหนึ่งก่อนที่จะพาเดินชมสวนที่อยู่ด้านหลัง

เริ่มต้นจากชั้นที่สอง เราจะมีโอกาสได้เห็นงานแกะสลักไม้สมเด็จพระพุฒาจารย์และครูบาศรีวิชัย รางระบายน้ำที่จากไม้ในสมัยก่อน จากนั้นจึงพาเดินดูงานแก่นไม้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำจากงานไม้ งานไม้กลไก เก้าอี้ที่ทำจากกระดูตะโพกช้าง งานไม้เชิงราคะศิลป์ ก่อนที่จะขึ้นไปที่ชั้นบน ซึ่งประกอบด้วย การเยี่ยมชมห้องนอนของคุณชรวย ณ สุนทร มุมพระเจ้าตากสิน ศาลาอโศก บาตรทองคำเจ้าแก้วนวรัฐ พระธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช ฯ ผลงานที่น่าสนใจที่สุดคือผลงานไม้แกะสลักที่เป็นรูปช้างและสตรี เป็นผลงานที่ราวกับมีชีวิตและวิญญาณสิงสถิตอยู่เลยทีเดียว

จากนั้นจึงเป็นการเดินเยี่ยมชมอีกอาคารหนึ่ง ผ่านห้องช้างเอราวัณ ชมพระพุทธรูปทองคำที่เล็กที่สุดในโลกที่ได้มาจากประเทศพม่าจำนวน 90 องค์ ขันโตกยักษ์ งานสุดยอดไม้แกะสลักภาพ 18 พระอรหันต์จีนที่ใช้เวลาแกะสลัก 4 ปี จากนั้นมาสู่ห้องที่จัดแสดงผลงานปั้นที่จัดทำได้อย่างวิจิตรบรรจง ก่อนที่จะเดินออกสู่สวนธรรมสถาน ซึ่งเป็นอีกส่วนที่จัดแสดงรูปปั้นช้างขนาดใหญ่ และนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ที่เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมได้อีกด้วย

 

 

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่

บ้าน 100 อัน 1,000 อย่าง (บ้านร้อยอันพันอย่าง) เชียงใหม่

 

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  บ้าน 100 อัน 1000 อย่าง ตั้งอยู่ริมทางหลวงสาย 108 เชียงใหม่-สันป่าตอง-จอมทอง ห่างจากตัวเชียงใหม่ราว 20 กิโลเมตร   เมื่อวิ่งจากเชียงใหม่มาตามเส้นทางหลวง เมื่อผ่านถนนรอบเมืองใหม่ บริเวณหลักกม.ที่ 19-20 สังเกตซ้ายมือ จะเห็นป้ายบอกบ้าน 100 อัน 1000 อย่าง เป็นระยะ ที่จอดรถจะอยู่ติดกับทางเข้าบ้าน 100 อัน 1000 อย่าง โดยเลยไปสักเล็กน้อย

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  / จากประตูเชียงใหม่มีรถโดยสารสีเหลืองผ่านหลายสาย ได้แก่ สายทุ่งเสี้ยว, หนองตอง, จอมทอง, บ้านกาด, มะขามหลวง ฯ

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : 255/4 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง หมู่ 4 ตำบลหารแก้ว  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
การติดต่อ : 053 355819

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : แผ่นพับ, ป้ายภายในสถานที่ ,  เวบไซท์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

 


เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น