พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภาคเหนือ ชมศิลปวัตถุล้ำค่ามรดกแผ่นดินล้านนา

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดเจ็ดยอดบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เป็นพิพิธภัณฑสถานระดับภาคที่กรมศิลปากรจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา การอนุรักษ์ และการให้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ และของภาคเหนือตอนบนหรือล้านนา

ตัวอาคารของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่เป็นอาคารจตุรมุขทรงไทยประยุกต์ สองชั้น ประดับยอดจั่วด้วยกาแลแบบศิลปะพื้นเมือง แบ่งการจัดแสดงเป็น 6 ส่วนคือ ส่วนภูมิหลังแผ่นดินล้านนา ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านนา เรื่องราวของนครเชียงใหม่ การค้าและเศรษฐกิจระยะแรก การดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม และวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนา และศิลปกรรมในประเทศไทย ผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้พบกับสิ่งของที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือที่หาดูได้ยาก อาทิ พระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนาต่างๆ และพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องถ้วยภาคเหนือ เศียรพระพุทธรูปแสนแส้ (แซว่) วิหารจำลอง ซุ้มปราสาท (จองพารา) บัลลังค์เงินจำลอง บัลลังค์ทองจำลอง รอยพระพุทธบาทไม้ พระบฎเก่าแก่จากวัดเจดีย์หลวงฮอด ซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านนาที่หาดูได้ยากและควรคู่แก่การอนุรักษ์

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Chiang Mai National Museum
วันเปิดให้บริการ :
เวลาเปิด-ปิด : 09:00 – 16:00
ค่าเข้าชม :
  • คนไทย 20 บาท 
  • Foreigner 100 BHT
หมายเหตุ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการปรับปรุง คาดแล้วเสร็จ 2019 ระหว่างนี้สามารถเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าเข้า การขอถ่ายรูปต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
อำเภอ : เมืองเชียงใหม่  (Muang Chiang Mai)
จังหวัด : เชียงใหม่ (Chiang Mai)
แผนที่ : พิกัด 18.811194,98.976644

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

 

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากตัวเมืองเชียงใหม่ บริเวณถนนห้วยแก้ว เลี้ยวเข้ามาตามถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ เมื่อผ่านวัดเจ็ดยอด ก็จะพบกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ด้านซ้ายมือ

การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  / บริเวฯตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถเรียกรถโดยสาร (รถแดง) ไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ได้ อยู่ถัดออกไปจากวัดเจ็ดยอด

 

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การติดต่อ : 053 221308

 

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : เวบไซท์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น