food, products or place Zip code or address

ที่เที่ยวทางธรรมชาติ

ที่เที่ยวทางธรรมชาติ

อ่างกา (เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ) ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

เปิดประตูสู่หิมาลัย เดินเข้าไปในป่าดึกดำบรรพ์ ชมธรรมชาติรอบกาย ดูต้นไม้ใส่เสื้อ

เปิดประตูสู่หิมาลัย เดินเข้าไปในป่าดึกดำบรรพ์ ชมธรรมชาติรอบกาย ดูต้นไม้ใส่เสื้อ   แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : อ่างกา (เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ) ดอยอินทนนท์ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ อ่านต่อ

น้ำตกแม่กลาง ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

น้ำตกใหญ่ไหลจากโกรกผา ต้อนรับนักท่องเที่ยวประตูทางเข้าดอยอินทนนท์

น้ำตกใหญ่ไหลจากโกรกผา ต้อนรับนักท่องเที่ยวประตูทางเข้าดอยอินทนนท์    แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่กลางเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี น้ำตกแม่กลางเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์ โดยเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ตั้งแต่ต้นทาง เรียกได้ว่าน้ำตกแม่กลางนั้นเป็นจุดแรกของประตูเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เลยทีเดียว อ่านต่อ

น้ำตกขุนกรณ์ เชียงราย

Pinpoint Add to Favorites

เดินเท้าชมน้ำตกที่สูงที่สุดของเชียงราย ฝ่าสายละอองน้ำตกซ่านกระเซ็น

เดินเท้าชมน้ำตกที่สูงที่สุดของเชียงราย ฝ่าสายละอองน้ำตกซ่านกระเซ็น   แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : น้ำตกขุนกรณ์ น้ำตกขุนกรณ์เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นน้ำตกที่สูงถึง 70 เมตร จนขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในจังหวัดเชียงราย อ่านต่อ

ออบขาน เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ออบขานน้องออบหลวง ทัศนียภาพแบบโตรกธาร เดินเล่นริมแม่น้ำที่หางดง

ออบขานน้องออบหลวง ทัศนียภาพแบบโตรกธาร เดินเล่นริมแม่น้ำที่หางดง   แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : ออบขาน ออบขานเป็นพื้นที่ตามภาษาท้องถิ่นในลักษณะ "ออบ" ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชันสองด้านหันเข้าหากันในลักษณะแบบโตรกธาร (Gorge) อ่านต่อ

ออบหลวง เชียงใหม่

Pinpoint Add to Favorites

ภูเขาหินจูบกัน ออบหลวงทัศนียภาพแปลกตา โตรกผาลึกกั้นลำน้ำแม่แจ่ม

ภูเขาหินจูบกัน  ออบหลวงทัศนียภาพแปลกตา โตรกผาลึกกั้นลำน้ำแม่แจ่ม   แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ : ออบหลวง ออบหลวง คือชื่อเรียกของช่องแคบหินขนาดใหญ่ที่กั้นลำน้ำแม่แจ่มในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นช่องแคบเขาขาดที่มีหน้าผาหินขนาบลำน้ำที่เกิดจากน้ำอันเชี่ยวกรากกัดกร่อนปีแล้วปีเล่า ทำให้เกิดหุบผาลึก อ่านต่อ

ถ้ำเขาบิน ราชบุรี

Pinpoint Add to Favorites

ชมถ้ำแสงสี 8 คูหา ถ้ำแรกในประเทศไทยที่ใช้การจัดไฟสีประดับถ้ำ

ชมถ้ำแสงสี 8 คูหา ถ้ำแรกในประเทศไทยที่ใช้การจัดไฟสีประดับถ้ำ   แหล่งท่องเที่ยวราชบุรี : ถ้ำเขาบิน ถ้ำเขาบิน อยู่ในอำเภอจอมบึง  เป็นถ้ำที่น่าแวะชมเนื่องจากเป็นทางผ่านเมื่อมาเยือนสวนผึ้ง อ่านต่อ

ถ้ำจอมพล ราชบุรี

Pinpoint Add to Favorites

ชมแสงส่องกระทบพระพุทธรูปในโถงถ้ำ ถ้ำสำคัญในราชบุรีที่พระมหากษัตริย์ไทยเคยเสด็จถึง 3 พระองค์

ชมแสงส่องกระทบพระพุทธรูปในโถงถ้ำ ถ้ำสำคัญในราชบุรีที่พระมหากษัตริย์ไทยเคยเสด็จถึง 3 พระองค์   แหล่งท่องเที่ยวราชบุรี : ถ้ำจอมพล ถ้ำจอมพลเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงและมีความสวยงามในจังหวัดราชบุรี ในอดีตเป็นถ้ำที่พระมหากษัตริย์ไทยถึง 3 อ่านต่อ

น้ำตกผาแดง สวนผึ้ง ราชบุรี

Add to Favorites
แวะน้ำตกสวยทางผ่านเขากระโจม แวะชมธรรมชาติน้ำตกผ่านลานหินสีแดง   แหล่งท่องเที่ยวสวนผึ้ง ราชบุรี : น้ำตกผาแดง น้ำตกผาแดงอยู่ระหว่างทางขึ้น-ลง เขากระโจม เป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติล้วนๆ ต่างจากน้ำตกเก้าชั้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการ อ่านต่อ

น้ำตกเก้าโจน (น้ำตกเก้าชั้น) สวนผึ้ง ราชบุรี

Add to Favorites
น้ำตกพิสูจน์รักแท้ ฝ่าน้ำตกเก้าชั้น adventure ในสวนผึ้ง   แหล่งท่องเที่ยวสวนผึ้ง ราชบุรี : น้ำตกเก้าโจน (น้ำตกเก้าชั้น) น้ำตกเก้าโจน หรือ อ่านต่อ

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง สวนผึ้ง ราชบุรี

Add to Favorites
เยือนแหล่งธารน้ำร้อนที่สวนผึ้ง แวะแช่ออนเซ็นไม่ไกลจากกรุงเทพฯ    แหล่งท่องเที่ยวสวนผึ้ง ราชบุรี : ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ธารน้ำร้อนบ่อคลึงเกิดจากที่น้ำฝนซึมลงเข้าไปในดินจนซึมเข้าไปสู่รอยร้าวรอยเลื่อนของการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก จากปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงเกิดช่องว่างให้สารเหลวร้อนใต้พิภพแผ่ความร้อนขึ้นมา เป็นเหตุให้น้ำที่ซึมลงไปมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนกลายเป็นไอ เกิดแรงดันทำให้น้ำร้อนพุ่งขึ้นสู่ผิวดิน อ่านต่อ