เดินเลาะเลียบดูนกทะเลสาบเมืองหนาว หมอกยามเช้าโรแมนติกที่เชียงแสน

 

แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย : ทะเลสาบเชียงแสน (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย)

ทะเลสาบเชียงแสนตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เป็นบึงน้ำจืดขนาดเล็กที่งดงามอยู่ท่ามกลางภูเขาและเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหรือแรมซาร์ไซต์ลำดับที่ 5 ของประเทศไทย ตามตำนานกล่าวว่าในอดีตนั้น บริเวณทะเลสาบเชียงแสนนี้เองอาจเป็นพื้นที่ของเมืองโบราณ “เวียงโยนกนาคพันธุ์” ที่ล่มสลายยุบลงกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ อย่างไรก็ตามทะเลสาบเชียงแสนเดิมเป็นเพียงหนองน้ำขนาดเล็กเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำจืดและปลานานาชนิด ซึ่งชาวบ้านหากินเลี้ยงชีพมาแต่โบราณ ก่อนที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนน้ำล้นกั้นทางน้ำไหลทำให้หนองน้ำมีปริมาณกว้างมากขึ้นมีลักษณะเป็นทะเลสาบขนาดย่อม ทะเลสาบเชียงแสนแห่งนี้ปัจจุบันมีพื้นที่รวมประมาณ 2,711 ไร่ ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ยๆ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนกอพยพหลากหลายสายพันธุ์หนีหนาวมาอาศัยอยู่ ทางกรมป่าไม้จึงได้ดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ทะเลสาบเชียงแสนแห่งนี้ไว้อยู่ในเขตการดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย

ทะเลสาบเชียงแสนเหมาะแก่การมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจสูดอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นโดยเฉพาะในยามเช้า นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นรอบทะเลสาบเพื่อดูนกหลากหลายสายพันธุ์ที่อาศํยอยู่ที่บริเวณทะเลสาบเชียงแสนแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนกท้องถิ่นอย่างนกอีโก้ง นกอีลุ้ม นกอีล้ำ นอกจากนั้นในช่วงฤดูหนาวทุกปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมาก ซึ่งอพยพโยกย้ายมาจากทางตอนกลางของทวีปเอเชียมาอาศัยอยู่ รวมทั้งนกที่หายากในเมืองไทย เช่น นกเป็ดพม่า นกเป็ดผีใหญ่ นกกาน้ำใหญ่ นกกระสานวล เป็ดเปียหน้าเขียว เป็ดมัลลาด นกเป็ดแดง ฯ ส่วนในช่วงฤดูหนาวจะได้เห็นสายหมอกลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือทะลสาบ มีทัศนียภาพที่งดงาม

อีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้คือบริวณที่ทำการฯ มีทางเดินลักษณะเป็นทางสะพานไม้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมสัมผัสธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลสาบเชียงแสนได้อย่างใกล้ชิด ระหว่างทางเดินจะสามารถเห็นนกน้ำชนิดต่างๆได้โดยง่าย รวมถึงพันธุ์ไม้น้ำในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำมากมาย

 

ทะเลสาบเชียงแสน (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย) เชียงราย

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อเรียกอื่นๆ :  พื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
ชื่อภาษาอังกฤษ : Chiang Saen Lake , Nong Bong Kai Ramsar Site , Nong Bong Kai – Nong Luang Wetland Complex
วันเปิดให้บริการ :
ฤดูกาลท่องเที่ยว :
หมายเหตุ : ช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่มีนกอพยพลงมามากและบรรยากาศดี
ช่วงเวลาสำหรับถ่ายภาพ :
อำเภอ : เชียงแสน (Chiang Khong)
จังหวัด : เชียงราย (Chiang Rai)
แผนที่ : พิกัด 20.260977,100.046406

 

 

ทะเลสาบเชียงแสน (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย) เชียงราย

ทะเลสาบเชียงแสน (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย) เชียงราย

ทะเลสาบเชียงแสน (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย) เชียงราย

ทะเลสาบเชียงแสน (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย) เชียงราย

ทะเลสาบเชียงแสน (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย) เชียงราย

ทะเลสาบเชียงแสน (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย) เชียงราย

 

 

 

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /  จากตัวเมืองเชียงรายวิ่งขึ้นเหนือตามถนนพหลโยธิน เมื่อถึงอำเภอแม่จัน เมื่อผ่านตัวอำเภอจะเจอสามแยกเลี้ยวขวาไปถนนสาย 1016 ให้เลี้ยวขวาตรงไปถึงอำเภอเชียงแสน เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 27 ณ บ้านกู่เต้า เปลี่ยนไปใช้เส้นทาง ร.พ.ช. สายบ้านกู่เต้า – ดอยงาม ถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย ตรงไปตามทางอีก 2 กิโลเมตร ก็จะถึง ทะเลสาบเชียงแสน หรือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย

 

การติดต่อ

ที่อยู่ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย (ทะเลสาบเชียงแสน) หมู่ 3 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
การติดต่อ : หัวหน้าเขตฯ วชิรายุ เกียรติบุตร 085 716 6549

 

ข้อมูลอ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  , สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักนโยบายสิ่งและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย , lannacorner.net
ภาพถ่ายโดย : Mahapunt Photography
เรียบเรียงโดย : www.zthailand.com

 

เนื้อหาและข้อความในบทความนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ซึ่งได้มาจากข้อมูลที่ได้สำรวจจากสถานที่จริง และ/หรือ จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงต่างๆ ด้วยเนื้อหาและข้อความถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ข้อมูลบางส่วนจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้อัพเดตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากท่านต้องการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องกว่าสามารถส่งข้อมูลพร้อมระบุสถานที่และลิงค์มาได้ที่ contact@zthailand.com เพื่อให้ทีมงานได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หากท่านใดต้องการนำข้อมูลไปอ้างถึงบนเวบไซท์หรือสื่ออื่น กรุณาระบุที่มาและลิงค์กลับมาที่เวบไซท์  www.zthailand.com  ในขณะที่ภาพถ่ายทั้งหมดยังถือเป็น ลิขสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยผู้ถ่ายภาพอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเวบไซท์ www.zthailand.com เท่านั้น ห้ามมิให้ละเมิด ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น